مارجین آزاد و درجه مارجین


ذخیره بیمه چیست؟ اگر بخواهیم ساده بگوییم، ذخیره بیمه چیزی است که از منفی شدن حساب معامله‌گران زیان‌دیده جلوگیری می‌کند و در عین حال به معامله‌گران برنده اطمینان پرداخت سودشان را می‌دهد.

مارجین آزاد و درجه مارجین

AFPL Ghostscript 8.53

endstream endobj 101 0 obj > endobj xref 0 102 0000000000 65535 f 0000142223 00000 n 0000142378 00000 n 0000144500 00000 n 0000144655 00000 n 0000149821 00000 n 0000149976 00000 n 0000154964 00000 n 0000155119 00000 n 0000160937 00000 n 0000161093 00000 n 0000166573 00000 n 0000166730 00000 n 0000171577 00000 n 0000171734 00000 n 0000176474 00000 n 0000176631 00000 n 0000181727 00000 n 0000181884 00000 n 0000187280 00000 n 0000187437 00000 n مارجین آزاد و درجه مارجین 0000193394 00000 n 0000193551 00000 n 0000197712 00000 n 0000197869 00000 n 0000202175 00000 n 0000202332 00000 n 0000209013 00000 n 0000209170 00000 n 0000214216 00000 n 0000214373 00000 n 0000220907 00000 n 0000221064 00000 n 0000227232 00000 n 0000227389 00000 n 0000232564 00000 n 0000232721 00000 n 0000238753 00000 n 0000238910 00000 n 0000243980 00000 n 0000244137 00000 n 0000249212 00000 n 0000249369 00000 n 0000254252 00000 n 0000254409 00000 n 0000256558 00000 n 0000256997 00000 n 0000257061 00000 n 0000257419 00000 n 0000278329 00000 n 0000278528 00000 n 0000278665 00000 n 0000278790 00000 n 0000279153 00000 n 0000279354 00000 n 0000296540 00000 n 0000296768 00000 n 0000296882 00000 n 0000297095 00000 n 0000297289 00000 n 0000301358 00000 n 0000301641 00000 n 0000301900 00000 n 0000301966 00000 n 0000302091 00000 n 0000302170 00000 n 0000302230 00000 n 0000302356 00000 n 0000303817 00000 n 0000304437 00000 n 0000304631 00000 n 0000305556 00000 n 0000316450 00000 n 0000316551 00000 n 0000316677 00000 n 0000316825 00000 n 0000316963 00000 n 0000317088 00000 n 0000317190 00000 n 0000317315 00000 n 0000317452 00000 n 0000317565 00000 n 0000317649 00000 n 0000317707 00000 n 0000317856 00000 n 0000317993 00000 n 0000318119 00000 n 0000318266 00000 n 0000318369 00000 n 0000318493 00000 n 0000334657 00000 n 0000334858 00000 n 0000335074 00000 n 0000335423 00000 n 0000335560 00000 n 0000335684 00000 n 0000335758 مارجین آزاد و درجه مارجین 00000 n 0000335869 00000 n 0000335963 00000 n 0000336057 00000 n 0000336151 00000 n 0000339802 00000 n trailer > startxref 116 %%EOF

مارجین آزاد و درجه مارجین

AFPL Ghostscript 8.53

endstream endobj 101 0 obj > endobj xref 0 102 0000000000 65535 f 0000142223 00000 n 0000142378 00000 n 0000144500 00000 n 0000144655 00000 n 0000149821 00000 n 0000149976 00000 n 0000154964 00000 n 0000155119 00000 n 0000160937 00000 n 0000161093 00000 n 0000166573 00000 n 0000166730 00000 n 0000171577 00000 n 0000171734 00000 n 0000176474 00000 n 0000176631 00000 n 0000181727 00000 n 0000181884 00000 n 0000187280 00000 n 0000187437 00000 n 0000193394 00000 n 0000193551 00000 n 0000197712 00000 n 0000197869 00000 n 0000202175 00000 n 0000202332 00000 n 0000209013 00000 n 0000209170 00000 n 0000214216 00000 n 0000214373 00000 n 0000220907 00000 n 0000221064 00000 n 0000227232 00000 n 0000227389 00000 n 0000232564 00000 n 0000232721 00000 n 0000238753 00000 n 0000238910 00000 n 0000243980 00000 n 0000244137 00000 n 0000249212 00000 n 0000249369 00000 n 0000254252 00000 n 0000254409 00000 n 0000256558 00000 n 0000256997 00000 n 0000257061 00000 n 0000257419 00000 n 0000278329 00000 n 0000278528 00000 n 0000278665 00000 n 0000278790 00000 n 0000279153 00000 n 0000279354 00000 n 0000296540 00000 n 0000296768 00000 n 0000296882 00000 n 0000297095 00000 n 0000297289 00000 n 0000301358 00000 n 0000301641 00000 n 0000301900 00000 n 0000301966 00000 n 0000302091 00000 n 0000302170 00000 n 0000302230 00000 n 0000302356 00000 n 0000303817 00000 n 0000304437 00000 n 0000304631 00000 n 0000305556 00000 n 0000316450 00000 n 0000316551 00000 n 0000316677 00000 n 0000316825 00000 n 0000316963 00000 n 0000317088 00000 n 0000317190 00000 n 0000317315 00000 n 0000317452 00000 n 0000317565 00000 n 0000317649 00000 n 0000317707 00000 n 0000317856 00000 n 0000317993 00000 n 0000318119 00000 n 0000318266 00000 n 0000318369 00000 n 0000318493 00000 n 0000334657 00000 n 0000334858 00000 n 0000335074 00000 n 0000335423 00000 n 0000335560 00000 n 0000335684 00000 n 0000335758 00000 n 0000335869 00000 n 0000335963 00000 n 0000336057 00000 n 0000336151 00000 n 0000339802 00000 n trailer > startxref 116 %%EOF

بررسی بازاریابی و مزیت نسبی بادام دراستان یزد مقاله

از آنجا که بازاریابی، آخرین حلقه از زنجیره ی تولید محصول بشمار می رود و مشکلات و ناکارایی آن میتواند توانایی های تولید یک محصول را نیز ضایع کند، مسایل بازار رسانی بادام در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با استفاده ازمطالعات میدانی و کتابخانه ای، مسایل و مشکلات گوناگون بازار رسانی این محصول، در استان یزد، بررسی شده است. در این راستا، ضمن شناسایی مسیرهای بازار رسانی، حاشیه ی بازار عمده فروشی، خرده فروشی و کارایی بازار محاسبه گردید. با مصاحبه ی حضوری با صادرکنندگان و بررسی اسناد و مدارک، مشکلات صدور محصول بررسی شد. مزیت نسبی تولید بادام در استان، با معیار هزینه ی منابع داخلی، برآورد گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، نوسان قیمت در فصل برداشت و شفاف نبودن بازار، مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان در زمینه ی بازار بادام است. بازار داخلی بادام مسیر ساده ای دارد و خدمات بازاریابی نظیر درجه بندی، بسته مارجین آزاد و درجه مارجین بندی و تبدیل به ندرت انجام میشود. در این بازار، خریداران محلی نقشی مهم به عهده داشته و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی بادام و مغز بادام بالای 50 درصد است. بیش ترین هزینه ی بازار رسانی، مربوط به هزینه ی محل کسب و سرمایه در گردش است. کارایی بازار بادام با پوست، بالای 35 درصد است. همچنین، نتایج بدست-آمده از این پژوهش، نشان داد که تولید بادام در استان یزد، دارای مزیت نسبی می باشد و حمایت بیش تر از تولید کنندگان این محصول به وسیله ی دستگاههای ذیربط دولتی توصیه می شود. همچنین، بمنظور یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش نفوذ در بازارهای کنونی، حمایت از صادرکنندگان بادام برای شرکت در نمایشگاههای خارجی و یا انجام تبلیغات در آن کشور ها توصیه می شود.

Cultivated area of almond in Iran is amounted to 146055 hectares with almost 10% in Yazd province. In this paper various problems in domestic marketing of almond were investigated. Data were collected from a sample of producers and various marketing agents. In this study marketing channels were recognized and wholesale and retail margin and marketing efficiency were determined. For determining almond comparative advantages، domestic resources cost (DRC) criterion was used. Results showed that fluctuation of prices during harvesting season and uncertainty of market was among important marketing problems facing producers. Marketing services were limited and services such as grading and packaging were done rarely. Local buyers played an important role in almond market and producer share of retail price of almond was over the 50%. Efficiency of almond market was over 18 percent.

خلاصه ماشینی:

"بیش ترین میزان بادام استان یزد، در شهرستان های تفت و مهریز تولید می شود که عمدهترین فعالیت اقتصادی دراین مارجین آزاد و درجه مارجین دو شهرستان کشاورزی ، بویژه باغداری و تولید بادام است و سرمایه گذاری نسبتا زیادی به وسیله ی بخش خصوصی در زمینه ی تولید بادام صورت گرفته و با توجه به این موضوع که بازاریابی آخرین حلقه از زنجیرهی تولید محصول است و مشکلات و ناکارایی آن می تواند توانایی های تولید یک محصول را نیز ضایع کند و به لحاظ این که بادام در گروه محصولاتی است که قیمت آن با سازوکار بازار تعیین می شود و بر اساس آمار موجود نوسان زیادی بویژه در سطح تولیدکننده وجود دارد، مسایل بازاررسانی بادام در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است . بادام در گروه محصولاتی است که سیاست قیمت خرید تضمینی در مورد آن اعمال نمی شود و قیمت آن با ساز و کار بازار تعیین می گردد که بر اساس آمار موجود نوسان زیادی، بـویژه در سـطح تولیدکننده، داشته است با این که بادام از گروه خشکبار بوده و شرایط نگهـداری آن در مقایـسه بـا بسیاری از محصولات باغی و زراعی سادهتر است ، ولی گوناگونی سلیقه ها در بازار داخلی و خـارجی ، بکارگیری روش های مدرن انبارداری، درجه بندی و بسته بندی آن را در مراحل گوناگون بازار رسانی ضروری ساخته است ، بویژه آن که با وجود پایین بودن سهم صـادرات از کـل تولیـد (کـم تـر از ١٠ درصد) بنظر می رسد درسالهای گذشته قیمت های صادراتی در شکل گیری قیمت داخلـی نقـشی مهم داشته اند."

کلید واژه های ماشینی:

بادام ، بازار ، بادام در استان یزد ، مزیت نسبی تولید بادام ، قیمت ، تولید ، مزیت نسبی بادام ، تولید بادام در استان یزد ، مزیت نسبی ، باغ

قراردادهای آتی دائمی چیست؟

قراردادهای آتی دائمی چیست؟

قرارداد آتی یک توافق برای خرید یا فروش یک دارایی، ارز یا ابزاری دیگر با قیمتی از پیش تعیین‌شده و در یک تاریخ مشخص در آینده می‌باشد.

برخلاف بازارهای لحظه‌ای سنتی، در بازار آتی معاملات در لحظه انجام نمی‌شوند. بلکه دو طرف معامله یک قرارداد را تنظیم می‌کنند که طبق اجرای آن به تاریخی در آینده موکول می‌شود.

همچنین بازار آتی به‌صورت مستقیم به کاربران اجازه خرید یا فروش کالاها یا دارایی‌های دیجیتالی را نمی‌دهند. بلکه کاربران تنها شکل قراردادی از آن دارایی‌ها را معامله می‌کنند و مبادله اصلی آن دارایی‌ها (یا پول) در آینده و به هنگام اجرایی شدن قرارداد انجام می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار مبادلات قراردادهای آتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازار مبادلات قراردادهای آتی چیست؟» دیدن نمایید.

به‌عنوان یک مثال ساده، قرارداد آتی برای یک کالاهای فیزیکی مانند گندم یا طلا را در نظر بگیرید. در برخی از بازارهای آتی سنتی، این قراردادها مشمول تحویل کالا می‌شوند، یعنی باید کالای ذکرشده در قرارداد به‌صورت فیزیکی تحویل مشتری داده شود.

در نتیجه طلا یا گندم باید جهت انتقال فیزیکی در جایی انبار شوند که خود هزینه‌های جانبی به وجود می‌آورد (هزینه‌هایی که تحت عنوان هزینه‌های حمل – carrying costs – شناسایی می‌شوند).

با این حال بسیاری از بازارهای آتی امروزه بر مبنای پول نقد کار می‌کنند، بدین معنی که تنها معادل پولی ارزش کالاهای مذکور در قرارداد در تاریخ اجرا باید بین دو طرف مبادله شود و خبری از تحویل فیزیکی کالاها نخواهد مارجین آزاد و درجه مارجین مارجین آزاد و درجه مارجین بود.

به‌علاوه، قیمت طلا یا گندم در بازار آتی ممکن است براساس اینکه چقدر تا زمان اجرایی شدن قرار باقی‌مانده، متفاوت باشد. هرچه این بازه زمانی بیشتر باشد، هزینه‌های حمل نیز بیشتر شده، عدم قطعیت قیمت در آینده بالاتر رفته و احتمال اختلاف بیشتر قیمت بین بازار لحظه‌ای و آتی افزایش پیدا می‌کند.

چرا کاربران قراردادهای آتی را معامله می‌کنند؟

قرارداد آتی یک توافق برای خرید یا فروش یک دارایی، ارز یا ابزاری دیگر با قیمتی از پیش تعیین‌شده و در یک تاریخ مشخص در آینده می‌باشد. برخلاف بازارهای لحظه‌ای سنتی، در بازار آتی معاملات در لحظه انجام نمی‌شوند. بلکه دو طرف معامله یک قرارداد را تنظیم می‌کنند که طبق اجرای آن به تاریخی در آینده موکول می‌شود.

چرا کاربران قراردادهای آتی را معامله می‌کنند؟

  • پوشش و مدیریت ریسک: دلیل اصلی ابداع بازارها و قراردادهای آتی همین مسئله بود.
  • زیان اندک: معامله‌گران می‌توانند در خصوص عملکرد یک دارایی حتی با وجود عدم مالکیت آن، معامله انجام دهند.
  • عامل اهرمی (leverage): معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت‌های معاملاتی‌ای شوند که از موجودی حسابشان بزرگ‌تر است.

قراردادهای آتی مارجین آزاد و درجه مارجین دائمی چیست؟

یک قرارداد آتی دائمی نوعی خاص از قرارداد آتی است اما برخلاف فرم سنتی این قراردادها، فاقد هرگونه تاریخ انقضا (expiry date) می‌باشد.

پس هرکسی می‌تواند موقعیت معاملاتی‌اش را تا زمانی که دوست دارد نگهداری کند. به‌غیر از آن، معامله قراردادهای دائمی براساس قیمت شاخص پایه دارایی (underlying price index) انجام می‌شود.

این شاخص قیمتی از میانگین قیمت دارایی با استناد به بازارهای لحظه‌ای اصلی و حجم معاملاتی آن‌ها تعیین می‌شوند.

به همین سبب برخلاف قرارداد آتی معمول، قراردادهای دائمی به‌طور معمول با قیمتی برابر یا بسیار نزدیک به بازارهای لحظه‌ای مبادله می‌شوند.

هر چند در دوران سخت بازار، ممکن است قیمت‌ها از میزان موجود در بازارهای لحظه‌ای منحرف شوند. با این حال بیشترین تفاوت بین قراردادهای آتی سنتی و قراردادهای آتی دائمی «تاریخ اجرایی شدن» این قراردادها است.

مارجین اولیه چیست؟

تأمین وجه شامل یک سری از پرداخت‌های عادی بین خریداران و فروشندگان، طبق نرخ تأمین وجه (funding rate) کنونی است. وقتی این نرخ بالای صفر (مثبت) باشد، معامله‌گران تا زمانی که در موقعیت معاملاتی خرید (long) هستند باید به آن‌هایی که در موقعیت معاملاتی فروش (short) هستند، مبالغی را بپردازند.

مارجین اولیه چیست؟

مارجین اولیه (initial margin) حداقل مبلغ پولی است که شما برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی با عامل اهرمی باید بپردازید. برای مثال شما می‌توانید 1000 BND با مارجین اولیه 100 BNB خریداری کنید (که در اینجا عامل اهرمی 10x است). پس مارجین اولیه شما برابر با 10٪ از کل معامله خواهد بود. مارجین اولیه چیزی است که از موقعیت معاملاتی اهرمی شما حفاظت کرده و نقش وثیقه دارد.

مارجین نگهداری چیست؟

مارجین نگهداری (maintenance margin) حداقل مبلغ وثیقه‌ای است که شما باید در حساب خود برای باز نگه‌داشتن موقعیت معاملاتی‌تان داشته باشید.

اگر موجودی مارجین شما به پایین‌تر از این حد برسد شما یا مارجین کال (margin call) می‌شوید – و از شما خواسته می‌شود که مقداری پول به‌حساب خود واریز کنید – و یا حسابتان بسته می‌شود. بیشتر صرافی‌های رمز ارز مورد دوم را انجام می‌دهند. (موقعیت معاملاتی شما را بسته می‌بندند.)

به‌بیان دیگر، مارجین اولیه ارزشی است که شما برای ورود به یک موقعیت معاملاتی پرداخت می‌کنید و مارجین نگهداری اشاره به حداقل موجودی حسابی دارد که برای باز نگه‌داشتن موقعیت معاملاتی شما نزد کارگزاری مورد نیاز است. مارجین نگهداری مقدار متغیر دارد که براساس قیمت بازار و موجودی حساب شما تغییر پیدا می‌کند.

تسویه چیست؟

اگر ارزش وثیقه شما از میزان مارجین نگهداری کمتر شود، ممکن است حساب آتی شما تسویه شود. در بایننس، تسویه‌حساب به روش‌های مختلفی با استناد بر ریسک و ضریب اهرمی هر کاربر (که براساس میزان وثیقه پرداختی و زیان خالص آن‌هاست) صورت می‌گیرد. هر چه موقعیت معاملاتی بزرگ‌تر باشد نیاز به مارجین بیشتری دارد.

این مکانیسم در بازارها و صرافی‌های مختلف متفاوت است، اما بایننس هزینهٔ اسمی 0.5٪ برای تصفیه درجه اول (زیان خالص کمتر از 500000 تتر) لحاظ می‌کند. اگر هرگونه وجه اضافی پس از تسویه به‌حساب واریز شود، باقی‌مانده به کاربر بازگردانده خواهد شد. اگر کمتر از این حد باشد، کاربر ورشکسته اعلام می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انجام معاملات در صرافی بایننس می‌توانید از مطلب آموزشی «انجام معاملات در صرافی بایننس چگونه است؟» دیدن نمایید.

به یاد داشته باشید که وقتی موقعیت شما تسویه می‌شود شما باید هزینه‌های اضافی بپردازید. برای جلوگیری از چنین چیزی شما یا باید پیش از رسیدن موقعیت معاملاتی‌تان به قیمت تسویه آن را ببندید و یا وجوه بیشتری را به موجودی وثیقه خود واریز نمایید – اتفاقی که باعث دور شدن قیمت تسویه از قیمت کنونی بازار خواهد شد.

نرخ تأمین وجه چیست؟

تأمین وجه شامل یک سری از پرداخت‌های عادی بین خریداران و فروشندگان، طبق نرخ تأمین وجه (funding rate) کنونی است. وقتی این نرخ بالای صفر (مثبت) باشد، معامله‌گران تا زمانی که در موقعیت معاملاتی خرید (long) هستند باید به آن‌هایی که در موقعیت معاملاتی فروش (short) هستند، مبالغی را بپردازند.

به‌طور عکس، نرخ تأمین وجه منفی به این معنی است که آن‌هایی که در موقعیت فروش هستند باید مبالغی به آن‌هایی که در موقعیت خرید هستند پرداخت کنند.

نرخ تأمین وجه از دو عنصر تشکیل‌شده است: نرخ بهره (interest rate) و هزینهٔ پرداخت‌شده (premium). در بازار آتی بایننس، نرخ بهره در 0.03٪ ثابت نگه داشته شده و میزان هزینهٔ پرداختی بسته به تفاوت قیمت بین بازارهای آتی و لحظه‌ای متفاوت است. بایننس هیچ‌گونه هزینه‌ای را بابت انتقال نرخ تأمین وجه بین کاربران دریافت نمی‌کند.

پس وقتی که یک قرارداد آتی دائمی با هزینهٔ پرداختی (بالاتر از بازارهای لحظه‌ای) مبادله می‌شود، آن‌هایی که در موقعیت معاملاتی خرید هستند به دلیل نرخ تأمین وجه مثبت، باید مبالغی را به آن‌هایی که در موقعیت معاملاتی فروش هستند پرداخت کنند.

انتظار می‌رود چنین شرایطی قیمت‌ها را پایین بیاورند زیرا آن‌هایی که در موقعیت خرید هستند از معاملهٔ خود خارج شده و افراد بیشتری وارد موقعیت فروش می‌شوند.

قیمت نشانه (مارک) چیست؟

قیمت مارک تخمینی از ارزش واقعی یک قرارداد (fair price) در مقایسه با قیمت معاملاتی آن (last price) است. محاسبه قیمت مارک از تسویه غیرمنصفانه در زمانی که نوسان در بازار بسیار زیاد است جلوگیری می‌کند.

پس در عین اینکه قیمت شاخص مرتبط به قیمت در بازارهای لحظه‌ای است 7 قیمت مارک نشان‌دهندهٔ ارزش منصفانه قراردادهای آتی دائمی هستند. در صرافی بایننس قیمت مارک براساس شاخص قیمت و نرخ تأمین وجوه است و همچنین بخش اصلی‌ای در محاسبات «unrealized PnL» به‌شمار می‌رود.

PnL چیست؟

ذخیره بیمه چیست؟ اگر بخواهیم ساده بگوییم، ذخیره بیمه چیزی است که از منفی شدن حساب معامله‌گران زیان‌دیده جلوگیری می‌کند و در عین حال به معامله‌گران برنده اطمینان پرداخت سودشان را می‌دهد.

PnL چیست؟

PnL به معنی سود و زیاد است و می‌تواند مارجین آزاد و درجه مارجین محقق شده (realized) یا محقق نشده (unrealized) باشد. وقتی شما موقعیت‌های باز در یک بازار آتی دارید، PnL شما محقق نشده است.

بدین معنی که همچنان در پاسخ به حرکات بازار تغییر خواهد یافت. وقتی شما موقعیت‌تان را می‌بندید، PnL محقق نشده شما محقق می‌شود (به شکل بخشی یا کلی).

به دلیل اینکه PnL محقق شده به سود/زیان نشأت گرفته از موقعیت‌های بسته‌شده اشاره می‌کند، هیچ ارتباط مستقیمی با قیمت مارک نخواهد داشت، مگر تنها در قیمت اجرایی شدن سفارش‌ها.

از سویی دیگر PnL محقق نشده دائماً در حال تغییر است محرک اصلی تسویه در بازار است. به همین سبب از قیمت مارک برای اطمینان یافتن از محاسبه دقیق PnL تحقق‌نیافته استفاده می‌شود.

ذخیره بیمه چیست؟

اگر بخواهیم ساده بگوییم، ذخیره بیمه چیزی است که از منفی شدن حساب معامله‌گران زیان‌دیده جلوگیری می‌کند و در عین حال به معامله‌گران برنده اطمینان پرداخت سودشان را می‌دهد.

به‌عنوان مثال، فرض کنید آلیس 2000 دلار در حساب آتی بایننس خود دارد که از آن برای ورود به یک موقعیت 10x BNB با قیمت 20 دلار به‌ازای هر سکه استفاده کرده است.

دقت کنید که آلیس این قرارداد را از بایننس بلکه از یک معامله‌گر دیگر خریداری کرده است. به هر حال اگر قیمت BNB از 20 دلار به 18 دلار برسد امکان بسته شدن موقعیت معاملاتی آلیس وجود دارد. این بدین معنی است که دارایی‌های او تسویه‌شده و وثیقه 2000 دلاری او به‌طور کامل از دست می‌رود.

اگر به هر دلیلی سیستم قادر به بستن موقعیت او در زمان مناسب نشده و قیمت بازار بیشتر افت کند، ذخیرهٔ بیمه برای جبران زیان‌ها – تا زمانی که موقعیت بسته شود – فعال می‌گردد.

در این حالت نیز تغییر چندانی برای آلیس رخ نمی‌دهد زیرا پول او تسویه‌شده و موجودی حسابش به صفر رسیده است، اما طرف مقابل این معامله «باب» را از دریافت سود خود مطمئن می‌کند.

بدون ذخیره بیمه، نه‌تنها حساب آلیس از 2000 دلار به صفر می‌رسید، بلکه حتی امکان منفی شدن موجودی حساب او نیز وجود داشت.

هر چند در عمل موقعیت خرید او پیش از آنکه مارجین نگهداری به سطح کمتر از حداقل موردنیاز برسد، بسته می‌شود. هزینه تسویه به‌طور مستقیم به ذخیره بیمه می‌رسد و وجوه مانده نیز به کاربر بازگردانده می‌شود.

پس ذخیره بیمه یک مکانیسم است که از وثیقه‌های دریافت شده از معامله‌گرانی که حسابشان تسویه‌شده است استفاده می‌کند تا ضررهای حساب‌های ورشکسته را جبران نماید. در شرایط عادی بازار، انتظار می‌رود که ذخیرهٔ بیمه به رشد خود (در نتیجه تسویه شدن یک سری از کاربران) ادامه بدهد.

جمع‌بندی

ذخیره بیمه زمانی که کاربران پیش از رسیدن حسابشان به نقطهٔ سربه‌سر یا منفی تسویه می‌شود، رشد پیدا می‌کند. اما در شرایط خاص ممکن است سیستم قادر نباشد تا تمامی معاملات را ببندد و در این زمان است که از ذخیرهٔ بیمه برای مارجین آزاد و درجه مارجین جبران ضرر و زیان‌های احتمالی استفاده می‌شود.

با وجود اینکه این اتفاق غیرمعمول است اما ممکن است حین نوسان‌های شدید بازار یا وجود نقدینگی کم در آن، از ذخیرهٔ بیمه استفاده شود.

کاهش بدهی خودکار چیست؟

کاهش بدهی خودکار (auto – deleveraging) اشاره به روشی از تسویه‌سازی طرف مقابل دارد که تنها زمانی مورداستفاده قرار می‌گیرد که ذخیرهٔ بیمه از ادامه فعالیت باز بماند (در طی شرایط خاص). با اینکه احتمال چنین رخدادی کم است، اما در چنین شرایطی یک سری از معامله‌گران سودده باید بخشی از سودشان را برای کمک به جبران زیان معامله‌گران زیان‌دیده اختصاص دهند.

متأسفانه به دلیل نوسان موجود در بازارهای رمز ارز و ضرایب اهرمی بالایی که به مشتریان پیشنهاد می‌شود، امکان پیشگیری کامل از چنین رویدادی وجود ندارد.

به‌بیان دیگر، تسویه طرف مقابل در قدم آخر و زمانی که ذخیرهٔ بیمه نتواند ضرر تمامی موقعیت‌های ورشکسته را جبران کند مورداستفاده قرار می‌گیرد.

به‌طور معمول، معاملاتی با بیشترین سود و اهرم سهم بیشتری در جبران این زیان‌ها خواهند داشت. بایننس از یک اندیکاتور خاص استفاده می‌کند که به کاربران در خصوص موقعیتشان در صف کاهش بدهی اطلاع می‌دهد.

در بازار آتی بایننس، سیستم ما از هر روش ممکن برای پیشگیری از پروسه کاهش بدهی خودکار استفاده می‌کند. اگر این اتفاق رخ دهد، تسویهٔ طرف مقابل بدون هیچ هزینهٔ بازاری انجام می‌شود و یک اطلاعیه به‌سرعت به معامله‌گران تحت اثر ارسال می‌گردد. کاربران می‌توانند در هر زمانی به موقعیت‌ها، ورودی دوباره داشته باشند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

صرافی dydx چیست؟| ویدیوی آموزش صرافی dydx

صرافی dydx چیست؟ آموزش صرافی dydx بصورت ویدئو و بطور کامل را در این مبحث یاد خواهید گرفت. امروزه بهترین بستر خرید و فروش ارزهای دیجیتال را صرافی های ارز دیجیتال تشکیل می دهند. در همین راستا دو دسته صرافی متمرکز و غیرمتمرکز داریم. این ویدئو شما را با صرافی dydx چیست؟ آشنا کرده و مطالب مرتبط با ویدئو را هم برای آموزش صرافی dydx برای شما در پایین ذکر کرده ایم تا بطور کامل با صرافی غیرمتمرکز dydx آشنا شوید. ویدئو را تا انتها ببینید و مطالب مقاله را مطالعه نمایید تا بتوانید در سریع ترین زمان خرید و فروش های خود را از طریق صرافی dydx انجام دهید.

صرافی های ارز دیجیتال، رسمی ترین و معتبر ترین پلتفرم های معاملاتی برای ارز های دیجیتال (cryptocurrency) به شمار میان. به این معنی که هر فردی که میخواد وارد بازار پر سود و جذاب ارز های دیجیتال بشه، نیاز داره که در یک یا چند صرافی معتبر حساب کاربری داشته باشه. در همین راستا انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال مناسب بسیار حائز اهمیت هستش؛ چرا مارجین آزاد و درجه مارجین که صرافی های مختلف از نظر درجه امنیتی، ارائه خدمات و ارز های پشتیبانی شده در سطح مختلف قرار می گیرن. نکته دیگه ای که بسیار حائز اهمیته، مخصوصا برای ما کاربران ایرانی این مسئله هستش که صرافی که انتخاب می کنیم با توجه به تحریم هایی که علیه ما هست، با ریسک همراه نباشه برامون. همونطور که می دونید بعضی از صرافی های مطرح خارجی مثل بایننس به کاربران ایرانی خدمات نمیدن و در صورت احراز شدن هویت ایرانی، اقدام به مسدود سازی حساب کاربری و دارایی ها می کنن. یکی از روش های دور زدن این تحریم ها و محدودیت ها در بازار ارز های دیجیتال، استفاده از بستر و امکانات صرافی های غیر متمرکز هستش. این صرافی ها محدودیت و سخت گیری صرافی های متمرکز رو ندارن و در محیط کاربری شون خطری دارایی کاربران رو تهدید نمی کنه. در این مقاله به شکل کلی و اجمالی صرافی های غیر متمرکز رو تعریف می کنیم و در نهایت تمرکز اصلی مون روی این خواهد بود که به عنوان یکی از مطرح ترین صرافی های غیر متمرکز صرافی dydx چیست؟ و شرایط و امکانات این صرافی رو شرح خواهیم داد. ویدئو را تا انتها ببینید و این مقاله را هم مطالعه نمایید.

صرافی غیر متمرکز چیست ؟

در دنیای ارز های دیجیتال دو نوع صرافی داریم، صرافی های متمرکز و صرافی های غیر متمرکز. صرافی های معروف و رایج مثل بایننس، کوین بیس و . بر خلاف بلاکچین و رمز ارز ها که ذات غیر متمرکز دارن، کاملا و به شدت متمرکز هستن. این یعنی اینکه همه فعالیت ها و کارکرد شون تحت مدیریت و نظارت یک مرکزیت خاص هستش. وقتی یک پلتفرم توسط یک نهاد مرکزی اداره و کنترل میشه، این امکان برای دولت ها و صاحبان قدرت فراهم میشه که متناسب با سیاست هاشون، روی این پلتفرم ها و مدیراشون اعمال نفوذ کنن. صرافی¬های غیر متمرکز هر موقع که بخوان می تونن بر حساب کاربری یک کاربر محدودیت اعمال کنن و در صورت لزوم حتی مسدودش کنن و دارایی های کاربر بلوکه بشه. برای کاربران ایرانی که تحت تحریم هستن این مسئله بیشتر از هر کاربر دیگه ای در دنیا اهمیت داره. سابقا شاهد بودیم که صرافی معروف بایننس چطور ارائه خدمات به کاربران ایرانی رو متوقف کرد. در مقابل صرافی های متمرکز، صرافی های غیر متمرکز وجود دارن که فقط به عنوان یک واسطه بین خریدار و فروشنده عمل می کنن و در عمل، کنترل و نظارتی بر کیف پول و دارایی کاربر ندارن. این صرافی ها کیف پول شخصی شما رو به پلتفرم خودشون متصل می کنن و با این کار نقش یک واسطه بین خریداران و فروشنده ها رو ایفا می کنن. در این مقاله قصد داریم یکی از این صرافی های معروف غیر متمرکز رو با عنوان صرافی dydx چیست؟ معرفی کنیم. به علاوه از امکانات صرافی غیرمتمرکز dydx خواهیم گفت و سعی می کنیم که همه جوانب اون رو شرح بدیم.

تاریخچه صرافی dydx

در ادامه مقاله dydx چیست؟ باید بگیم که صرافی غیرمتمرکز dydx در مدت کمی بعد از تاسیس خودش، دو میلیون دلار سرمایه از یک شرکتی امریکایی دریافت کرد و فعالیت خودش رو در زمینه ارز های دیجیتال استارت زد. این صرافی پس از این سرمایه گذاری تبدیل به یکی از پلتفرم‌ های فعال در بازار رمز ارز ها شد و موفق شد که دارایی های زیادی هم جذب کنه. تیم این صرافی همواره بزرگ تر شده و سعی داشتن تا پلتفرم این صرافی رو توسعه بدن و مقیاس پذیر تر کنن. هسته اصلی طراح پروژه dydx، آنتونیو جولیانو از مهندسین سابق شرکت تاکسی اینترنتی اوبر و صرافی کوین بیس بود. جولیانو با توجه به تجربه ای که در زمینه ارز های دیجیتال در همکاری با صرافی کوین بیس کسب کرده بود، ایده یک صرافی متمرکز رو مطرح کرد و در نهایت در سال 2017 صرافی غیر متمرکز dydx رو راه اندازی کرد.

معرفی صرافی dydx

در آموزش صرافی dYdX باید بگیم که این صرافی یک سیستم خرید و فروش و پلتفرم معاملاتی رمز ارزی غیر متمرکز بر بستر شبکه بلاکچینی اتریوم هستش. این صرافی از هر دو نوع معامله‌ های اسپات و مارجین پشتیبانی می‌کنه و به علاوه این پلتفرم امکان وام ‌دهی و وام ‌گیری رو هم برای کاربران خودش فراهم کرده. همونطور که اشاره شد صرافی غیرمتمرکز dydx بر بستر شبکه بلاکچینی اتریوم و به‌ صورت کاملا غیرمتمرکز فعالیت می کنه. شبکه اتریوم امکان مدیریت، ترید و ذخیره ‌سازی دارایی ‌ها رو به وسیله قرارداد های هوشمند در این پلتفرم برای کاربرانش فراهم کرده و dydx هم دقیقا از همین امکانات استفاده می کنه. این پلتفرم به صورت منبع باز یا open source ارائه شده، به این معنی که همه می تونن به کد منبع های برنامه نویسی اون دسترسی داشته باشن و احیانا در صورت وجود باگ یا حفره ای تشخیص بدن و به اطلاع تیم توسعه dydx برسونن. در این صرافی نیاز به طی مراحل احراز هویت و ارسال مدارک نخواهید داشت و کلا کار کردن با صرافی های غیر متمرکز بسیار ساده هستش. در ادامه نحوه ورود و شروع به کار در این صرافی رو شرح خواهیم داد.

راه کار صرافی dydx برای سرعت پایین شبکه اتریوم

همونطور که می دونید شبکه بلاکچینی اتریوم مشکل مقیاس پذیری و سرعت پایین تایید تراکنش ها رو داره، یکی از دلایل این مشکل، ترافیک و شلوغی زیاد شبکه اتریوم هستش. راه حلی که dydx برای حل این مسئله ارائه داده اصطلاحا Roll up نام داره. با استفاده از راه حل Roll up تراکنش ‌ها خارج از شبکه اصلی اتریوم که در اصطلاح بهش لایه اول شبکه میگیم، اجرا میشن. عمکرد تکنیک Roll up به این صورت هستش که لایه اصلی شبکه اتریوم رو از راه تخلیه محاسباتی آزاد می کنه. این کار باعث پایین اومدن هزینه گس و به طبع افزایش توان عملیاتی شبکه میشه، در صورتی که لود شبکه اصلی افزایشی پیدا نمی کنه. صرافی غیرمتمرکز dydx از این تکنیک برای تسهیل معامله قرارداد های دائمی استفاده می‌کنه و داده‌ های تراکنش‌ ها رو به روی شبکه اصلی ارسال می کنه. مجموعه این فرآیند ها توسط dydx انجام میشه تا بخشی از معضل مقیاس پذیری شبکه بلاکچینی اتریوم کاهش پیدا کنه.

انواع خدمات صرافی dydx

در این قسمت از مقاله صرافی dydx چیست؟ قصد داریم، امکانات صرافی غیرمتمرکز dydx رو بررسی کنیم و ببینیم که خدمات صرافی dydx به چه صورت هستش.
1. معاملات اسپات : معاملات اسپاتی نوعی خرید و فروش هستش که در اون ارز های دیجیتال در زمان خرید یا فروش بین خریدار و فروشنده رد و بدل میشن. در واقع هدف از این نوع معامله و خرید و فروش تبادل آنی رمز ارز بین خریدار و فروشنده هستش. مفهوم قیمت اسپات هم که در این معامله استفاده میشه، به‌ وسیله¬ی کاربران مشخص میشه و مدام در حال تغییره. در روش معاملاتی اسپات کاربران می تونن سفارشات خودشون رو به سه شکل انجام بدن. Limit order، Market order و Stop order
2. معاملات مارجین : معاملات مارجین شکل دیگه ای از معاملات در بازار ارز های دیجیتال هستش. در این معاملات، کاربر صرافی در صورت نیاز مقداری ارز دیجیتال وام می‌گیره. وام‌گیری به این صورته که کاربر از یک اهرم یا لوریج برای بالا تر بردن و ضریب دادن به مقدار دارایی خودش استفاده می‌کنه. این وام در واقع از دارایی کاربران دیگه صرافی برداشته شده و پس از مدت مشخصی با سودش به کاربری که ازش قرض گرفته شده، پس داده میشه. این مدل معاملات یعنی معاملات اهرمی بیشتر برای کسانی مناسب تره که شناخت کافی از بازار و هم چنین دانش تحلیل کافی بازار رو دارن وگرنه ممکنه یک اشتباه باعث از بین رفتن کل دارایی کاربر بشه.
3. وام گیری : شرط لازم برای اعطای وام در صرافی dYdX واریز وثیقه و ضمانت هستش. در صرافی dydx مقدار ضمانت باید بیشتر از مبلغ وام باشه. در اصل کاربر ابتدا باید 125 درصد از مبلغ وام رو واریز کنه و بعدش می تونه وام در خواستی رو دریافت کنه. شاید این سوال براتون پیش بیاد که این اصلا چه کاریه که اینقدر پول ضمانت بذاریم تا کمترش رو وام بگیریم. جواب اینکه وقتی شما پولی رو در صرافی به ضمانت میذارین، این پول همچنان متعلق به شماست و با افزایش قیمت اون، ارزش دارایی شما هم افزایش پیدا می کنه. وام گیری برای کسانی که هم میخوان هولد کنن و هم می کنن رمز ارزی برای ترید کردن داشته باشن به درد می خوره و می تونن با مبلغ وام ترید کنن و اصل پولشون هم به عنوان ضمانت پیش صرافی امانت هستش و ارزش خودش رو به قوت خودش داره.
4. وام دهی : برای کاربرانی که میخوان وام بگیرن، باید کاربرانی هم باشن که حاضرن پولشون رو در ازای دریافت سود به کاربران دیگه قرض بدن. وام دهی در صرافی ها یک روش کم ریسک و منفعل برای کسب درآمد یک سری از کاربران هستش. در این روش کاربر پول خودش رو به مدت مشخصی در اختیار صرافی قرار میده و در سر رسید پول، مبلغ اصلی به علاوه سودش رو دریافت می کنه.

توکن dydx به عنوان رمز ارز بومی صرافی dydx

این صرافی یک رمز ارز بومی هم داره که توکن dydx نام داره. این رمز ارز یک توکن ERC – 20 هستش و بر روی شبکه اتریوم هم پیاده سازی شده. این توکن یک توکن حاکمیتی به حساب میاد؛ به این معنی که دارندگان این توکن می تونن در فرآیند های رای گیری و نظر دهی درون شبکه مشارکت کنن. از این توکن یک میلیارد واحد تولید و منتشر شده و ارزش کل بازار اون در حدود 570 میلیون دلار هستش و با این حجم در رتبه 140 مارکت قرار می گیره. با توجه به توسعه و محبوبیت روز افزون صرافی dydx، پیش بینی میشه که رمز ارز بومی این صرافی هم رشد قابل ملاحظه ای داشته باشه و از این نظر می تونه در واچ لیست باشه.

کارمزد صرافی dydx

یکی از نکاتی که باید در بخش اموزش صرافی dydx مطرح کنیم این هستش که برای همه کاربران نرخ کارمزد برای انتخاب صرافیشون حائز اهمیته، بالاخره کارمزد یا fee همون مقدار پولی هستش که قراره در هر معامله به عنوان دستمزد به صرافی پرداخت کنین. طبیعتا هر قدر نرخ کارمزد یک صرافی کمتر باشه، برای کاربران اون صرافی هم خوشایند تره. در صرافی dydx مبادله بین رمز ارز های اتریوم، دای و usdc رایگان هستش و کارمزد به بقیه رمز ارز ها تعلق می گیره. کارمزد های معاملات مارجین بر اساس مدل بازارساز و گیرنده بازار ( یعنی همان تیکر و میکر) هستش که در اون سفارش های سازنده بازار که نقدینگی رو به order book اضافه می کنن، کارمزد یا فی ندارن. اما در مقابل سفارش های گیرنده بازار حدود 0.3 درصد کارمزد داره.

سخن پایانی

صرافی های غیر متمرکز ارز دیجیتال بسیار از محدودیت هایی رو که صرافی های متمرکز می تونن بر کاربران شون اعمال کنن رو ندارن و از همین رو برای یک طیف خاص مثلا ما کاربران ایرانی که تحت تحریم هستیم، می تونه بسیار مناسب و کاربردی باشه. در این صرافی ها، شما کیف پول شخصی خودتون (تراست ولت، اتمیک ولت، کوینومی و . ) رو به پلتفرم صرافی متصل می کنید و صرافی هیچ کنترل و دسترسی به دارایی های شما نداره و فقط با یک قرار داد هوشمند خریدار ها رو به فروشنده ها متصل می کنه و واریز و برداشت ها به کیف پول شخصی کاربران انجام میشه. در مقاله صرافی dydx چیست؟ این صرافی را به عنوان یکی از صرافی های محبوب و معتبر غیر متمرکز بهتون معرفی کردیم و امکانات صرافی dydx رو هم شرح دادیم براتون. همچنین برای آموزش های عملی مرتبط با این صرافی حتما ویدیو آموزشیش رو هم ببینید و اگر چنان چه سوال یا مشکلی هم داشتین در بخش نظرات مطرح کنید. کارشناسان آموزشی ما در اسرع وقت پاسخ گوی شما خواهند بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.