نحوه استفاده از سیگنال ها


برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، به دو مووینک اوریج (MA) نیاز داریم. یکی با دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

انواع سیگنال — به زبان ساده

مطالعه سیگنال‌ها و سیستم‌ها به دو موضوع می‌پردازد: اطلاعات و چگونگی تأثیرگذاری آن‌ها بر پدیده‌ها. یک تعریف دقیق سیگنال، رخدادی متغیر است که اطلاعات را منتقل می‌کند، و تعریف دقیق یک سیستم، مجموعه‌ای از ماژول‌ها است که سیگنال‌ها را می‌گیرد و پاسخ‌هایی تولید می‌کند. در این آموزش با انواع سیگنال ها آشنا می‌شویم.

شاید فکر کردن درباره این تعاریف با بررسی یک موقعیت واقعی آسان‌تر باشد. فرض کنید می‌خواهید رباتی بسازید که روی یک خط راست حرکت کند. در اینجا، سیستم یک ربات و یک خط است. فرض کنید تجهیزی وجود دارد که به ربات این توانایی را می‌دهد تا خط راست را «حس» کند و برای این کار از یک دوربین استفاده می‌کند. در اینجا، سیگنال‌ها داده‌های بصری دوربین هستند. اما بخش سخت ماجرا اینجاست: چگونه سیگنال را بگیریم و برای آنکه بگوییم ربات در ادامه چگونه حرکت کند، از آن استفاده کنیم؟ یک حدس می‌تواند این باشد: اگر ربات در سمت راست خط باشد، آن را سمت چپ هدایت کنید و اگر سمت چپ خط باشد، آن را به سمت راست حرکت دهید. اگر هم روی خط به طور مستقیم حرکت می‌کند، حرکت خود را ادامه دهد. این نوع هدایت مناسب به نظر می‌رسد. شکل زیر نشان می‌دهد که در واقعیت چه اتفاقی رخ می‌دهد.

هدایت ربات

ربات با یک کنترل‌کننده ساده

همان‌طور که می‌بینیم، در هر زمان، فراجهش خواهیم داشت. الگوریتمی که با آن بتوان این سیستم را به طور کامل مدل کرد، وجود ندارد؛ اما هدف تحقیقات در این زمینه، رسیدن به چنین الگوریتمی است. سیگنال‌ها و سیستم‌ها مفاهیمی هستند که در هر زمینه فناوری، الکترونیک و مهندسی کاربرد دارند. همان‌طور که در بالا دیدیم، کلیه قطعات سخت‌افزاری مانند ربات‌ها و رادارها که لازم است دنیای اطراف خود را حس کنند، باید بتوانند سیگنال‌ها را بشناسند و سیستم‌های خود را به طور مناسب تغییر دهند. سیگنال‌ها نحوه استفاده از سیگنال ها در سیستم‌هایی مانند رایانه نیز استفاده می‌شوند. سیگنال‌ها بین اجزای ریز در رایانه این امکان را می‌دهند تا اطلاعات و عملکرد به اشتراک گذاشته شود. این عناصر اصلی سخت‌افزار است که به عملکرد نرم‌افزار اجازه می‌دهد.

سیگنال‌

سیگنال‌ها، همان‌طور که در بالا بحث کردیم، اطلاعات را منتقل می‌کنند. البته، مفیدتر آن است که سیستم‌ها را به عنوان توابعی در نظر بگیریم که متغیر مستقل آن‌ها زمان و متغیرهای وابسته‌شان، برخی داده‌ها هستند. بنابراین، برای مثال، یک تابع سیگنال ممکن است به صورت زیر باشد:

$$ \large f ( t) = 2 \times t $$

نمودار متناظر با این سیگنال به صورت زیر است.

سیگنال با تابع $ f ( t) = 2 \times t $

سیگنال با تابع $$ f ( t) = 2 \times t $$

یک سیستم می‌تواند تعدادی سیگنال ورودی و تعدادی سیگنال خروجی داشته باشد. مثال ربات را در نظر بگیرید. ربات می‌توانست از یک دوربین برای حس رنگ خط استفاده کند. همچنین اگر خط دارای خصوصیات فیزیکی مشخصی باشد، می‌تواند از لاستیک‌هایش برای حس جنبشی بودن خط استفاده کند. حتی اگر خط در مواد خاصی پوشانده شود، می‌تواند از حس نیروهای مغناطیسی استفاده کند. در حالی که سیگنال ورودی معمولاً توسط محیط اطراف سیستم تعریف می‌شود، سیستم کنترل بسیار بیشتری روی سیگنال خروجی دارد. سیگنال خروجی می‌تواند هر چیزی باشد که بتواند به ربات بگوید با فرمان آن چه کار کند.

به این موضوع فکر کنید که سیگنال‌های خروجی ربات چه چیز دیگری می‌تواند باشد. گفتیم که سیگنال خروجی می‌تواند هر چیزی باشد که بتواند به ربات بگوید در ادامه حرکت چه‌کار کند. برای مثال، سیگنال خروجی می‌تواند موارد زیر باشد:

  • سرعت دوران چرخ‌ها
  • دمای مطلوب همه چرخ‌ها
  • یک بردار سه‌بعدی که موقعیت مطلوب بعدی را توصیف می‌کند.
  • فاصله مطلوب از خط در گام زمانی بعدی

انواع سیگنال های دیگری نیز می‌توانیم نام ببریم، اما همه سیگنال‌ها انتخاب‌های هوشمندانه‌ای نیستند. انتخاب سیگنال خروجی برای حس کردن، به طراح سیستم بستگی دارد.

انواع سیگنال های پایه

انواع سیگنال های مختلفی وجود دارند و اغلب، سیگنال‌ها از چند سیگنال دیگر تشکیل شده‌اند. در اینجا، چند سیگنال پایه و توابع سیگنال متناظر با آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

تابع پله واحد

این سیگنال یک سیگنال واحد با اندازه ۱ را در زمان ۰ می‌فرستد که به مدت نامحدود ادامه دارد. اصطلاح «واحد» برای مشخص کردن این موضوع است که دامنه سیگنال برابر با ۱ است. اگر اندازه برابر با ۱ نباشد، سیگنال یک پله است. پله واحد به عنوان تابع هویساید (Heaviside Function) نیز شناخته می‌شود:

$$ \large u ( t ) = \begin 1 & \mbox t \geq 0 \\\\ 0 & \mbox t \lt 0 . \end $$

تابع پله واحد

تابع پله را می‌توان مانند وصل کردن دوشاخه به پریز برق در نظر گرفت. قبل از وصل کردن دوشاخه، سیگنالی وجود ندارد. به محض اینکه دوشاخه را وصل کنیم، یک سیگنال ثابت به دستگاه متصل به دوشاخه اعمال می‌شود.

تابع ضربه واحد

این سیگنال یک تپ یا پالس واحد را در لحظه ۰ می‌فرستد. در سایر لحظات، سیگنالی وجود ندارد:

$$ \large \sigma ( t ) = \begin 1 & \mbox t = 0 \\\\ 0 & \mbox t \neq 0 . \end $$

تابع ضربه واحد

سیگنال شیب

این سیگنال رابطه خطی با زمان دارد:

$$ \large r ( t ) = \begin t & \mbox t \geq 0 \\\\ 0 & \mbox t \lt 0 . \end $$

تابع شیب

سیگنال شیب، برای مثال، سرعت سقوط جسمی از سطح شیب‌دار را توصیف می‌کند. وقتی همان جسم تحت تأثیر جاذبه سقوط کند، سرعت آن به صورت خطی افزایش می‌یابد. رابطه خطی آن، همان چیزی است که با یک سیگنال شیب توصیف شده است.

سیگنال سهمی

سیگنال سهمی یک رابطه مربعی با زمان دارد:

$$ \large x ( t ) = \begin \frac < t ^ < 2 >> 2 & \mbox t \geq 0 \\\\ 0 & \mbox t \lt 0 . \end $$

سیگنال سهمی

سیگنال سینوسی

این سیگنال مسیر یک سینوسی ($$\sin (x)$$ یا $$ \cos (x) $$) را می‌پیماید. سیگنال‌های سنوسی بسیار مهم هستند، زیرا اساس تحلیل فوریه و سری فوریه هستند. این سیگنال‌ها اغلب در مهندسی برق مورد استفاده قرار می‌گیرند:

$$ \large x ( t ) = \begin A \cdot \cos ( w _ 0 \cdot t \pm \phi ) \text < or>\\\\ A \cdot \sin ( w _ 0 \cdot t \pm \phi ) . \end $$

سیگنال سینوسی

انواع سیگنال ها از دیدگاه ویژگی

انواع سیگنال ها را می‌توان به دسته‌های مختلفی دسته‌بندی کرد که هر یک از آن‌ها ویژگی‌های مهمی دارند. این دسته‌ها، انواع مقابل خود را نیز دارند. برای مثال، در مقابل سیگنال پیوسته، سیگنال گسسته قرار می‌گیرد. یک سیگنال را می‌توان در چند دسته تعریف کرد. در ادامه، این دسته ها را بیان می‌کنیم.

سیگنال‌های پیوسته و گسسته

سیگنال‌های پیوسته سیگنال‌هایی هستند که در آن‌ها مقدار سیگنال در هر بازه زمانی تعریف شده است. سیگنال‌های پایه‌ای که در بالا معرفی کردیم، پیوسته هستند.

سیگنال‌های گسسته سیگنال‌هایی هستند که مقدار آن‌ها فقط در لحظات گسسته‌ای از زمان تعریف شده است؛ برای مثال، در هر یک ثانیه. نمودار یک سیگنال گسسته چیزی شبیه شکل زیر است.

سیگنال گسسته زمان (بردارهای قرمز) و سیگنال پیوسته زمان (خط خاکستری)

برای تفسیر و ترجمه بین سیگنال‌های پیوسته و گسسته ریاضیات مهمی وجود دارد. اغلب، در تحلیل سیگنال، از نمونه‌برداری برای تبدیل سیگنال‌های پیوسته به سیگنال‌های گسسته استفاده می‌شود. تغییر دامنه سیگنال، مانند موارد تبدیل از پیوسته به گسسته، اغلب در پردازش سیگنال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال‌های قطعی و غیرقطعی

سیگنال‌های قطعی سیگنال‌هایی هستند که در هر لحظه از زمان، مقدار آن‌ها نامعینی ندارد. هر سیگنالی را که بتوان با یک فرمول ریاضی، مانند تابع پله واحد، بیان کرد، قطعی است.

سیگنال‌های غیرقطعی یا تصادفی یک عنصر تصادفی در مقدار خود دارند و به همین دلیل نمی‌توان آن‌ها را به خوبی با یک فرمول ریاضیاتی تعریف کرد. این سیگنال‌ها را با استفاده از فرمول‌های آماری مدل می‌کنند.

سیگنال‌های زوج و فرد

یک سیگنال زوج است، اگر در رابطه $$ f (t) = f (-t)$$ صدق کند. به عبارت دیگر، توابع زوج نسبت به محور $$y$$ متقارن هستند.

یک سیگنال فرد است، اگر در رابطه $$ f (t) = – f( – t ) $$ صدق کند. به عبارت دیگر، سیگنال فرد نسبت به مبداء مختصات متقارن است. برای مثال، $$ \cos (t)$$ یک سیگنال زوج و $$ \sin (t)$$ یک سیگنال فرد است.

یک سیگنال می‌تواند زوج یا فرد باشد یا مانند اغلب سیگنال‌ها هیچ‌کدام از این‌ها نباشد.

سیگنال‌های دوره‌ای و نادوره‌ای

یک سیگنال دوره‌ای یا متناوب است، اگر در معادله $$ f (t) = f ( t + T ) $$ صدق کند، که در آن، $$T$$ دوره زمانی پایه است. به بیان دیگر، اگر سیگنال $$ f(t)$$ در هر $$T$$ از زمان تکرار شود، دوره‌ای است. اما یک سیگنال نادوره‌ای تکرار نمی‌شود. یک مثال از یک سیگنال دوره‌ای، هر سیگنال سینوسی، مانند $$ \cos ( t) $$ و مثال از سیگنال نادوره‌ای ضربه واحد است.

سیگنال‌های حقیقی و موهومی

یک سیگنال حقیقی است، اگر مقدار هر نقطه از آن در زمان، صددرصد حقیقی و بخش موهومی آن صفر باشد. به طور مشابه، یک سیگنال موهومی است، اگر مقدار آن در هر نقطه از زمان، تنها موهومی باشد.

عملیات اساسی روی سیگنال‌ها

سیگنال‌ها را می‌توان از سیگنال‌های دیگر ساخت. در واقع، اغلب سیگنال‌ها را می‌توان به عنولن ترکیبی از سیگنال‌های کوچک‌تر و پایه‌ای‌تر تعریف کرد. عملیات اساسی روی سیگنال‌ها در دو نوع اصلی خلاصه می‌شود: آن‌هایی که به دامنه مربوط هستند و آن‌هایی که در رابطه با زمان‌اند.

عملیات روی دامنه

عملیات روی سیگنال‌ها که بر دامنه تأثیر می‌گذارند، از عملیات اساسی ریاضی، یعنی جمع و ضرب، تبعیت می‌کنند. جمع دو سیگنال موجب می‌شود دامنه آن‌ها در هر لحظه از زمان با یکدیگر جمع شود. بنابراین، جمع کردن دو سیگنال $$X_0$$ و $$ X_ 1 $$، سیگنال $$ X_ 2 $$ را نتیجه خواهد داد. این بدین معنی است که در هر زمان، اندازه سیگنال $$ X_2$$ برابر با مجموع اندازه‌ سیگنال‌های $$ X_0$$ و $$ X _ 1 $$ است.

برای مثال، اگر یک تابع پله واحد را با یک تابع شیب واحد جمع کنیم، نتیجه، سیگنالی به شکل زیر خواهد بود.

مجموع سیگنال پله واحد و شیب واحد

مجموع سیگنال پله واحد و شیب واحد

تفریق نیز فرایندی مشابه با جمع دو سیگنال دارد، با این تفاوت که در آن، اندازه سیگنال‌ها از هم کم می‌شود. ضرب و تقسیم نیز مشابه جمع و تفریق است، با این تفاوت که دامنه سیگنال‌ها در هم ضرب شده یا بر هم تقسیم می‌شود.

همین گفته‌ها برای تغییر مقیاس یک سیگنال، با ضرب یک اسکالر در آن صادق است. برای مثال، اگر یک سیگنال را در ۳ ضرب کنیم، دامنه آن در هر لحظه از زمان سه برابر می‌شود.

انجام روابط جبری بین سیگنال‌ها نیز به راحتی قابل انجام است. برای مثال:

$$ \large c \cdot \big ( X _ 0 ( t ) + X _ 1 ( t ) \big ) = c X _ 0 (t ) + c X _ 1 ( t ) . $$

عملیات روی زمان

می‌توانیم زمان یک سیگنال را با جابه‌جایی، تغییر مقیاس یا معکوس کردن آن تغییر دهیم. جابه‌جایی زمانی، سیگنال $$ X _ 0 ( t) $$ را می‌گیرد و آن را به اندازه $$ t_ 0 $$ جابه‌جا می‌کند. این جابه‌جایی می‌تواند، برای تعیین جهت جابه‌جایی، مثبت یا منفی باشد. سیگنال منتجه به صورت $$ X _ 0 ( t \pm t _ 0 ) $$ است.

جابه‌جایی زمانی یک سیگنال مستطیلی به سمت جلو

مقیاس‌بندی زمانی سیگنال را فشرده یا گسترده خواهد کرد. برای مثال، اگر یک سیگنال از $$ t = -2$$ تا $$ t= 2 $$ تعریف شده باشد و زمان آن با ضریب ۲ مقیاس‌بندی شود، سیگنال جدید از $$-4$$ تا $$4$$ تعریف خواهد شد.

وارونگی زمانی عملیاتی است که در آن، سیگنال $$f(t)$$ به سیگنال $$ f (-t)$$ تبدیل می‌شود. این سیگنال جدید، قرینه شده سیگنال ورودی نسبت به محور $$y$$ است.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

نحوه استفاده از سیگنال ها

مفهوم کپی تریدینگ در عبارت خود مشخص است؛ در روش کپی تریدینگ معامله‌گران یک تریدر حرفه‌ای را الگو قرار داده کاملا مشابه او معامله می‌کنند. مانند یک ربات . مثلاً اگر تریدر شما ۱۰ اتریوم ‌بخرد، شما هم با توجه به اعتماد و اعتبار او ۱۰ اتریوم می‌خرید. همچنین در سبدچینی یا پرتفولیو نیز می‌توانید از او پیروی کنید.

اما میرور تریدینگ چیست؟ میرور تردینگ نیز همانند کپی تریدینگ تقلید از رفتار های یک تریدر با تجربه است اما با این تفاوت که کپی تریدر استراتژی معامله‌گر را کپی نمی‌کند، بلکه آزاد است در نحوه معامله از سلیقه و استراتژی های شخصی خود نیز استفاده کند. روش سوم که ممکن است این روزها بیشتر شنیده باشید سوشال تریدینگ است که با ظهور شبکه های اجتماعی این روزها نقش پررنگ تری دارد.

سوشال تریدینگ (Social trading) چیست؟


سوشال تریدینگ یا ترید اجتماعی (Social Trading) با کپی تریدینگ و میرور تریدینگ هم تا حدودی مشابه است. در سوشال تریدینگ معامله‌گر ایده‌های سرمایه‌گذاری و موقعیت های معامله گری را از شبکه‌های مختلف مخصوص به این کار بدست می‌آورد.
در این روش معامله‌گران ایده های خود را در شبکه‌های اجتماعی مخصوص به اشتراک می‌گذارند. این فضا خود جنبه آموزشی نیز دارد زیرا در تعامل با افرادی با سطوح مختلف از تجربه هستید که می‌تواند منجر به کیفیت کار شما شود. اما در کپی تریدینگ اینگونه نیست و کاربر دقیقاً پوزیشن معامله‌گر را تکرار میکند.

دامیننس بیت کوین چیست؟ معرفی ۲ استراتژی ترید با این شاخص

بیت کوین

دامیننس بیت کوین از اصطلاح‌های حوزه ارزدیجیتال در میان معامله‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال است. به گفته بسیاری از کارشناسان، بررسی دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین و البته استفاده از این شاخص برای انجام معاملات، می‌تواند شرایط بسیار مناسبی را در اختیار فعالان بازار قرار دهد.

در این مقاله به تعریف دامیننس بیت کوین و یا همان سلطه بیت کوین و نحوه اثرگذاری آن می‌پردازیم.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین شاخصی است که نشان می‌دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. به عنوان مثال اگر میزان سلطه بیت کوین ۴۰ درصد باشد، یعنی ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین است.

دامیننس بیت کوین می‌تواند به شما در درک روند حرکت سایر آلت کوین‌ها کمک کند. به عنوان مثال زمانی که سلطه بیت کوین در بازار افزایشی است، سایر آلت کوین‌ها روند نزولی در پیش می‌گیرند و ارزش خود را در برابر بیت کوین از دست می‌دهند و درصورتی که میزان شاخص دامیننس بیت کوین نزولی باشد، آلت کوین‌ها ارزش بیشتری در برابر بیت کوین پیدا می‌کنند. این شاخص برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به خصوص آلت کوین‌ها، یکی از حیاتی‌ترین فاکتورها است.

برای درک بهتر سلطه بیت کوین بهتر است با مفهوم مارکت کپ بازار نیز آشنا شویم.

مارکت کپ بازار چیست؟

مارکت کپ بازار چیست

مارکت کپ بازار یا ارزش بازار در این مثال ارزش بازار بیت کوین، به معنای ارزش کل تمام سکه‌هایی است که تاکنون استخراج شده‌اند. ارزش بازار با ضرب تعداد سکه‌های در گردش در قیمت فعلی بازار یک سکه محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال، تا نوامبر ۲۰۲۱، تقریباً ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین در بازار وجود دارد. اگر قیمت بیت کوین با ۶۰۰۰۰ دلار معامله شود، ارزش کل بازار ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین با ضرب در عدد در حال معامله که ۶۰۰۰۰ دلار است، 1.133 تریلیون دلار خواهد بود. این بدان معناست که ارزش کل شبکه بیت کوین ۱.۱۳۳ تریلیون دلار است.

رقم ۱.۱۳۳ تریلیون دلاری به خودی خود چندان معنی ندارد تا زمانی که آن را با سایر بازارها مقایسه کنید. به عنوان مثال، کل ارزش تخمینی بازار طلا نزدیک به ۱۰ تریلیون نحوه استفاده از سیگنال ها دلار است. این بدان معناست که ارزش بیت کوین حدود ۱۱ درصد از ارزش طلا است.

رابطه مارکت کپ بازار و دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت کوین و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در محاسبات خود استفاده می‌کند. به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین پیروی می‌کند که البته دلیل آن نیز واضح است. بیت کوین به عنوان اولین و محبوب‌ترین رمزارز دنیا شناخته می‌شود.

تاثیر دامیننس بیت کوین روی سرمایه گذاری چگونه است؟

اثر دامیننس بیت کوین روی سرمایه‌گذاری

همانطور که بالاتر نیز عنوان شد، مهم‌ترین تاثیر سلطه بیت کوین، روی قیمت سایر آلت کوین‌ها است. وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای خرید بیت کوین بیشتر است در نتیجه تقاضا برای خرید سایر آلت کوین‌ها کاهش می‌یابد و بالعکس.

افزایش دامیننس بیت کوین به این معنی است که سرمایه‌گذاران در بازار کریپتو به دنبال سرمایه‌گذاری کم نوسان و ایمن‌تر هستند. چرا که افزایش سلطه بیت کوین بیانگر عدم اطمینان بازار به سایر آلت کوین‌ها نحوه استفاده از سیگنال ها است پس سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌هایی با نقدینگی و ارزش بازار پایین، به سمت دارایی‌های کم نوسان و با نقدشوندگی بالا مانند بیت کوین می‌روند.

در نقطه مقابل در صورت کاهش دامیننس بیت کوین، فضا برای سرمایه‌گذاری روی آلت کوین‌ها فراهم می‌شود. کاهش سلطه بیت کوین نشانه خوبی برای آلت کوین‌ها است. آلت کوین‌ها با توجه به نقدینگی کم و نوسانات بالا در مقایسه با بیت کوین، احتمال افزایش نمایی بسیار بالاتری دارند. برای مثال، احتمال جهش آلت کوینی مانند BAND از ۵ دلار به ۱۵ دلار نسبت به جهش قیمت بیت کوین از ۱۰ هزار به ۳۰ هزار دلار در بازه زمانی کوتاه‌تر، بسیار بیشتر است.

معامله‌گران می‌توانند از شاخص دامیننس بیت کوین برای به دست آوردن بینشی در مورد بازار و به طور خاص، احساسات معامله‌گران استفاده کنند. قیمت هر دارایی تابعی از عرضه و تقاضا است، بنابراین این شاخص به طور موثر تقاضا برای بیت کوین را نسبت به تقاضا برای آلت کوین‌ها اندازه گیری می‌کند.

معامله‌گران همچنین می‌توانند از این شاخص برای استنباط ریسک گریزی بازار استفاده کنند. بیت کوین به عنوان یک دارایی امن و به عنوان یک ذخیره قوی ارزش در طول آشفتگی‌های اقتصاد کلان عمل می‌کند. بیت کوین با عملکردی مانند طلای دیجیتال، سرمایه‌گذاران بسیاری را در این دوران سخت به خود جذب کرده است. بنابراین در صورت افزایش سلطه بیت کوین در بازار و کاهش ارزش آلت کوین‌ها در بازار، این تغییرات را می‌توان به این معنا تفسیر کرد که سرمایه‌گذاران در حال خرید بیت کوین و افزایش سرمایه‌گذاری ایمن‌تر هستند.

معایب دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین در بین برخی کارشناسان معیاری ناقص در سنجش بازار شناخته می‌شود. دلیل آن این است که ارزش بازار ارز دیجیتال که به آن وابسته است اغلب غیرقابل اعتماد است.

ارزش بازار مفهومی است که از بازارهای سنتی وارد شده است، اما نمی‌توان از آن به طور کامل برای ارزهای دیجیتال استفاده کرد. به عنوان مثال، ارزش بازار یک شرکت را می‌توان به طور قابل اعتماد و دقیق با ضرب قیمت سهام آن در کل انتشار سهام اندازه گیری کرد در صورتی که در مورد ارزش بازار بیت کوین روند بدین شکل نیست. در حال حاضر نزدیک به ۱۹ میلیون بیت کوین در شبکه استخراج شده و در حال داد و ستد است اما این احتمال وجود دارد که چندین میلیون از این بیت کوین‌ها به دلایلی از جمله گم کردن آدرس کیف پول خصوصی برای همیشه از بین رفته باشد. این درحالی است که مقدار و وضعیت سهام شرکت به دلیل کنترل متمرکز سهام سنتی، مقدار مشخصی است.

یکی دیگر از انتقادات عمده به شاخص دامیننس بیت کوین این است که فعالان بازار به راحتی می‌توانند با ایجاد سکه‌های خود و همچنین airdrops، شاخص سلطه نحوه استفاده از سیگنال ها بیت کوین را تغییر دهند.

علاوه بر این، بسیاری از آلت‌کوین‌ها در طول سال‌های گذشته، کاملاً فراموش شده‌اند. این فراموش به این معنی است که تیم بنیانگذار آنها هرگز محصولی را تحویل ندادند و یا توکن‌های دیجیتالی ارایه شده، کلاه برداری یا شوخی بوده‌اند.

دو استراتژی برای ترید کردن با استفاده از دامیننس بیت کوین

دو روش استفاده از دامیننس بیت کوین

راه‌های زیادی برای استفاده از دامیننس بیت کوین در سرمایه‌گذاری وجود دارد. دو بخش کلی در ارز دیجیتال بیت کوین و آلت کوین هستند. و با تعاریفی که از قبل ارایه کردیم، می‌توانیم از دو استراتژی زیر هنگام ترید کردن استفاده کنیم

استراتژی ۱: استفاده از دامیننس بیت کوین برای تعیین قوی ترین روند

معامله‌گران می‌توانند از نسبت دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا بیت کوین روند قوی‌تری است یا اینکه سرمایه گذاری در آلت کوین‌ها پتانسیل بیشتری دارد، استفاده کنند. نسبت سلطه بیت کوین مشخص می‌کند که کدام روند ممکن است بهتر از دیگری عمل کند تا معامله‌گر بتواند بر این اساس، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد.

ابتدا روند سلطه بیت کوین را تعیین کنید. سپس، روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه تعیین کنید.

در نهایت، از جدول زیر برای کمک به تعیین یک استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده کنید.

شاخص دامیننس بیت کوینروند قیمت بیت کوینسیگنال
روند صعودیروند صعودیخرید بیت کوین
روند صعودی روند زنولیفروش آلت کوین
روند زنولی روند صعودی خرید آلت کوین
روند زنولی روند زنولی فروش بیت کوین

استراتژی ۲: معامله با نرخ های تاریخی بسیار بالا و پایین

بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، دامیننس بیت کوین بین ۳۵ درصد تا ۷۴ درصد متغیر بوده است. با گسترش محبوبیت رمزارزها در بین سرمایه‌گذاران، بعید است که ارزش این نسبت در آینده به بیش از ۷۴ درصد افزایش یابد. از نحوه استفاده از سیگنال ها سوی دیگر، نسبت تسلط زیر ۳۵ درصد نشان می‌دهد که ارزش کل آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین به سرعت در حال گسترش است.

استراتژی دیگری که باید در نظر گرفت، معامله در زمانی است که این نسبت به حداکثر و یا حداقل تاریخی خود می‌رسد. به این معنی که زمانی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان بسیار بالایی می‌رسد، بازارها برای کاهش این نسبت آماده می‌شوند و در صورتی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان حداقل خود برسد، بازار خود را برای اصلاح آن آماده می‌کند.

دلیل ساده این امر این است که سرمایه‌گذاران ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می‌کنند. به عنوان مثال اگر مدتی است که سرمایه‌گذاری روی آلت‌کوین‌ها کم شده باشد، احتمال افزایش ارزش بیت کوین بیشتر می‌شود.

معامله‌گران می‌توانند از جدول زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا تعیین کنند در زمانی که تسلط بیت کوین در خطر کاهش است، روی کدام بازارها تمرکز کنند.

شاخص دامیننس بیت کوین روند قیمت بیت کوین سیگنال
شاخص نزدیک به حداکثر تاریخیروند صعودیفروش بیت کوین
شاخص نزدیک به حداکثر تاریخی روند نزولیخرید آلت کوین
شاخص نزدیک به حداقل تاریخی روند صعودی فروش آلت کوین
شاخص نزدیک به حداقل تاریخی روند نزولی خرید بیت کوین

البته به ندرت پیش می‌آید که تسلط بیت کوین به این بالا و پایین‌های تاریخی برسد. با این حال، زمانی که این نسبت به سطوح شدید برسد، می تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ارائه دهد.

نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین شاخصی است که به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است و در صورتی که نیاز داشته باشید از این شاخص برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید، باید همواره در حال رصد کردن آن باشید. دو وب‌سایت بزرگ Coinmarketcap و Tradingview ابزار مناسبی را برای مشاهده شاخص دامیننس بیت کوین در اختیار شما قرار می‌دهند.

صحبت پایانی

در کنار تمام موارد مطرح شده، از جمله نقاط مثبت و منفی شاخص دامیننس بیت کوین، این شاخص در انتها تنها یک ابزار برای رسیدن به هدف‌های شما در بازار ارزهای دیجیتال نحوه استفاده از سیگنال ها است. همواره تاکید بر هدف‌گذاری دقیق، استفاده از ابزارهای مختلف و به‌ کار گیری انواع تحلیل‌ها، در کنار هم نتیجه موثرتری را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

بهترین و دقیق‌ترین "سیگنال فارکس" تضمینی + کانال تلگرام

اگر شما هم به دنبال راهی هستین تا با استفاده از سیگنال‌های دقیق و تضمینی فارکس به یک سود عالی و مستمر از این بازار پول‌ساز برسید, بهتره که تا انتها با ما همراه باشید.

سرمایه‌گذاری در همه بازارهای مالی با ریسک همراه هست و فارکس هم از این قاعده مستثنی نیست؛ که با فعالیت مستمر، تجربه و آموزش فارکس این ریسک کمتر و کمتر میشود که ضرر‌ها‌ی شما کاهش و سود‌تون افزایش پیدا میکنه. اما یه سری از افراد با توجه به مشغله‌ها و کمبود وقت قادر نیستن تا زمان زیادی رو برای یادگیری و تحلیل در فارکس صرف کنند شاید اصلا نمیدونن که فارکس چیست و از طرفی علاقه‌مند هستن تا از این بازار کسب درآمد کنند. باید این مژده رو به اون دسته از افراد بدم که این امر امکان پذیر هست اونم با استفاده از سیگنال های فارکس که بهترین و دقیق‌ترین اونها رو تیم زد بورس بهتون ارائه میده.

حالا برای اینکه بیشتر با مفهوم سیگنال فارکس، نکات جزئی‌تر و نحوه تهیه و استفاده از اون آشنا بشید، ادامه این مطلب رو از دست ندید.

سیگنال فارکس چیست؟

اول از همه باید این مفهوم رو درک کنیم که مفهوم سیگنال توی بازارهای مالی چیه؟ در ساده ترین شکل ممکن سینگال رو میشه اینطور تعریف کرد: استفاده از تحلیل و تجربه یه شخص یا تیم کاربلد و باتجربه در بازارهای مالی و انجام معاملات طبق نظر آنها. پس می-تونیم به سیگنال به این شکل نگاه کنیم که کلیه حرکات و دستوراتی که توسط ارائه دهنده سیگنال ارائه میشه رو بدون کمی و کاستی باید انجام داد.

سیگنال فارکس هم طبق تعریف بالا به کلیه تحلیل ها و دستورات معاملاتی در بازار فارکس گفته میشه که توسط متخصصان و فعالان باتجربه در این بازار خدمت متقاضیان ارائه میشه . در واقع جزئی تر خواسته باشیم براتون توضیح بدیم ، سیگنال فارکس اون قیمتی که شما باید در جهت صعود یا نزول وارد یک موقعیت معاملاتی بشید رو براتون مشخص میکنه(نقطه ورود/ Entry Point). هم چنین با یه سری تحلیل های دقیق و موشکافانه چند هدف قیمتی که نقاط کسب سود یا بهتر بگم حد سود (Take Profit)شما هست، مشخص میشه و یه عددی هم به شما ارائه میشه به عنوان حد ضرر(Stop Loss) که اگر بازار بنا به دلایلی طبق تحلیل پیش نرفت، در یه نقطه منطقی از اون موقعیت معاملاتی خارج بشید و از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

با رعایت درست این دستورهای معاملاتی و کنترل هیجانات خودتون بدون داشتن تجربه زیادی در بازار فارکس میتونید کسب سود کنید و یه منبع درآمد خوبی رو برای خودتون مهیا کنید.

منابع متعددی هستند که در زمینه ارائه سیگنال فارکس فعالیت دارند که با تهیه یا خرید اشتراک سیگنال اونها می توانید در فارکس فعالیت کنید اما یه نکته رو باید مد نظر داشته باشید که هر منبع سیگنالی قابل اعتماد نیست یا بهتر بگم شما باید به دنبال یه منبعی باشید بهترین سیگنال¬های ممکن رو براتون فراهم کنه، سیگنال هاش رو تضمین کنه و برایند خوب و قابل استنادی داشته باشه. سیگنال های زدبورس همه این ویژگی ها رو دارن که در ادامه بیشتر براتون توضیح خواهم داد.

سیکنال فارکس zburse.vip

همانطور که گفته شد زدبورس یکی از منابعی هست که بهترین سیگنال های فارکس رو خدمت متقاضیان محترم ارائه میکند. سازوکار ارائه سیگنال به این شکل هست که یه تیم باتجربه وقدرتمند که سال ها سابقه کاری در بازار فارکس رو داره بهترین موقعیت های معاملاتی رو توی جفت ارزها و مخصوصا طلا برای کاربران عزیز فراهم میکند . اینو باید تاکید کنم که سیگنال های طلا تیم زدبورس شاهکار هایی هستند که کمترجایی میتوانید مثل اون رو پیدا کنید.

همونوطور که اشاره شد سیگنال هایی که ارائه میدیم حاصل سال ها آزمون و خطا تیم ما توی بازار هست که بهترین و کم ریسک ترین موقعیت های معاملاتی رو شکار می کنند. اینو هم باید مدنظر داشته باشیم که ما هیچ وقت کیفیت رو قربانی کمیٌت نمیکنیم و شاید طی روز تعداد زیادی فرصت معاملاتی پیش بیاد ولی سیاست کلی این هست که بهترین و دقیق ترین سیگنال ها ارائه بشه و به همین دلیل ما از بین تعداد زیادی دقیق ترین رو گلچین می¬کنیم و اینجاست که شما باید فقط یه پارو بردارین و پول ها رو پارو کنین.

تضمین سیگنال:

یه نکته کلیدی که مهم ترین وجه تمایز سیگنال های زدبورس نسبت به بقیه هست تضمین سیگنال هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در صورت منفی شدن برایند ماهانه اشتراک شما رو رایگان تمدید می کنیم و این نشون از اعتماد ما به سیگنال هامون هستش. پس شما هم به راحتی به این سیگنال های خارق العاده ما اعتماد کنید.

همراهی و پشتیبانی به شدت قدرتمند و عالی:

وقتی سیگنالی داده میشه تیم سیگنال ما حرکت های اون نمودار رو زیر نظر داره و تمام وقت در حال کنترل حرکت ها و نوسانات هست که در صورت نقض تحلیل یا مشاهده حرکت های خلاف جهت بهترین نقطه برای خروج قبل از رسیدن به حد ضرر شما رو اعلام میکنه که همین حرکت هم نقش بی نظیری در به صفر رسوندن ریسک موجود رو داره. همچنین پس از رسیدن به سود در جهت مدیریت سیگنال ها دستوراتی از قبیل سیو سود، ریسک فری و . داده میشه که به بهترین شکل ممکن سودتون رو از بازار فارکس بگیرید.

یه تیم پشتیبانی بی نظیر هم شما رو همراهی میکنه که در صورت هرگونه سوال یا مشکل در کمترین زمان به سوال شما پاسخ داده بشه.

برایند عالی:

اگه برایند هفتگی یا ماهانه سیگنال های زدبورس رو بررسی کنید به یه عدد قابل توجه می رسید که هرکسی رو ترغیب میکنه تا این سیگنال ها رو تهیه کنه و از فارکس سود بگیره .

نقطه زنی های باور نکردنی:

حاصل سال ها تجربه وآزمون و خطاهای زیاد توی بازار به ما این قدرت رو داده تا سیگنال هایی رو که خدمت شما تقدیم می کنیم به صورت نقطه زنی و بدون کمترین Draw Down باشه. یعنی اینکه اکثر اوقات بازار از همون نقطه اعلامی ما در جهت سود حرکت میکنه و بدون ذره ای تو ضرر رفتن شما شروع به سودگیری از بازار می کنید.

بسترهای ارائه سیگنال های زدبورس:

به منظور اطلاع رسانی سریع سیگنال به همراهان عزیزمون بسترهای وب سایت و اپلیکیشن و کانال تلگرام رو انتخاب کردیم که بسته به سلیقه و دسترسی شما، در سریع¬ترین حالت ممکن از جزئیات با خبر بشید .

نحوه ثبت نام و خرید اشتراک سایت:

به منظور اموزش راحت ثبت نام و خرید اشتراک یک فایل ویدئویی براتون آماده کردیم که با تماشا اون به راحتی میتونید اشتراک خریداری کنید و از سیگنال ها و سایر امکانات سایت ما استفاده کنید.

امیدوارم با مطالعه این مطالب به آشنایی کامل با سیگنال در بازار فارکس رسیده باشید و با انتخاب سیگنال های مطمئن ما گامی مهم در جهت رسیدن به سود سرشار و آینده ای روشن بردارید.در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام از پشتیبانی سایت راهنمایی بگیرید.

چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، به دو مووینک اوریج (MA) نیاز داریم. یکی با دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (MA)، شما به دو مووینک اوریج (MA) نیاز دارید. یکی دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

با عبور یا کراس این دو میانگین متحرک ها سیگنال خرید و سیگنال فروش صادر می شود.

میانگین متحرک moving average

شما می توانید از دوره های تناوبی 20 و 50 استفاده کنید. دوره ی تناوب 20 را با رنگ سبز نشان دهید،

و دوره تناوب 50 را با رنگ رقرمز متمایز کنید.

هر زمانی که خط سبز خط قرمز رنگ را قطع کند و خط سبز بالای خط قرمز قرار گرفت و شمع ها بالای خط سبز رنگ قرار گرفتند، سیگنال خرید ارائه شده است و شما می توانید آن ارز دیجیتال را خریداری کنید.

و هر زمانی که خط سبز زیر خط قرمز قرار گرفت و و شمع ها زیر خط سبز قرار گرفتند سیگنال فروش ارائه شده است که شما می توانید ارز دیجیتال خود را بفروشید.

فیلترنویسی ارزدیجیتال و فارکس

البته این روش در بازارهای رنج ضعیف عمل می کند، اغلب موارد میانگین های متحرک در هم تنیده می شوند. اما در بازارهای روند دار صعودی و نزولی روش مناسبی برای ترید محسوب می شوند.

چگونه با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) معامله کنیم؟

برای اینکه بتوانیم با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) ترید کنیم به 3 خط میانگین متحرک نیاز داریم.

  1. میانگین متحرک کوتاه مدت
  2. میانگین متحرک میان مدت
  3. میانگین متحرک بلند مدت

میانگین متحرک moving average

1. میانگین متحرک کوتاه مدت

میانگین متحرک کوتاه مدت یک از نزدیک ترین خطوط به نمودار قیمتی می باشد. برای اجرای MA) moving average) در tradingview باید روی لینک indicator کلیک کنید و در بخش جستجو ma بنوبسید تا Moving Average را برایتان در لیست کناری خود بیاورد.

میانگین متحرک moving average

میانگین متحرک moving average

فرمول میانگین متحرک به صورت زیر می باشد:

میانگین متحرک moving average

N: قیمت بسته شدن

تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر ارز دیجیتال)

شاید برایتان سوال پیش بیاید که بهترین عدد برای تناوب کوتاه مدت چند می باشد؟

پاسخ: میانگین متحرک کوتاه مدت می بایست کمترین قطع شدگی را با نمودار داشته باشد. بنابراین بهترین عددی که می توانیم برای آن در نظر بگیریم اعداد 10 تا 20 می باشد.

میانگین متحرک moving average

این خط کوتاه مدت می تواند هم بعنوان مقاومت و هم به عنوان خط حمایت در تحلیل تکنیکال رفتار کند، اما به چه صورت؟

زمانی که نمودار قیمتی بالای خط باشد همانند خط حمایت عمل می کند و زمانی که نمودار پایین خط باشد مثل خط مقاومت محسوب می شود.

2. میانگین متحرک میان مدت

تمامی مراحل قبل را در این بخش نیز انجام می دهیم با این تفاوت که برای خط میان مدت زمان تناوبی باید بیشتر از 20 باشد. این موضوع را نیز در نظر بگیرید که برای تناوب های بزرگتر دیگر نمی توان از روش ساده یا simple استفاده کرد. در این قسمت از میانگین متحرک exponential یا همان EMA استفاده خواهیم کرد.

میانگین متحرک moving average

باز همان سوال قبلی در این بخش نیز پیش می آید، چه تناوبی برای این قسمت مناسب می باشد؟

پاسخ: بین 35 تا 50 را می توان بهترین عدد تناوبی در نظر گرفت.

برای انجام معامله دقیق تر، خط میان مدت باید کمترین برخورد را با خط کوتاه مدت داشته باشد. در نظر داشته باشید که در این بخش همانند بخش قبلی، خط میان مدت نیز می تواند نقش حمایت و مقاومت را نیز بازی کند.

3. میانگین متحرک بلند مدت

برای مشخص کردن این خط باید 2 مرحله قبلی را طی کنیم، یعنی بعد از یافتن خط کوتاه مدت و میان مدت، تمام مراحل میانگین متحرک exponential برای خط بلند مدت نیز انجام می دهیم.

بهترین عدد تناوب برای خط بلند مدت بین 100 تا 200 می باشد. این خط برای بازه های زمانی بلند مدت (3یا 4 سال) باید حداقل 3 یا 4 مرتبه با نمودار برخورد داشته باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.