شاخص سرمایه‌گذاری


با این اوصاف شما معتقدید حضور شاخص‌های دیگر در کنار شاخص قیمت روند بازار را شفاف‌تر نشان می‌دهد؟
بله، قطعاً همین‌طور است. شاخص بازده نقدی نیز بازده سرمایه‌گذاری از محل توزیع سود نقدی را برای سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد. محاسبه این شاخص به این صورت است که مجموع سودهای توزیع‌شده در هر روز را بر پایه شاخص قیمت تقسیم می‌کنیم که حاصل آن میزان شاخص نقدی در آن روز است. شاخص نقدی حاصل جمع واحدهای شاخص نقدی روزانه است. اما ذکر این نکته ضروری است که به دلیل لحاظ شدن سرمایه‌گذاری مجدد سود در شاخص کل و رشد آن، نمی‌توان با جمع زدن عدد شاخص قیمت و شاخص سود نقدی به شاخص بازده کل (قیمت و بازده نقدی) رسید. در صورتی ‌که عدد روزانه شاخص نقدی را به ‌میزان نرخ رشد شاخص کل در طول دوره محاسبه شاخص رشد دهیم می‌توان با جمع آن با عدد شاخص قیمت به شاخص بازده کل رسید. بنابراین نمی‌توان با کم کردن شاخص قیمت یا شاخص بازده نقدی از شاخص سرمایه‌گذاری شاخص کل به شاخص دیگر رسید.

آقای کریمی بورس تهران علاوه بر محاسبه شاخص قیمت نسبت به طراحی و محاسبه شاخص‌های جدید نیز اقدام کرده است. این شاخص‌ها که تحت عنوان شاخص‌های هم‌وزن معرفی شده‌اند چگونه محاسبه می‌شوند، از چه کارکردهایی برخوردارند و چه تفاوتی با شاخص‌های پیشین بورس تهران دارند؟
امروزه به شاخص تنها به‌عنوان نماگر روند بازار یا نشان‌دهنده بازدهی سرمایه‌گذار نگاه نمی‌کنند. شاخص‌ها در بورس‌های مختلف کارکرد سرمایه‌گذاری پیدا کرده‌اند و به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری جدید مورد توجه بورس‌ها و فعالان بازار قرار گرفته‌اند. صندوق‌های مختلفی بر اساس شاخص‌های مختلف طراحی و تشکیل شده است، در عمل اطلاعات مربوط به شاخص‌های مختلف انتظار طیف قابل توجهی از سرمایه‌گذاران را برآورده می‌کند و با ارائه اطلاعات بیشتر به سرمایه‌گذاران توان تصمیم‌گیری آنان را افزایش می‌دهد. هدف دیگر طراحی شاخص‌های جدید این است که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران از نظر ارزش بازار طیفی بسیار گسترده را دربر می‌گیرند. تفاوت ارزش بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین شرکت بورس تهران بسیار معنادار است. این مساله همواره مورد توجه فعالان بازار سرمایه بوده و از این منظر انتقاداتی را متوجه شاخص‌های بورس تهران کرده است. شاخص‌های بورس تهران عمدتاً به صورت ارزش وزنی (Value weighted) محاسبه می‌شوند. در این شیوه محاسبه، ارزش شرکت‌ها مبنای وزن‌دهی در شاخص است و شرکت‌های شاخص سرمایه‌گذاری شاخص سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر به میزان بیشتری شاخص را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین افت و خیز شرکت‌های بزرگ به میزان بیشتری شاخص را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در بعضی موارد با وجود کاهش قیمت تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها شاخص مثبت است و به عبارتی جهت حرکت قیمت چند شرکت بزرگ جهت شاخص را تعیین می‌کند که این از ویژگی‌های شاخص‌های ارزش وزنی است. در بورس‌ها شاخص‌های دیگری با متدولوژی متفاوت منتشر می‌شود که از جمله می‌توان به شاخص‌های هم‌وزن، شاخص‌های قیمت وزنی یا شاخص‌های بدون وزن که درصد تغییرات قیمت در آن لحاظ می‌شود، اشاره کرد.

Your access to this site has been limited by the site owner

If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance.

If you are a WordPress user with administrative privileges on this site, please enter your email address in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.

Block Technical Data

Block Reason: Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
Time: Mon, 10 Oct 2022 7:39:24 GMT

About Wordfence

Wordfence is a security plugin installed on over 4 million WordPress sites. The owner of this site is using Wordfence to manage access to their site.

You can also read the documentation to learn about Wordfence's blocking tools, or visit wordfence.com to learn more about Wordfence.

Click here to learn more: Documentation

Generated by Wordfence at Mon, 10 Oct 2022 7:39:24 GMT.
Your computer's time: .

شاخص به مثابه ابزار جدید سرمایه‌گذاری

بورس اوراق بهادار تهران همواره بازاری مورد توجه بوده است. این بازار که عموماً در میان بازارهای دیگر بازده مناسبی را برای سرمایه‌گذاران خود فراهم کرده، مدتی است که روندی نزولی را در پیش گرفته است.

بورس اوراق بهادار تهران همواره بازاری مورد توجه بوده است. این بازار که عموماً در میان بازارهای دیگر بازده مناسبی را برای سرمایه‌گذاران خود فراهم کرده، مدتی است که روندی نزولی را در پیش گرفته است. عملکرد بازار سهام در ایران با شاخص‌های متعددی سنجیده می‌شود اما به طور سنتی شاخص قیمت و شاخص قیمت و بازده نقدی (کل) شاخص‌های اصلی و مورد توجه فعالان بازار سرمایه در ایران بوده‌اند. محاسبه شاخص قیمت که از تاریخ 15 آذرماه سال 1387 متوقف شده بود بار دیگر پنجم اسفندماه سال جاری محاسبه و منتشر شد. علاوه بر آن دو شاخص جدید نیز به شاخص‌های بورس تهران افزوده شده‌اند. برای آشنایی بیشتر با شاخص‌های جدید و چگونگی محاسبه آنها با علی‌عباس کریمی معاون توسعه شرکت بورس تهران به گفت‌وگو پرداختیم. در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.محاسبه شاخص قیمت در تاریخ 15 آذر سال 1387 متوقف شد. این شاخص در آن تاریخ شاخص سرمایه‌گذاری به عدد 9/9248 رسیده بود. محاسبه مجدد این شاخص همواره مورد تقاضای فعالان بازار سرمایه بود. علت این توقف بر چه اساسی بود و اکنون چه اتفاقی افتاده است که پس از شش سال مدیریت بورس تصمیم گرفت مجدداً این شاخص را نمایش دهد؟
محاسبه مجدد این شاخص از زمان توقف محاسبه (بیش از شش سال پیش) را می‌توان پاسخی به خواست عمومی بازار دانست. شاخص قیمت بورس تهران که تحت عنوان TEPIX شناخته می‌شود، اولین شاخصی بود که در این بورس محاسبه و منتشر شد. محاسبه این شاخص از ابتدای سال 1369 با پایه 100 برای کل بازار آغاز شد. با وقفه‌ای چندساله، شاخص‌های دیگری از قبیل شاخص قیمت و بازده نقدی TEDPIX و شاخص بازده نقدی TEDIX نیز با هدف فراهم کردن اطلاعات بیشتر برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار محاسبه و منتشر شدند. متاسفانه با تغییر سامانه معاملات در آذر 1387 محاسبه شاخص قیمت متوقف شد و شاخص کل با متدولوژی شاخص قیمت و بازده نقدی و در امتداد شاخص قیمت، محاسبه و منتشر شد. بدین ترتیب تمامی شاخص‌های بورس تهران از آن تاریخ تبدیل به شاخص درآمد کل (Total return index) شدند. با توجه به درخواست مکرر فعالان بازار سرمایه، و عدم امکان محاسبه و انتشار شاخص‌های جدید در نرم‌افزار موجود، طراحی و آماده‌سازی نرم‌افزار جدید محاسبه شاخص به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران سپرده شد. به‌طور همزمان مطالعه شاخص‌ها و طراحی شاخص‌های مناسب برای بورس‌های اوراق بهادار با همکاری بورس تهران و سازمان بورس انجام شد و شاخص‌های هم‌وزن («قیمت» و «قیمت و بازده») با تایید کمیته شاخص به شورای عالی بورس پیشنهاد شد که مورد تصویب این شورا قرار گرفت. با تکمیل فرآیند طراحی نرم‌افزار جدید محاسبه شاخص توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و بررسی و بازبینی محاسبات توسط معاونت توسعه بورس تهران، سرانجام امکان محاسبه و انتشار مجدد شاخص قیمت و محاسبه شاخص‌های هم‌وزن در بورس اوراق بهادار تهران فراهم آمد. البته محاسبه شاخص قیمت در ادامه محاسبات قبلی از 16 آذر 1378 انجام شد ولی شاخص‌های هم‌وزن با پایه 10 هزار و از ابتدای سال 1393 محاسبه و منتشر شدند. در نرم‌افزار جدید امکان محاسبه تعداد زیادی شاخص با دقت بالا فراهم شده است بنابراین می‌توان شاخص‌های متعدد و با کارکردهای مختلف را محاسبه و به بازار ارائه کرد.

چرا شاخص‌های قیمت، سود نقدی و قیمت و بازده هر کدام اطلاعات متفاوتی را ارائه می‌کنند؟
شاخص قیمت به سنجش بازدهی ناشی از تغییرات قیمت می‌پردازد و توجهی به سود نقدی پرداختی شرکت‌ها ندارد. شاخص درآمد کل، سود ناشی از پرداخت‌های نقدی شرکت‌ها را نیز در شاخص سرمایه‌گذاری شاخص سرمایه‌گذاری نظر می‌گیرد. به بیان دقیق‌تر در شاخص‌های درآمد کل، سود نقدی دریافتی از شرکت‌ها نه‌تنها در محاسبه بازدهی مورد توجه قرار می‌گیرد بلکه در شاخص سرمایه‌گذاری مجدد (Reinvest) می‌شود. بدین ترتیب در شرایطی که بازار روندی صعودی داشته باشد، سرمایه‌گذاری مجدد سودهای نقدی سبب افزایش شکاف بین شاخص‌های قیمتی و درآمدی می‌شود زیرا این اختلاف به دلیل رشد سودهای نقدی به میزان بازدهی بازار، افزایش می‌یابد. به بیان دیگر اختلاف بین دو شاخص نه‌تنها میزان مطلق سودهای نقدی بلکه رشد سودهای نقدی شاخص سرمایه‌گذاری از محل سرمایه‌گذاری مجدد (با نرخ رشد شاخص کل) را نیز دربر می‌گیرد. یکی از مسائلی که در مورد شاخص قیمت در بورس ما مطرح است این است که با توجه به نسبت بالای توزیع سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران (که به‌طور متوسط بیش از 70 درصد است) نسبت به سایر بورس‌ها شاخص قیمت هنگام برگزاری مجامع شرکت‌ها با کاهش قابل توجهی مواجه می‌شود.

با این اوصاف شما معتقدید حضور شاخص‌های دیگر در کنار شاخص قیمت روند بازار را شفاف‌تر نشان می‌دهد؟
بله، قطعاً همین‌طور است. شاخص بازده نقدی نیز بازده سرمایه‌گذاری از محل توزیع سود نقدی را برای سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد. محاسبه این شاخص به این صورت است که مجموع سودهای توزیع‌شده در هر روز را بر پایه شاخص قیمت تقسیم می‌کنیم که حاصل آن میزان شاخص نقدی در آن روز است. شاخص نقدی حاصل جمع واحدهای شاخص نقدی روزانه است. اما ذکر این نکته ضروری است که به دلیل لحاظ شدن سرمایه‌گذاری مجدد سود در شاخص کل و رشد آن، نمی‌توان با جمع زدن عدد شاخص قیمت و شاخص سود نقدی به شاخص بازده کل (قیمت و بازده نقدی) رسید. در صورتی ‌که عدد روزانه شاخص نقدی را به ‌میزان نرخ رشد شاخص کل در طول دوره محاسبه شاخص رشد دهیم می‌توان با جمع آن با عدد شاخص قیمت به شاخص بازده کل رسید. بنابراین نمی‌توان با کم کردن شاخص قیمت یا شاخص بازده نقدی از شاخص کل به شاخص دیگر رسید.

آقای کریمی بورس تهران علاوه بر محاسبه شاخص قیمت نسبت به طراحی و محاسبه شاخص‌های جدید نیز اقدام کرده است. این شاخص‌ها که تحت عنوان شاخص‌های هم‌وزن معرفی شده‌اند چگونه محاسبه می‌شوند، از چه کارکردهایی برخوردارند و چه تفاوتی با شاخص‌های پیشین بورس تهران دارند؟
امروزه به شاخص تنها به‌عنوان نماگر روند بازار یا نشان‌دهنده بازدهی سرمایه‌گذار نگاه نمی‌کنند. شاخص‌ها در بورس‌های مختلف کارکرد سرمایه‌گذاری پیدا کرده‌اند و به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری جدید مورد توجه بورس‌ها و فعالان بازار قرار گرفته‌اند. صندوق‌های مختلفی بر اساس شاخص‌های مختلف طراحی و تشکیل شده است، در عمل اطلاعات مربوط به شاخص‌های مختلف انتظار طیف قابل توجهی از سرمایه‌گذاران را برآورده می‌کند و با ارائه اطلاعات بیشتر به سرمایه‌گذاران توان تصمیم‌گیری آنان را افزایش می‌دهد. هدف دیگر طراحی شاخص‌های جدید این است که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران از نظر ارزش بازار طیفی بسیار گسترده را دربر می‌گیرند. تفاوت ارزش بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین شرکت بورس تهران بسیار معنادار است. این مساله همواره مورد توجه فعالان بازار سرمایه بوده و از این منظر انتقاداتی را متوجه شاخص‌های بورس تهران کرده است. شاخص‌های بورس تهران عمدتاً به صورت ارزش وزنی (Value weighted) محاسبه می‌شوند. در این شیوه محاسبه، ارزش شرکت‌ها مبنای وزن‌دهی در شاخص است و شرکت‌های بزرگ‌تر به میزان بیشتری شاخص را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین افت و خیز شرکت‌های بزرگ به میزان بیشتری شاخص را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در بعضی موارد با وجود کاهش قیمت تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها شاخص مثبت است و به عبارتی جهت حرکت قیمت چند شرکت بزرگ جهت شاخص را تعیین می‌کند که این از ویژگی‌های شاخص‌های ارزش وزنی است. در بورس‌ها شاخص‌های دیگری با متدولوژی متفاوت منتشر می‌شود که از جمله می‌توان به شاخص‌های هم‌وزن، شاخص‌های قیمت وزنی یا شاخص‌های بدون وزن که درصد تغییرات قیمت در آن لحاظ می‌شود، اشاره کرد.

در این زمینه بیشتر توضیح دهید؟
این امر را می‌توان در روند شاخص 30 شرکت بزرگ و شاخص کل مشاهده کرد. شاخص کل دربردارنده تمامی شرکت‌های بورس است. بنابراین در شاخص کل بیش از 300 شرکت حضور دارند. در شاخص 30 شرکت بزرگ تنها 30 شرکت بزرگ بورس حضور دارند اما روند این شاخص شباهت بسیاری به شاخص کل دارد. این امر نشان می‌دهد تاثیر 30 شرکت بزرگ بورس به مراتب بیش از 290 شرکت دیگر است. این مساله مدت‌ها مورد انتقاد صاحب‌نظران بازار سرمایه قرار داشت. در شاخص‌های هم‌وزن (Equal weighted) وزن برابری برای شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود. شاخص‌های هم‌وزن توسط بورس‌ها و موسسات معتبر طراح شاخص همچون استاندارد اند پورز (Standard & Poor's)، فوتسی (FTSE) و مورگان استنلی (MSCI) محاسبه و منتشر می‌شود. در این شاخص شرکت‌ها در ابتدای دوره‌هایی که معمولاً سه‌ماهه است با وزنی برابر در شاخص قرار می‌گیرند. به بیان دیگر ارزش شرکت (بر حسب واحد پول) در ابتدای دوره‌های فصلی، برابر در نظر گرفته می‌شود. از منظر سرمایه‌گذاری، شخصی که در یک شاخص هم‌وزن سرمایه‌گذاری کرده، منابع خود را در ابتدای هر فصل به میزان برابر بین شرکت‌های مشمول شاخص تقسیم کرده است. بنابراین در ابتدای دوره سرمایه‌گذاری تمامی شرکت‌ها ارزش برابری در شاخص خواهند داشت.

یعنی این امر سبب می‌شود شرکت‌های بزرگ و کوچک به میزان برابری بر شاخص اثر بگذارند؟
بله، همین‌گونه است اما توجه به این نکته ضروری است که این برابری تنها در ابتدای دوره محاسبه شاخص وجود دارد و از روز بعد و با روند متفاوت تغییرات قیمت شرکت‌ها از بین خواهد رفت. شرکت‌هایی که رشد قیمتی بیشتری را تجربه کنند، ارزش بیشتری در شاخص پیدا خواهند کرد. بدین ترتیب با گذشت زمان برابری میان ارزش شرکت‌ها کاملاً از بین خواهد رفت و بازبینی در وزن‌دهی (Rebalancing) مورد نیاز خواهد بود. در بازبینی دوره‌ای که معمولاً توسط موسسات طراح شاخص در دوره‌های سه‌ماهه انجام می‌شود، وزن‌دهی مجددی صورت می‌گیرد و وزن شرکت‌ها در شاخص مجدداً برابر می‌شود. برای انجام این کار ارزش کل سبد شاخص مجدداً به طور یکسان میان تمامی شرکت‌های حاضر در شاخص تقسیم می‌شود.

شرکتی نظیر پرداخت سود نقدی، افزایش سرمایه شرکت‌ها و همچنین ورود و خروج شرکت‌ها چگونه در محاسبات شاخص‌های هم‌وزن لحاظ می‌شود؟
شاخص‌های هم‌وزن هم به صورت قیمتی و هم به صورت درآمدی محاسبه می‌شوند. در شاخص‌های قیمتی هم‌وزن همچون سایر شاخص‌های قیمتی، سودهای نقدی در نظر گرفته نمی‌شود. اما در شاخص هم‌وزن درآمدی، سودهای نقدی نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرند. تاثیر سایر اقدامات شرکتی نظیر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی نیز همچون شاخص‌های متداول است با این تفاوت که در شاخص‌های هم‌وزن هنگام بررسی و تعدیل اقدامات شرکتی به وزن تعدیل‌شده هر شرکت توجه می‌شود.

تفسیر شما از مقایسه عملکرد شاخص‌های ارزش وزنی و هم‌وزن چیست و اصولاً چگونه می‌توان این دو شاخص را مورد استفاده قرار داد؟
شاخص هم‌وزن درآمدی از ابتدای سال تا 10/12/1393 حدود دو درصد کاهش داشته در حالی که شاخص کل در این مدت افتی 20‌درصدی را نشان می‌دهد. این امر بیانگر افت بیشتر شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های متوسط و کوچک است. به بیان دیگر در این دوره شرکت‌های بزرگ‌تر عملکرد ضعیف‌تری در مقایسه با شرکت‌های کوچک‌تر داشته‌اند. به هر روی توجه به این نکته ضروری است که هر شاخص کارکرد خاص خود را دارد و از مقایسه تطبیقی شاخص‌ها می‌توان تصویر دقیق‌تری از کل بازار به دست آورد.

آیا شاخص‌های جدید دیگری برای محاسبه و انتشار عملکرد بورس مد نظر قرار دارد؟
در حال حاضر شاخص‌های دیگری که در بورس‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و از کارکردهای خاصی برخوردارند مورد بررسی و شاخص سرمایه‌گذاری مطالعه قرار گرفته است. معرفی این شاخص‌ها در بازار نیاز به بررسی و تایید کمیته شاخص و تصویب شورای عالی بورس دارد. در صورت تایید این شاخص‌ها در شورای عالی بورس بازار بدون تردید از اطلاعات آنها برخوردار خواهد شد. هم‌اکنون شاخص سود نقدی (Dividend index) در بورس تهران محاسبه می‌شود و در صورت تایید شورای بورس و انجام اقدامات فنی مورد نیاز توسط مدیریت فناوری، قابل انتشار خواهد بود.

سقوط بیت کوین به دنبال انتشار آمارهای بازار کار آمریکا؛ حرکت بعدی چیست؟

سقوط بیت کوین به دنبال انتشار آمارهای بازار کار آمریکا؛ حرکت بعدی چیست؟

روز گذشته و به‌دنبال انتشار آمارهای مربوط به بازار کار ایالات متحده، قیمت بیت کوین تا ۱۹٬۳۳۵ دلار پایین آمد. اکنون تحلیلگران حمایت‌هایی را زیرنظر دارند که در صورت ادامه پیدا کردن روند نزولی، می‌توانند فروشندگان را به چالش بکشند.

به گزارش کوین تلگراف، ریزش سریع ارزهای دیجیتال و بازار سهام پس از انتشار آمارهای ماه گذشته بازار کار آمریکا، در حالی رخ داد که شاخص دلار با جهش مواجه شد. این شاخص ارزش دلار ایالات متحده را با سبدی از ارزهای ملی مطرح جهان مقایسه می‌کند.

سقوط بیت کوین به دنبال انتشار آمارهای بازار کار آمریکا؛ حرکت بعدی چیست؟

نمای یک ساعته شاخص دلار آمریکا.

مایکل ون دپوپ (Michaël van de Poppe)، بنیان‌گذار و مدیرعامل پلتفرم معاملاتی اِیت (Eight)، نرخ بیکاری ماه سپتامبر (شهریور) آمریکا را پایین‌تر از حد انتظار توصیف کرده و گفته است داده‌های اقتصادی منتشرشده در هفته گذشته، ضدونقیض بوده‌اند.

کاهش نرخ بیکاری از ۳.۷درصد ماه اوت (مرداد) به ۳.۵درصد در ماه سپتامبر (شهریور)، یک تغییر مثبت [برای اقتصاد] است و در مقابل آمارهای مربوط به فرصت‌های شغلی و «PMI» (که تغییرات فعالیت‌های اقتصادی بخش تولید را اندازه‌گیری می‌کند) که ابتدای هفته منتشر شدند، عملکردی منفی داشتند. اکنون نیز سرمایه‌گذاران منتظر انتشار آمار هزینه‌های مصرف‌کننده (CPI) و هزینه‌های تولیدکننده (PPI) در آمریکا هستند.

کارشناسان پلتفرم تحلیلی متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) در صفحه توییتر این مجموعه بر اهمیت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (MA ۵۰ – خط زرد در تصویر) بیت کوین به‌عنوان یک مقاومت تأکید کرده‌اند.

روز قبل و با انتشار داده‌های نرخ بیکاری ماه سپتامبر (شهریور) آمریکا، قیمت از سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه سقوط کرد و حمایت میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه نیز از دست رفت. گفتنی است در ادامه بیت کوین موفق شد حمایت میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه خود را بازیابی کند؛ اما میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه دست‌نخورده باقی ماند.

تحلیلگران متریال ایندیکیتورز در توییت خود نوشته‌اند:

بیت کوین این هفته ۴ بازگشت متوالی از سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه داشته است و پس از انتشار آمار مربوط به نرخ بیکاری در آمریکا، قیمت به شاخص سرمایه‌گذاری زیر ۲۰٬۰۰۰ دلار، اوج تاریخی سال ۲۰۱۷ و میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه سقوط کرد.

سقوط بیت کوین به دنبال انتشار آمارهای بازار کار آمریکا؛ حرکت بعدی چیست؟

نمودار قیمت بیت کوین به همراه میانگین‌های متحرک ۲۱ و ۵۰ روزه.

با بازگشت ناگهانی نوسانات به بازار، آن دست از معامله‌گران بیت کوین که شاخص سرمایه‌گذاری موقعیت لانگ (خرید) باز کرده بودند، روز گذشته در مجموع ۲۳میلیون دلار از سرمایه خود را به‌خاطر لیکوییدشدن از دست دادند.

مجموع مبالغ لیکوییدشده موقعیت‌های لانگ در بازار ارزهای دیجیتال در روز ۷ اکتبر (۱۵ مهر) برابر با ۶۳میلیون دلار و در مقابل ۱۹.۵میلیون دلار سهم معامله‌گران شورت (فروش) بوده است.

سقوط بیت کوین به دنبال انتشار آمارهای بازار کار آمریکا؛ حرکت بعدی چیست؟

نمودار موقعیت‌های معاملاتی لیکوییدشده طی روزهای اخیر.

۱۹٬۰۰۰ دلار همچنان یکی از مهم‌ترین حمایت‌های بیت کوین است و نقض معنی‌دار آن می‌تواند به ریزش عمیق‌تر قیمت منجر شود. مطابق با نتیجه‌گیری کارشناسان پلتفرم ویل مپ (Whalemap)، بررسی نقاط خریدوفروش نهنگ‌ها سطوحی کلیدی را مشخص می‌کند که یکی از آنها قیمت تحقق‌یافته کیف پول‌های حاوی ۱۰ تا ۱۰۰ بیت کوین است. گفتنی است این شاخص اکنون روی ۱۲٬۵۰۰ دلار قرار دارد و قیمت تاکنون و در طول تاریخ، به زیر آن سقوط نکرده است. بنابراین در صورت شکل‌گیری یک روند نزولی تازه، ۱۲٬۵۰۰ دلار می‌تواند به‌عنوان اصلی‌ترین حمایت پیش روی قیمت عمل کند.

سقوط بیت کوین به دنبال انتشار آمارهای بازار کار آمریکا؛ حرکت بعدی چیست؟

مقایسه قیمت و شاخص قیمت تحقق‌یافته کیف پول‌های حاوی ۱۰ تا ۱۰۰ بیت کوین.

افت ۳۳۱۱ واحدی شاخص بورس

افت ۳۳۱۱ واحدی شاخص بورس

دنیای معدن: شاخص کل بورس اوراق بهادر تهران در پایان معاملات امروز با کاهش ۳۳۱۱ واحد همراه شد.

به گزارش دنیای معدن، بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند نوسانی قرار گرفت، اما در پایان معاملات با کاهش ۳۳۱۱ واحد به رقم یک میلیون و ۳۱۸ هزار و ۷۱۴ واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هموزن با ۹۹۸ واحد کاهش به رقم ۳۸۱ هزار و ۱۱۳ واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۴ میلیون و ۹۵۴ هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران امروز بیش از ۳.۵ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۰۹ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۹۹۰ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۰.۲۵ درصد کاهش یافتند. این دو شاخص با معیار هموزن ۰.۲۶ درصد افت کردند. شاخص آزاد شناور ۰.۶ درصد کاهش یافت، اما شاخص بازار اول بورس ۰.۳ درصد رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس ۰.۵۶ درصد کاهش یافت.

امروز نماد‌های سرمایه‌گذاری غدیر، پالایش نفت اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشتند.

نماد‌های هلدینگ معدنی خاورمیانه، فجر انرژی خلیج‌فارس و چادرملو بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را از خود به جای گذاشتند.

در فرابورس ایران امروز شاخص کل با ۵۷ واحد کاهش به رقم ۱۸ هزار و ۶۵ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران ۹۸۲ هزار میلیارد تومان شد.

ارزش بازار پایه فرابورس هم ۳۳۵ هزار میلیارد تومان شد. معامله‌گران امروز بیش از ۳.۴ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۱۱۳ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسید.

البته لازم به یادآوری است در روز‌های دوشنبه در شبکه بانکی و در قالب عملیات بازار باز امروز نیز ۱.۴ میلیارد اوراق بدهی بانک مرکزی در قالب ۲۲۳ نوبت معامله و به ارزش ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بین خود شبکه بانکی معامله شد که ارقام آن صرفا در معاملات فرابورس درج می‌شود. وگرنه معاملات سهام امروز در فرابورس ۱.۴ میلیارد برگه در قالب ۱۰۰ هزار معامله و به ارزش ۷۴۶ میلیارد تومان بوده است.

امروز نماد‌های فرابورس ایران و پالایش نفت شیراز بیشترین اثر افزایشی در شاخص فرابورس را داشتند و برعکس نماد‌های بیمه پاسارگاد، آریاساسول، فولاد غدیر ایرانیان و برق عسلویه مپنا بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را از خود به جای گذاشته‌اند.

گفتنی است با توجه به اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه مذاکراتی با همکاری وزارت امور خارجه در حال انجام است که بخشی از منابع بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور به زودی آزاد می‌شود و ظرف سه چهار روز آینده خبر‌های خوبی در عمل منتشر خواهد شد که این خبر می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و بازار امیدآفرین باشد.

معرفی شاخص DeFi pulse و کاربرد آن در سرمایه‌گذاری پروژه‌های دیفای

به دلیل تعداد بالای پروژه‌های دیفای ارزیابی و رصد آنها بسیار دشوار است. سایت تحلیلی DeFi Pulse شاخصی را شاخص سرمایه‌گذاری تحت عنوان DeFi Pulse Index معرفی کرده است. شاخص DeFi Pulse می‌تواند در تحلیل پروژه‌های این حوزه به ما کمک کند.

رونق پروژه‌های دیفای را بدون تردید می‌توان مهم‌ترین اتفاق حوزه ارزهای رمزنگاری شده در سال ۲۰۲۰ دانست. سایت‌ها و مجلات تحلیلی متعددی اطلاعات پروژه‌های فعال در این حوزه از بازار را ارائه می‌دهند. سایت DeFi Pulse یکی از معتبرترین آنهاست. این سایت به تازگی شاخص دیفای خود را ارائه داده است. این شاخص می‌تواند دید خوبی در زمینه پروتکل‌های دیفای ارائه دهد. این مقاله را به معرفی این شاخص اختصاص داده‌ایم.

شاخص دیفای DeFi Pulse

شاخص DeFi Pulse

اگر وارد این سایت شوید، در صفحه اول با تصویر بالا روبه رو خواهید شد. در قسمت مشخص شده این شاخص نشان داده شده است. DeFi Pulse Index نماینده و برآیند عملکرد ۱۰ پروتکل مشهور و محبوب در حوزه دیفای است. در این شاخص دیفای تنها پروژه‌هایی که بر بستر شبکه بلاکچین اتریوم راه‌اندازی شده‌اند، قرار گرفته‌اند.

این سایت معمولا مورد توجه تمامی فعالان حوزه دیفای است؛ لذا توجه به این شاخص می‌تواند احساس کلی فعالان بازار را نشان دهد. علاوه بر این شاخص، این سایت مرجع خوبی برای یادگیری و مطالعه در حوزه دیفای است. اگر کاربری وارد حوزه دیفای شود با تعدد سرسام آور پروژه‌ها مواجه خواهد شد. انتخاب پروژه مناسب برای سرمایه‌گذاری، انتخاب دشواری خواهد بود. این شاخص، یکی از معیارهای خوب برای تشخیص وضعیت کلی پروژه‌های دیفای است. اساس محاسبه این شاخص، ارزش بازار پروتکل‌های دیفای است. اما برای محاسبه آن فاکتورهای زیادی مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین در این سایت مجموع کل دارایی ذخیره شده یا Total Value Locked برای هر پروژه اندازه‌گیری و نمایش داده می‌شود. این شاخص می‌تواند اطلاعات بیشتری در زمینه پروژه‌های فعال در حوزه دیفای را منتقل کند.

دارایی های دیجیتال موجود در DeFi Pulse Index

همانطور که در بالا اشاره شد، شاخص DeFi Pulse ، شاخص وزن دهی شده ارزش بازار پروژه‌های دیفای است. پروژه‌های موجود در این شاخص مطابق لیست زیر هستند:

شاخص DeFi Pulse یک شاخص وزن دهی شده براساس ارزش بازار دارایی‌های دیجیتال فعال در حوزه دیفای است که امکان ارزیابی پروژه‌های بالا را به صورت کلی فراهم کرده است. شرایط توکن‌هایی که در این شاخص حضور دارند به صورت زیر است:

  • توکن باید بر روی شبکه بلاک چین اتریوم راه‌اندازی شده باشد
  • توکن باید یک پروتکل دیفای باشد و در سایت DeFi Pulse لیست شده باشد
  • توکن باید به صورت کامل غیرمتمرکز باشد و دارای پشتوانه در کشورهای مختلف نباشد
  • عرضه توکن حداقل تا ۵ سال آینده به صورت شفاف مشخص شاخص سرمایه‌گذاری باشد
  • حداقل ۵ درصد از کل توکن‌های قابل عرضه در این پنج سال، در گردش باشد
  • فرمول محاسبه شاخص DeFi Pulse به صورت زیر است:

شاخص DeFi Pulse

در فرمول بالا، Index Value عدد شاخص است. عبارت Circ Supply تعداد توکن‌های در گردش است. Price، قیمت توکن به دلار خواهد بود و IndexDivisor عدد ثابت در این فرمول است که مدام محاسبه خواهد شد. برای مثال این عدد در حال حاضر برابر ۴۴,۶۷۹,۵۶۰ است. دسترسی کامل به این شاخص و دارایی‌های موجود در آن را، اینجا مشاهده کنید.

جمع بندی

در سال ۲۰۲۰ حوزه دیفای یکی از بخش‌های مهم در بازار ارزهای دیجیتال بوده و هست. این شاخص علاوه بر نگاه جامعی که به معامله‌گران می‌دهد، توکن‌های موجود در آن نیز از فیلترهایی عبور می‌کنند که این مورد می‌تواند برای سرمایه‌گذاری، سبد متنوعی از دارایی‌های دیجیتال را به سرمایه‌گذار پیشنهاد دهد. اما قرارگیری توکن‌ها در این لیست به معنی رشد قیمت آنها در آینده نخواهد بود و حتما تحلیل شخصی خود را در این زمینه انجام دهید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.