انواع دارایی مالی


گروه حساب دارایی و بدهی را دقیقتر بشناسید

یکی از مهمترین مسایل در استفاده بهینه از نرم افزارهای حسابداری شناخت صحیح حسابها یعنی حساب دارایی و بدهی و پیاده سازی کدینگ حساب دقیق و انواع دارایی مالی متناسب با نیازهای شرکت است. طراحی کدینگ حسابها در نرم افزار حسابداری مستقیما روی گزارشگیری تاثیر دارد، پس این طراحی باید به نحوی باشد که هم نیاز مدیران و صاحبان شرکت را پاسخ دهد و هم گزارشهای برون سازمانی همچون اظهارنامه مالیاتی، گزارش مالیات ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی را به درستی فراهم کند.

گروه حساب دارایی و بدهی

در این مقاله قصد داریم به شناخت حسابهای دارایی و بدهی که از سرفصلهای اصلی حسابها هستند بپردازیم.

گروه حساب دارایی

همانطور که گفتیم معادله اساسی حسابداری عبارت است از:

دارایی= بدهی + سرمایه

دارایی خود به سه گروه تقسیم می شود:

 • دارایی جاری
 • دارایی ثابت
 • دارایی نامشهود

دارایی جاری

دارایی جاری یا وجه نقد است یا قابلیت نقدشوندگی طی یک سال مالی را دارد.

دارایی جاری خود به سطوح حساب زیر تقسیم می شود:

 • صندوق: وجه نقد موجود در شرکت
 • بانک: بانکهایی که شرکت در آنها حساب دارد (مالکان شرکت نه ، خود شرکت)
 • تنخواه گردان: برای پرداخت هزینه های خرد شرکت وجهی در اختیار فردی قرار می گیرد. تنخواه گردان، جهت پرداخت هزینه هایی مثل قبوض عمومی، هزینه های پذیرایی و غیره در قبال فاکتور و صورتحساب این هزینه ها میپردازد.
 • اسناد دریافتنی: چک هایی که از دیگران می گیریم.
 • حسابهای دریافتنی: همان طلب ما از دیگران است که سندی (چک) در مقابلش دریافت نکرده ایم.
 • پیش پرداختها: وجهی که می پردازیم تا در آینده کالا یا خدماتی دریافت کنیم. مثلا در پیش فروش خودرو، شرکت وجهی را میپردازد تا در آینده خودرو بخرد.
 • موجودی کالا: کالاهایی که به قصد فروش در انبار نگهداری می شوند.

حساب دارایی ثابت

این دارایی ها سه ویژگی دارند:

برای استفاده در شرکت خریده می شوند. مثل میز و صندلی و خودرو و …

تمام این دارایی ها به استثنا زمین، استهلاک پذیرند یعنی به مرور زمان از بین می روند.

قدرت نقد شوندگی کمتری نسبت به دارایی های جاری دارند.

زیر مجموعه های دارایی ثابت عبارتند از:

 • زمین: قطعات زمین که متعلق به شرکت است. یعنی در سند مالک آن شرکت باشد.
 • ساختمان: انواع ساختمان های متعلق به شرکت
 • ماشین آلات: ماشینهایی که در خط تولید یا به طور کلی برای اهداف شرکت استفاده میشوند. مانند دستگاه پرس، ماشین چاپ و …
 • وسایط نقلیه: خودروهای در اختیار شرکت. (ماشینهایی مانند تراکتور، لیفتراک و … جزء دسته ماشین آلاتند نه وسایط نقلیه)

دارایی های نامشهود

این دارایی غیر دیدنی و ناملموس است . مانند امتیاز آب و برق . این امتیاز دارایی است چون میتواند به فروش برسد، نامشهود است چون قابل دیدن نیست.

زیر مجموعه دارایی های نامشهود عبارت است از :

 • سرقفلی
 • حق الامتیازها
 • برندها
 • نرم افزارها
 • حق الاختراع و حق الاکتشاف

گروه حساب بدهی ها

به سادگی میتوان گفت که سرفصل بدهی ها نشان دهنده بدهی شرکت به دیگران است که انواع آن عبارتند از :

 • بدهی جاری: بدهی که در طول یکسال مالی پرداخت میشود. مثلا شرکت یک وام یکساله گرفته است.
 • بدهی بلند مدت: اگر پرداخت بدهی بیش از یکسال طول بکشد بدهی بلند مدت محسوب میشود.

زیر مجموعه بدهی های جاری عبارت است از:

 • حسابهای پرداختنی (بستانکاران): بدهی شرکت به دیگران
 • اسناد پرداختنی: چکهای شرکت نزد دیگران
 • پیش دریافتها: وجهی که از دیگران دریافت کرده ایم تا کالا یا خدماتی به آنها ارائه دهیم.
 • جاری شرکا: هرگونه واریز یا برداشتی که توسط شرکا انجام میگیرد در این حساب ثبت میشود.
 • ذخائر: بدهیهایی که شرکت مبلغ آنها برآورد میکند، مثل: ذخیره مزایای پایان خدمت، ذخیره مالیات بر درآمد

بدهی های بلند مدت

بدهی های بلند مدت به آن دسته از بدهی ها اطلاق می شود که در بیش از یک دوره مالی پرداخت خواهند شد.

 • وام های پرداختنی بلند مدت
 • اسناد پرداختنی بلند مدت

آشنایی دقیق با انواع سرفصل حسابها در حسابداری، لازمه طراحی و پیاده سازی یک سیستم کارآمد مالی در شرکتهاست. بسیاری از حسابداران امروزه می دانند که برای حرفه ای شدن در کار صرفا شناخت نحوه ثبت اسناد کافی نیست، طراحی کدینگ حساب با نگاهی دقیق به گزارش های موردنیاز هر شرکت و سازمان یکی از مهمترین و تخصصی ترین کارهای حسابداران است.

صورت های مالی اساسی حسابداری

هر یک از این صورت های مالی با هدف خاصی ارائه می شوند که در این مقاله به شرح ترازنامه پرداخته ایم.

ترازنامه

صورت حسابی است دارایی ها و بدهی ها و سرمایه شرکت را در یک تاریخ معین نشان میدهد.

شامل موارد زیر میشود:

دارایی ها:

دارایی ها منابع اقتصادی یک شرکت است که در نتیجه یک رویداد مالی گذشته ایجاد و دارای منابع آتی و در مالکیت شرکت میباشد.

بدهی ها:

تعهدات یک شرکت در مقابل اشخاص حقیقی و یا حقوقی است که ناشی از یک رویداد گذشته و از محل دارایی ها پرداخت میشود.

سرمایه:

حق مالی صاحبان سهام نسبت به دارایی ها را سرمایه میگویند.

صورت های مالی اساسی حسابداری

انواع دارایی ها:

 1. دارایی های جاری ( کوتاه مدت )
 2. دارایی های ثابت ( بلند مدت )

دارایی های جاری کوتاه مدت شامل:

 • صندوق
 • بانک
 • حساب های دریافتنی ( بدهکاران )
 • اسناد دریافتنی
 • موجودی ها
 • پیش پرداخت ها
 • سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دارایی های ثابت بلند مدت :

دارایی های ثابت خود شامل دارایی های ثابت مشهود و دارایی های ثابت نامشهود میشود.

دارایی های ثابت مشهود:

 • زمین
 • ساختمان
 • وسیله نقلیه
 • اثاثه
 • ماشین آلات
 • ابزار آلات
 • تجهیزات

دارایی های ثابت نا مشهود:

 • سرقفلی
 • حق الامتیاز
 • حق التالیف
 • حق الاختراع

دارایی های جاری کوتاه مدت:

دارایی هایی هستند که طی یک سال مالی به وجه نقد تبدیل میشوند که شامل موارد زیر میشود

 1. صندوق: به وجوهی که نزد شرکت نگهداری میشود صندوق میگویند.
 2. بانک: وجوهی است که به صورت یک حساب جاری در بانک نگهداری میشود.
 3. حساب های دریافتنی: حساب های دریافتنی یا بدهکاران اشخاص که متکی به سندی نمی باشند.
 4. اسناد دریافتنی: اسناد دریافتنی بدهکارانی که متکی به سندی نمی باشند.
 5. موجودی ها: اجناسی که به قصد فروش و مصرف و تولید در شرکت ها خریداری و نگهداری می شود که شامل: موجودی کالا و موجودی ملزومات و موجودی مواد میشود.
 6. پیش پرداخت ها: وجوهی که شرکت پرداخت می نماید که در آینده برای او خدماتی انجام دهد.
 7. انواع دارایی مالی
 8. سرمایه گذاری کوتاه مدت : مازاد وجه نقدی است که شرکت در قالب سپرده های بانکی اوراق مشارکت و خرید سهام انجام میدهد.

دارایی های ثابت بلند مدت:

دارایی های هستند که ویژگی های زیر را دارند:

 • دارای عمر مفید بلند مدت است.
 • دارای منافع آتی باشد.
 • به قصد فروش و یا سرمایه گذاری خریده نشده باشد.

بدهی ها:

بدهی ها به دو دسته : بدهی جاری ( کوتاه مدت ) و بدهی غیر جاری ( بلند مدت ) تقسیم میشود.

بدهی جاری کوتاه مدت:

بدهی هایی هستند که تاریخ پرداخت آن ها کمتر از یک سال باشد که شامل موارد زیر می باشد:

 1. حساب های پرداختنی ( بستانکاران ) : حساب های پرداختنی که متکی به سندی نمی باشد.
 2. اسناد پرداختنی: اسناد پرداختنی که متکی به سندی نمی باشد.
 3. پیش دریافت ها: وجوهی که شرکت قبل از انجام کار در آینده از اشخاص دریافت می نماید.
 4. وام های کوتاه مدت: وجوهی که شرکت جهت تامین نقدینگی خود از موسسات بانکی دریافت میکند.

بدهی های غیر جاری بلند مدت:

بدهی هایی هستند که تاریخ پرداخت آن ها بیشتر از یک سال باشد که شامل موارد زیر می باشد:

 1. حساب های پرداختنی بلند مدت
 2. اسناد پرداختنی بلند مدت
 3. وام های دریافتنی بلند مدت

انواع صورت های مالی

درآمد:

مبلغی که از ارائه خدمات و یا فروش کالا عاید موسسه میشود و شرکت ها میتوانند علاوه بر درآمد خود درآمد های دیگری نظیر: اجاره محل و سود سپرده بانکی و .. کسب نمایند.

هزینه ها:

مبلغی که جهت کسب درآمد در یک شرکت انواع دارایی مالی پرداخت میشود مانند: هزینه آب و هزینه گاز و …

صورت حساب سرمایه:

گزارشی که تغییرات سرمایه یک شرکت طی یک سال مالی را نشان میدهد.

سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری پول یا منابع اقتصادی است که صاحب شرکت علاوه بر سرمایه اولیه از محل دارایی های شخصی خود به صورت (آورده نقدی و یا آورده غیر نقدی )وارد شرکت می نماید.

برداشت:

پولی است که صاحب شرکت جهت مصارف شخصی به صورت (برداشت نقدی و یا برداشت غیر نقدی) از شرکت دریافت می نماید.

تجزیه و تحلیل فعالیت های مالی :

یک دارایی خود به خود به وجود نمی آید و محل تامین آن دو منبع میباشد:

 • تامین از محل دیگران: بدهی ها
 • تامین از محل صاحب شرکت: سرمایه

قواعد تجزیه و تحلیل:

اگر یک طرف معامله به اندازه مبلغی افزایش یابد طرف دیگر به همان اندازه و مبلغ افزایش می یابد.

اگر یک طرف معامله به اندازه مبلغی کاهش یابد طرف دیگر به همان اندازه و مبلغ کاهش می یابد.

اگر یک طرف معامله ثابت باشد و طرف دیگر اگر به اندازه مبلغی کاهش یابد همان طرف به همان اندازه افزایش می یابد و بر عکس.

ثبت فعالیت های مالی در حساب ها:

برای اینکه صورت های نام برده شده تا کنون ( ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت حساب سرمایه ) در پایان دوره مالی راحت تر تهیه شود باید حساب هر یک از اقلامی که در این صورت حساب ها وجود دارد به صورت جداگانه تهیه شود و برای این کار از علامت خاصی به نام T استفاده کنیم.

حسابداری مالی چیست؟

آن بخش از حسابداری که وظیفه آن گزارشات اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان خارج از سازمان می باشد گفته میشود به این رشته از حسابداری ، حسابداری بازرگانی نیز می گویند.

حسابداری مالیاتی چیست؟

نحوه محاسبه انواع مالیات های مربوط به عملکرد شرکت ها طبق قانون و قوانین مالیاتی بر عهده ای رشته از حسابداری است.

تراز آزمایشی:

از آن جایی که ثبت های حسابداری به صورت دو طرفه انجام میشود معمولا حسابداران برای اطمینان از ثبت فعالیت ها و درستی مانده حساب ها فهرستی از مانده حساب های دفتر کل تهیه می کنند که به آن تراز آزمایشی می گویند.

یکی از مزایای تراز آزمایشی این است که از روی آن به سادگی میتوان صورت مالی را تهیه نمود.

انواع تراز آزمایشی:

 1. دو ستونی که شامل : مانده بدهکار و مانده بستانکار است.
 2. چهار ستونی که شامل : گردش بدهکار و گردش بستانکار و مانده بدهکار و مانده بستانکار است.

انواع گزارشات مالی:

گزارشات درون سازمانی:

گزارشاتی که در سطوح مختلف مدیریت جهت ارزیابی عملکرد و هدایت عملیات جاری و برنامه ریزی فعالیتهای آتی است.

گزارشات برون سازمانی:

گزارشاتی که در دست اشخاص خارج از سازمان که آن ها را قادر می سازد در اموری مانند سرمایه گذاری آگاهانه تصمیم بگیرند.

زاکانی: از تنش مالی و رکود در شهر عبور کردیم

شهردار تهران با اشاره به شناسایی ۲۳۱ پروژه جهت مشارکت گفت: از طریق مشارکت‌ها باید زمینه ای فراهم کنیم که شهروند، شهر و سرمایه گذارسود ببرند و مولدسازی هم مد نظر است.

زاکانی: از تنش مالی و رکود در شهر عبور کردیم

مراسم معارفه لطف الله فروزنده معاون جدید مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و تکریم ابوالفضل فلاح معاون پیشین این معاونت با حضور شهردار تهران برگزار شد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در این مراسم با تبریک حلول ماه ربیع الاول و هفته دفاع مقدس اظهار کرد: در گام و سال اول مدیریت شهری از گردنه هایی مانند تنش مالی و رکود در شهر عبور کردیم. تدابیر آقای فلاح در معاونت مالی باعث شد که ۹۹ درصد منابع نقد و غیر نقد را تأمین کنیم و در کنار آن سامان یافتگی بحث دستمزد پرسنل، فرصتی برای ما فراهم کرد که بتوانیم بدون دغدغه پرداخت حقوق شان را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اصلاح رویه ها و ایجاد شرایط مناسب برای استیفای حق و حقوق شهر در این یک سال انجام شد، افزود: به عنوان مثال در بازپس گیری املاک، بحث ارزش افزوده و دریافت امکانات از طریق دولت و تزریق آن به مجموعه و نیز تصحیح روندها و رویه ها شرایط را برای ما مطلوب تر کرد.

زاکانی عبور از ابهامات و ایجاد شفافیت را سرفصل دیگری از اقدامات برشمرد و ادامه داد: این کارها انجام شد تا بر اساس آن از بسیاری از مفسده ها جلوگیری شود و نیز گام‌های موثری دیگری مانند خرید از بورس و ارائه املاک به صورت شفاف در بورس برداشته شود. در زمینه جنبه های مشارکتی هم اقدامات بسیار خوبی از جمله شناسایی ۲۳۱ پروژه انجام شد.

شهردار تهران ضمن خدا قوت و تشکر از معاون سابق معاونت مالی به جهت دنبال کردن اهداف ترسیم شده، اضافه کرد: با بازنگری در شرایط مسیری را دنبال می کنیم که زمینه تحقق اهداف عالی را فراهم کند. ضمن اینکه باید رویه گذشته را برای استیفای حقوق شهر دنبال کنیم که یک بخش آن از طریق مولدسازی است، باید با تشدید این گام ها امکانات مان را افزایش دهیم. زیرا راهی که سالیان سال برای اداره شهر طی می شد، کفاف تحول در شهر را نمی دهد؛ از طریق مشارکت ها باید زمینه ای فراهم کنیم که شهروند، شهر و سرمایه گذار از این مشارکت سود ببرند.

زاکانی: از تنش مالی و رکود در شهر عبور کردیم

زاکانی با اشاره به اینکه در مبحث مالی از آنچه شورا ما را مکلف کرده بود عبور کردیم، گفت: ساماندهی مالی و اقتصادی باید طوری رقم بخورد تا ما بتوانیم در کنار جنبه مالی که نیاز به انتظام و دقت دارد، یک بازی بزرگ تعریف کنیم که در آن مولدسازی حرف اول را بزند.

شهردار تهران یادآور شد: یکی از کارهای خوبی که سال گذشته شروع شده و نیاز به تشدید دارد، تعیین تکلیف و بستن پرونده های باز است. البته همچنان در حوزه مشارکت ها، املاک و دیگر بخش‌ها پرونده های باز وجود دارد که باید بسته شود.

به گفته وی؛ ۹۰ کلان پروژه در ۴ تحول از جمله تحول کالبدی، تحول درون شهرداری، تحول نرم و تحول فناورانه تعریف شده که جهت گیری آنها نیز مشخص است.

در ادامه این مراسم، ابوالفضل فلاح معاون سابق مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه خدا را شاکرم که توفیق یک سال خدمت به مردم شریف تهران حاصل شد؛ گفت: از هفته اول برنامه ها را در محورهای مالی و محاسباتی، خزانه و دیگر محورها اجرایی کرده و مولدسازی دارایی ها که در شهرداری مغفول مانده بود را در حوزه ملکی و غیر ملکی پیگیری کردیم.

وی با بیان اینکه امانت داری، صداقت و وفای به‌عهد را بر اساس سیره معصومین (ع) و فرمایشات رهبری مورد توجه قرار دادیم، افزود: مجموعه عملکرد یک ساله در معاونت مالی، ۱۸ هزار میلیارد تومان برای شهرداری آورده داشت.

براساس این گزارش، لطف الله فروزنده معاون جدید مالی و اقتصاد شهری شهرداری نیز در این مراسم ضمن تشکر از حسن اعتماد شهردار تهران بیان کرد: باید فصل جدیدی را در معاونت دنبال کنیم و مسیر تحولی که در این معاونت آغاز شده را ادامه دهیم.

وی لازمه پیگیری برنامه های مشخص شده را اصلاحات ساختاری و فرایندی، تسهیل گری، همدلی، تصمیم سریع و دقیق و نیز کمک و نظارت بر مجموعه ها به منظور حرکت در مسیر مشخص شده برشمرد و عنوان کرد: باید تمام ظرفیت معاونت را روی پروژه های احصا شده متمرکز کنیم و مشارکت مردم را جدی بگیریم.

“اثر بروکسل” تأثیر واقعی بر مقررات رمزنگاری ایالات متحده خواهد داشت

اتحادیه اروپا در زمینه مقررات جهانی ارزهای دیجیتال پیشرو است.

حق حریم خصوصی توسط بسیاری از سنت های قانونی در سراسر جهان محافظت می شود. در ایالات متحده، توسط متمم چهارم محافظت می شود. در اتحادیه اروپا، مشمول ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. در حالی که تعاریف بر اساس حوزه قضایی متفاوت است، اکثر ما حق انتظارات منطقی از حریم خصوصی در مورد مکاتبات، خانه و زندگی شخصی خود را داریم.

در دهه 1970، کسب‌وکارها، خانواده‌ها و افراد شروع به تولید داده‌های بیشتری از هر زمان دیگری کردند و به طور فزاینده‌ای مشخص نشد که این داده‌ها تا چه حد تحت تعهدات حریم خصوصی موجود است. این انفجار داده ها برای اولین بار در اواخر دهه 70 به عنوان یک مشکل شناخته شد و در دهه بعد سرعت گرفت. در پاسخ، اتحادیه اروپا دستورالعمل حفاظت از داده ها را در سال 1995 معرفی کرد که برخی از حقوق اساسی را در مورد پردازش داده های شخصی تضمین می کند.

نکته مهمی که در این زمینه باید فهمید این است که دستورالعمل اتحادیه اروپا فضایی را برای کشورهای عضو باقی می گذارد تا تصمیم بگیرند که چگونه آن را در قوانین ملی خود بگنجانند.

از سال 1995، مقررات حفظ حریم خصوصی در اتحادیه اروپا یک مسیر فرسوده را دنبال کرده است. آنچه به عنوان یک دستورالعمل شروع شد در نهایت به مقررات حفاظت از داده های عمومی (GDPR) تبدیل شد که در سال 2018 به یک الزام قانونی تبدیل شد.

مربوط: چارچوب ارزهای دیجیتال بایدن گامی در جهت درست است

GDPR به معیاری برای قانون حفظ حریم خصوصی تبدیل شده است و بر مقررات سایر حوزه‌های قضایی از جمله ایالات متحده تأثیر گذاشته است. این پدیده ای است که آنو بردفورد آن را «اثر بروکسل» نامیده است و قوانین اتحادیه اروپا استانداردهای نظارتی جهانی را تعیین کرده است. ما شاهد این بوده‌ایم که در بسیاری از زمینه‌ها به غیر از حریم خصوصی داده‌ها، مانند قوانین محیط‌زیست و سخنان نفرت آنلاین، این اتفاق می‌افتد، اما اغلب از طریق مکانیسمی مشابه، «اثر کالیفرنیا» به ایالات متحده راه پیدا می‌کند. در آمریکا به تصویب رسید.

و اکنون صنعت دیگری وجود دارد که سعی می کند این مسیر را طی کند، از دستورالعمل های اتحادیه اروپا گرفته تا مقررات اتحادیه اروپا تا استانداردهای نظارتی جهانی.

مورد Tornado Cash، که در آن پروتکلی که برای پنهان کردن تراکنش‌های مالی و افزایش حریم خصوصی طراحی شده بود، توسط رگولاتورها برای استفاده توسط عوامل مخرب بسته شد، مقررات را برای امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) ضروری می‌کند. مثالی از چرایی آن. زیرساخت ها باید مطابق با مقررات ساخته شود.

مانند داده های دهه 1980، گسترش اوراق بهادار دیجیتال و فضای گسترده تر DeFi اجتناب ناپذیر است. مقررات برای حمایت از نوآوران، تقویت نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاران ضروری است، به غیر از پذیرش گسترده تجارت اوراق بهادار دیجیتال در سطح جهانی.

در ایالات متحده، اوراق بهادار دیجیتال در یک فضای خاکستری نظارتی به دام افتاده اند، نه کمیسیون بورس و اوراق بهادار و نه کمیسیون معاملات آتی کالا در مورد پذیرش مسئولیت تردید دارند.

در کالیفرنیا، بحث در مورد مقررات دارایی های دیجیتال ادامه دارد و انتظار می رود سنا برای اصلاح کد مالی کالیفرنیا برای گنجاندن دارایی های دیجیتال، قانون دارایی های مالی دیجیتال، تلاش کند. در صورت تصویب، از سال 2025 اجرایی خواهد شد.

در مقابل، تنظیم‌کننده‌های اتحادیه اروپا زودتر با DeFi کنار می‌آیند. تنظیم‌کننده‌های آلمانی، به‌ویژه اداره نظارت مالی فدرال (BaFin)، تمام تلاش خود را برای تقویت نوآوری و ارائه طرحی برای مقررات DeFi در جاهای دیگر انجام داده‌اند. اصلاحات 2020 قانون بانکداری آلمان، دارایی های رمزنگاری شده را با اوراق بهادار سنتی برابری می کند.

مربوط: چارچوب ضعیف رمزارز بایدن هیچ چیز جدیدی ارائه نکرد

در بروکسل نیز مقررات در حال تسریع است. بازارهای دارایی های رمزنگاری اتحادیه اروپا (MiCA) در سه ماهه چهارم سال جاری به اجرا گذاشته می شود و یک دوره انتقالی 18 ماهه برای کشورهای عضو آغاز می شود. در همین حال، “بررسی ثبات مالی و یکپارچگی اروپا 2022” که به تازگی منتشر شده است، درک قابل ستایشی از این بخش را نشان می دهد. از بازنگری انواع دارایی مالی در رویکرد نظارتی فعلی و تمرکز مقررات بر فعالیت‌ها به جای نهادها حمایت می‌کرد.

وقتی صحبت از DeFi به میان می آید هنوز زود است. با این حال، مقررات اوراق بهادار دیجیتال اتحادیه اروپا می تواند مسیر مشابهی را دنبال کند که منجر به GDPR شد. بروکسل در اوایل سال جاری نظری در مورد مقررات مبتنی بر فعالیت منتشر کرد که ممکن است در نهایت در بازار دستورالعمل مؤسسات مالی گنجانده شود. (به یاد داشته باشید که این دستورالعمل یک توصیه راهنما به کشورهای عضو است.) از آنجا، می تواند به عنوان بخشی از MiCAR به یک مقررات تبدیل شود.

مقررات DeFi یک مثال واقعی از آنچه باید روی آن حساب کرد است، و امور مالی غیرمتمرکز در نهایت به لایه فناوری تبدیل می‌شود که کل بازارهای مالی را قدرت می‌دهد و سایر تنظیم‌کننده‌ها نیز از آن پیروی خواهند کرد. در واقع، در حوزه های قضایی مانند اسرائیل، این امر مرسوم است. سوال این است که آیا ایالات متحده بیش از همه تحت تأثیر «اثر بروکسل» است یا «اثر کالیفرنیا».

این مقاله برای اهداف اطلاعات عمومی است و در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی یا سرمایه گذاری تلقی شود. دیدگاه‌ها، افکار و نظرات بیان شده در اینجا متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس‌کننده یا بیانگر دیدگاه‌ها یا نظرات Cointelegraph نیست.

بانک مرکزی لبنان تاریخ افزایش رسمی نرخ لیر را تعیین کرد

بانک مرکزی لبنان تاریخ افزایش رسمی نرخ لیر را تعیین کرد

وزارت دارایی لبنان از تعلیق کار با نرخ ارز ۱۵۰۷ LBP خبر داد؛ و برای یک دلار آمریکا، توسط بانک مرکزی لبنان ، و نرخ مبادله ۱۵۰۰۰ LBP تایید شد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از فوریت در اصلاح پیامد‌های وخامت شدید نرخ ارز و تکثر آن بر امور مالی عمومی، به منظور کاهش کسری و تضمین ثبات مالی، و از ادامه اجرای طرح برای بهبود مالی و پولی و پیشرفت اقتصاد مستلزم یکسان سازی نرخ ارز است، بنابراین توقف کار با نرخ برابری دلار آمریکا بر اساس ۱۵۰۷ LBP، یک اقدام اصلاحی اجتناب ناپذیر است.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که به عنوان اولین گام در جهت یکسان سازی تدریجی نرخ ارز، بین وزارت دارایی و بانک مرکزی توافق شد که نرخ ۱۵۰۰۰ پوند برای هر دلار آمریکا اتخاذ شود؛ که بر اساس مفاد مواد ۷۵ و ۸۳ قانون پول و اعتبار و همچنین سایر متون نظارتی و اجرایی صادر شده توسط بانک مرکزی لبنان است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.