حاشیه سود و انواع آن


با فرض فروش ۱۰۰۰میلیارد تومانی در نماد دابورا با حاشیه سود ۳۰ درصدی می تواند حدود ۳۰۰میلیارد تومان سود داشته باشد که نشان از P/E تحلیلی حدود ۹الی۱۰ واحد است

رمدسیور «وپخش» را سرحال آورد / افزایش حاشیه سود شرکت های دارویی زیرمجموعه وپخش

هلدینگ وپخش که در سه ماهه گذشته بیش از 53 درصد رشد داشته و نسبت به سال گذشته همین موقع ده درصد ارزش بالاتری دارد بخشی از سودسازیش تابع زیرمجموعه هایش است که در این گزارش تحلیل شده است.

بازار؛ گروه بورس: شرایط بازار سرمایه تغییر کرده و دیگر رشد های عجیب سال ۹۹ را تجربه نمی کند و خرید و سودسازی در بورس نیازمند ارزیابی دقیق گروه های صنعتی و نمادهای بورسی است، در حال حاضر گروه دارویی مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد به همین دلیل وضعیت بازار نماد هلدینگ دارو پخش با نماد وپخش در این گزارش ارزیابی می شود؛

بررسی داروسازی اکسیر به عنوان زیرمجموعه‌ی وپخش با نماد دلر

شرکت داروسازی اکسیر که در چند سال اخیر همواره جز دارویی های خوش بازده بوده، سودش از ۲۸میلیارد تومان در سال ۹۶ به حدود ۴۰۰میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده و حاشیه سود حاشیه سود و انواع آن شرکت از درصد به ۴۰ درصد رشد داشته که تغییر بسیار معناداری بوده است

دلر از ابتدای شهریور تولید داروی رمدسیویر را شروع کرده که برای درمان کرونا است و می تواند آثار مهمی بر سود و زیان شرکت داشته باشد، با انتشار گزارش ماهانه شهریور آثار تولید و فروش ناشی از این اتفاق را می توان مشاهده کرد

نماد دلر با افزایش نرخ خوبی که گرفته فروشش در مرداد ماه افزایش چشمگیری داشته و به عدد باور نکردنی ۳۳۵ میلیارد تومان رسیده، این در صورتی است که شرکت در کل ۴ماه ابتدای سال فروش ۴۸۵میلیارد تومان داشته است، در ادامه این افزایش نرخ و مجوز رمدسیویر می تواند تاثیر مهمی بر سود دلر داشته باشد.

در ۳ماهه ابتدایی امسال شرکت داروسازی اکسیر فروش ۳۱۹ میلیارد تومانی داشته که در مدت مشابه ۲۳۷ میلیارد تومان بوده و البته فروش مرداد به تنهایی بیش از ۳ماهه ی ابتدایی سال بوده است

حاشیه سود عملیاتی شرکت در ۳ماهه ی ابتدایی تفاوت چندانی با سال گذشته نداشته و در سطح درصد بوده، در ۳ماهه ابتدایی امسال شرکت داروسازی اکسیر فروش ۳۱۹ میلیارد تومانی داشته که در مدت مشابه ۲۳۷ میلیارد تومان بوده و البته فروش مرداد به تنهایی بیش از ۳ماهه ی ابتدایی سال بوده است

با مطالعه گزارش شهریور ماه این شرکت در صورت ثبات حاشیه سود می توان سود تحلیلی بهتری برای نماد یافت اما اگر فروش را در همین سطح مرداد ماه و حاشیه سود را در همان سطح ۳ماهه ابتدایی سال نگه دارد می تواند تقریبا سالانه ۳۰۰۰میلیارد تومان فروش داشته باشد که از این مبلغ ۱۰۰۰الی۱۲۰۰میلیاردتومان سود شرکت خواهد بود.

البته تمام این پیش بینی ها در صورت ثبات فروش مرداد خواهد بود، این رشد ناشی از افزایش نرخ بوده و فروش محصولات استریل در همان سطح ۱۷میلیون، محصولات جامد ۷۰الی۸۰ میلیون، سفالسپورین ۳الی۴ میلیون و مایعات در محدوده ی یک میلیون بوده است.

بررسی توزیع دارو پخش به عنوان زیرمجموعه‌ی وپخش با نماد دتوزیع

درآمد عملیاتی شرکت توزیع دارو از ۹۵۰ به ۱۷۴۰میلیارد تومان رسیده است و ۸۳ درصد رشد را تجربه کرده و به دلیل رشد حاشیه سود شرکت سود شرکت از ۲۵ میلیارد تومان در زمان مشابه به ۷۰میلیارد تومان رسیده است

شرکت توزیع دارو در حال حاضر یکی از سه شرکت بزرگ پخش داروی کشور است و ۱۳ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده درآمد شرکت از ۳۶میلیارد در سال ۹۵ به ۲۲۰میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است، حاشیه سود شرکت هم از ۲ درصد به۴ درصد رسیده است این شرکت ها که در کار پخش هستند معمولا حاشیه سودهای پایینی دارند و رشد یک درصدی در حاشیه سود این شرکت ها می تواند تفاوت معناداری را در سودش ایجاد کند. همچنین درآمد عملیاتی شرکت از ۹۵۰ به ۱۷۴۰میلیارد تومان رسیده است و ۸۳ درصد رشد را تجربه کرده و به دلیل رشد حاشیه سود شرکت سود شرکت از ۲۵ میلیارد تومان در زمان مشابه به ۷۰میلیارد تومان رسیده است.

بررسی کارخانجات داروپخش به عنوان زیرمجموعه‌ی وپخش با نماد دارو

اشیه سود شرکت در بهار ۱۴۰۰مانند سال ۹۹ بوده که نشان از ثبات در این پارامتر دارد، در واقع حاشیه سود این شرکت در طول دوران اخیر که تورم جدیی را در کشور داشتیم رشد نداشته و ثابت مانده است

شرکت کارخانجات داروپخش با تولید حدود ۳۰۰قلم از انواع دارو یکی از بزرگترین و متنوع ترین شرکت های دارویی کشور است. سود شرکت از ۵۵میلیارد در سال ۹۶ به ۲۷۳ میلیارد در سال ۹۹رسیده که رشد مناسبی داشته و فروش شرکت در سه ماهه ی بهار ۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است همچنین حاشیه سود شرکت در بهار ۱۴۰۰مانند سال ۹۹ بوده که نشان از ثبات در این پارامتر دارد، در واقع حاشیه سود این شرکت در طول دوران اخیر که تورم جدیی را در کشور داشتیم رشد نداشته و ثابت مانده است.

بررسی داروسازی ابوریحان به عنوان زیرمجموعه‌ی وپخش با نماد دابور

با فرض فروش ۱۰۰۰میلیارد تومانی در نماد دابورا با حاشیه سود ۳۰ درصدی می تواند حدود ۳۰۰میلیارد تومان سود داشته باشد که نشان از P/E تحلیلی حدود ۹الی۱۰ واحد است

شرکت داروسازی ابوریحان که در سال ۱۳۴۳ تاسیس شده پرتفوی دارویی متنوعی از آمپول، ویال تزریقی، قرص، دراژه و کپسول را تولید می کند. شرکت از سود ۳۸میلیاردی در سال ۹۶ به ۲۲۵میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است که رشد مهمی بوده و حاشیه سود خالص شرکت هم از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. همچنین فروش شرکت در بهار از ۱۴۲در سال۹۹ به۲۱۵میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است و گزارش ماهانه مرداد ماه را هم که بررسی کنیم می بینیم در مرداد ماه فروش ۸۶میلیارد تومان داشته که نشانه رشد فروش معنادار در تابستان است. در کل با فرض فروش ۱۰۰۰میلیارد تومانی در نماد دابورا با حاشیه سود ۳۰ درصدی می تواند حدود ۳۰۰میلیارد تومان سود داشته باشد که نشان از P/E تحلیلی حدود ۹الی۱۰ واحد است.

بررسی لابراتوارهای رازک به عنوان زیرمجموعه‌ی وپخش با نماد درازک

شرکت لابراتوارهای رازک که در ابتدا توسط فایزر در ایران تاسیس شده سهم بزرگی را در زمینه ی فروش قرص، کپسول و شربت های انسانی و مکمل های دامی دارد. سود شرکت از ۳۶میلیارد در سال ۹۵ به ۲۲۰میلیارد در سال ۹۹ رسیده که رشد مهمی داشته است و حاشیه سود ناخالص شرکت در طی این سالها رشد معناداری ندارد و همواره در محدوده ی ۵۰% بوده است.

در تابستان فروش ماهانه درازک تقریبا ۱۱۰ تا۱۲۰میلیارد تومان بوده که نشان از رشد درامد عملیاتی شرکت است

این شرکت عملا یک هلدینگ دارویی است، ۴۹ درسد از نماد ددام ۱۷ درصد از نماد دزهراوی و ۱۴ درصد از نماد دقاضی پرتفوی بورسی این شرکت هستند که این شرکت را عملا یک هلدینگ می کند. برای ارزشگذاری این هلدینگ بهتر است که کلا NAV سهم را بیابیم اما تولید و فروش خود شرکت هم مهم است. خود شرکت در ۳ماهه بهار ۲۱۲ میلیارد فروش داشته که این عدد در مدت مشابه ۱۴۴ میلیارد بوده که رشد خوبی داشته، همچنین شرکت در تابستان فروش ماهانه اش تقریبا ۱۱۰ تا۱۲۰میلیارد تومان بوده که نشان از رشد در این پارامتر است در کل شرکت توانایی سود سازی ۴۰۰میلیاردی از شرکت اصلی را دارد و از زیرمجموعه ها هم می تواند حدود ۵۰میلیارد تومان سود کسب کند که نشان از سودسازی ۴۵۰میلیارد تومانی شرکت است.

حاشیه سود ناخالص پتروپالایشگاه‌ها بیش از 2 برابر پالایشگاه‌هاست

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با تاکید بر اینکه احداث پتروپالایشگاه‌ها یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از تاثیرپذیری شدید اقتصاد از نوسانات قیمت و ایجاد رونق اقتصادی است، اعلام کرد: حاشيه سود ناخالص پتروپالایشگاه‌ها نسبت به یك پالایشگاه بيش از دو برابر است.

به گزارش پایداری ملی، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «پتروپالایشگاهها و اهمیت آنها در تکمیل زنجیره ارزش نفت و بررسی وضعیت آن در ایران»، با تاکید بر اینکه احداث پتروپالایشگاه ها یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از تاثیرپذیری شدید اقتصاد از نوسانات قیمت و دستیابی به حاشیه سود بسیار بالاتر و رونق اقتصادی است، پیشنهاد داد: طرح های جدید به شکل پتروپالایشگاه تعریف گردند.

در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «هدف این گزارش بررسی نقش پتروپالایشگاه‌ها در تکمیل زنجیره نفت و گاز و بررسی وضعیت این صنعت در ایران است. نتایج این گزارش نشان میدهد که پتروپالایشگاه‌ها در مقایسه با پالایشگاه‌ها حاشیه سود بالاتری دارند. در ایران نیز با هدف تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر، تعدادی از مجتمع‌های پتروشیمی در مجاورت مجتمع‌های پالایشی ایجاد شدند. اما صبغه استراتژی تأمین سوخت در پالایشگاه‌های کشور سبب شده که از یک طرف اقتصاد پالایشگاههای کشور در وضعیت مناسبی نباشد و از طرف دیگر مجتمع‌های پتروشیمی با مشکلات کمّی‌ وکیفی خوراک مواجه باشند. در حال حاضر رویکرد تلفیقی پتروپالایشی در کشور ضعیف است و این موضوع سبب شده که صنعت پالایش کشور به تنهایی از اقتصاد ضعیفی برخوردار باشد. از سویی تمرکز صنعت پتروشیمی کشور بر خوراک گاز و تولید محصولات بر پایه گاز نیز موجب توسعه نامتوازن این صنعت شده است.

به منظور ایجاد و تقویت رویکرد تلفیقی پتروپالایشگاه‌ها مواردی از جمله یکپارچه شدن نظام سیاستگذاری و تنظیم‌گری دو صنعت پالایش و پتروشیمی، تجدید ساختار نظام سهامداری مجتمع‌های پالایش و پتروشیمی موجود، تغییر رویکرد در تخصیص خوراک و تحویل ترکیبی از خوراک‌های مایع و گاز به صنعت پتروشیمی توسط وزارت نفت پیشنهاد می‌شود».

*انواع پتروپالایشگاه‌ها در جهان

در بخش «پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز در جهت افزایش ارزش‌افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی یکی از اصولی است که برای سوق دادن درآمدهای نفتی به سمت تولید داخلی در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. توسعه یکنواخت و پایدار زنجیره ارزش نفت و گاز، مستلزم گره خوردن سیاست‌های توسعه‌ای صنعت پالایش و پتروشیمی است. طبق گزارش شرکت توتال، در سال 2020 رشد تقاضای جهانی برای محصولات نفتی 1.1 درصد و برای پلیمر 3.3 درصد خواهد بود. با در نظر گرفتن این موضوع، ایجاد یک سیستم ترکیبی از پالایش و پتروشیمی (پتروپالایشگاه) ضروری به نظر میرسد. پتروپالایشگاه عبارت است از یکپارچگی بین مجتمع‌های پالایشی و پتروشیمی که با هدف تنوع در محصولات، کاهش قیمت تمام شده محصولات، بهینه‌سازی راندمان، افزایش سودآوری و بهینه‌سازی مصرف انرژی پایه‌ریزی شده است. پیکربندی پتروپالایشگاه‌ها متناسب با نوع خوراک، ساختار زنجیره ارزش و بازار هر کشور متفاوت است، اما می‌توان پتروپالایشگاهها را از لحاظ ساختار به سه دسته کلی تقسیم کرد:

- پالایشگاه + واحد آروماتیک

- پالایشگاه + کراکربخار+ واحد آروماتیک».

*مزایای متعدد احداث پتروپالایشگاه‌ها

در بخش «مزایای ساخت واحدهای پتروپالایشگاهی» گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «افزایش حاشیه سود فراوری نفت، کاهش آلودگی، کاهش هزینه‌های تأمین خوراک، مدیریت یکپارچه و هماهنگی میان واحدها از مزایای ایجاد واحدهای پتروپالایشگاهی است. مدیریت یکپارچه و هماهنگی آسانتر نسبت به حالتی که پالایشگاه و پتروشیمی مدیران جداگانه داشته باشند و همچنین توان استفاده از هیدروکربن‌های سنگین به عنوان خوراک واحد پتروشیمی از دیگر مزایای احداث پتروپالایشگاه است. در یک مجموعه پتروپالایشی با اشتراک‌گذاری جریان‌های مواد، نیروی انسانی و سرویس‌های مختلف همچون خدمات زیست‌محیطی و حمل‌ونقل بین واحدهای مختلف، در نهایت بازدهی کل مجموعه افزایش می‎باید. شایان ذکر است یک پتروپالایشگاه نسبت به واحدهای جداگانه پالایشی و پتروشیمی چالشهایی را نیز به همراه خواهد داشت. نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر، پیچیده‌تر شدن فرایند و به دنبال آن پیچیدگی کنترل فرایند از جمله این چالشهاست. در برخی موارد همچون اطمینان همیشگی از خوراک پایدار، عدم انقطاع در تولید به دلیل عدم ورود کشتی خوراک (بسته به نحوه دریافت خوراک)، قدرت تحرک شرکت در بازار که میتواند با ذخیره‌سازی محصول میانی یا انتهایی قیمت را تنظیم نماید، از جمله مزایای ایجاد پتروپالایشگاههاست».

*حاشیه سود ناخالص 15.7 دلار به ازای هر بشکه با ایجاد پتروپالایشگاه

در نمودارهای زیر، مقایسهای بین ارزش‌افزوده محصولات حاصل از یک پالایشگاه به تنهایی و همچنین ارزش‌افزوده محصولات پتروپالایشگاه در مقایسه با خوراک نفت خام انجام شده است. همانگونه که از نتایج برمی‌آید، محصولات تولیدی مانند پارازایلن و بوتادین و سایر محصولات پتروشیمی ارزش‌افزوده بسیار بالاتری نسبت به فراورده‌های پالایشگاهی ایجاد میکنند.

در نمودار زیر حاشیه سود این دو وضعیت، مقایسه شده است. با توجه به نمودار، حاشیه سود ناخالص طرح از 7 تا 15.7 دلار به ازای هر بشکه، با ایجاد پتروپالایشگاه به منظور تولید محصولات پتروشیمیایی افزایش نشان میدهد.

از آنجا که فناوری یکپارچه واحدهای پتروپالایشگاهی یک رویکرد جهانی است، لذا کشورها سعی میکنند از ابتدا مجتمع‌های خود را به صورت یکپارچه تعریف کنند و سیاست غالب، اخذ فناوریهای جدید در قالب ساخت واحدهای پتروپالایشگاهی است. از جمله مزایای اینگونه فناوری‌ها بازیافت گرما در فرایند ایزومری پالایشگاههای نفتی است. از طرف دیگر، مدیریت هیدروژن میان واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی فراهم است. با توجه به فراهم بودن خوراک واحدهای پتروشیمی، با کاهش هزینه‌ها و بهبود عملکرد در مجتمع‌های پتروپالایشگاهی روبهرو خواهیم بود».

*حاشیه سود اندک توسعه صنعت پالایش با تداوم سیاست فعلی

در بخش دیگری از گزارش بازوی کارشناسی مجلس با عنوان «سناریوهای پیش رو» آمده است: «با توجه به مطالب فوق و آمارهای رسمی منتشر شده، با در نظر گرفتن میزان تولید گاز مایع، بنزین، نفتا و نفت سفید در پالایشگاه‌های موجود و در حال ساخت کشور و همچنین مزایای ساخت پتروپالایشگاهها سه سناریو میتواند مطرح شود:

سناریوی اول: تولید حداکثری بنزین به منظور حفظ خودکفایی در زمینه این محصول

سناریوی دوم: ساخت پتروشیمی در کنار پالایشگاه‌های موجود

سناریوی سوم: ایجاد پترو پالایشگاه‌های جدید

در سناریوی اول که هم‌اکنون سیاست حاکمیت کشور بر این مبناست، نفتای حاصل از پالایشگاه‌های کشور مستقیماً به بنزین تبدیل میشود. با توجه به داده‌های موجود این حاشیه سود در حدود 11 الی 12 دلار به ازای هر بشکه است. از طرفی نیز برخی دیگر از محصولات حاشیه حاشیه سود و انواع آن سود منفی دارند و این موضوع باعث میشود حاشیه سود نهایی پالایشگاه به 3 الی 4 دلار به ازای هر بشکه برسد که از منظر اقتصادی این میزان سود با توجه به سرمایه‌گذاری‌های لازم عدد قابل توجهی نباشد. به علاوه اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات زیست‌محیطی را نیز به دنبال خواهد داشت.

* حاشیه سود ناخالص پتروپالایشگاه نسبت به پالایشگاه بیش از دو برابر است

در سناریوی دوم میتوان به منظور افزایش ارزش‌افزوده و تکمیل زنجیره ارزش نفت و جلوگیری از خام‌فروشی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام به احداث پتروشیمی‌هایی بر مبنای خوراک مایع نفتا کرد تا محصولات با ارزشتر که برخی از آنها در حال حاضر به کشور وارد میشود، تولید شوند. همانگونه که قبلاً نیز عنوان شد حاشیه سود ناخالص پتروپالایشگاه‌ها نسبت به یک پالایشگاه بیش از دو برابر است که جذابیت اقتصادی آن را افزایش میدهد. در این صورت به جای وارد کردن محصولات با ارزش‌افزوده بالای پتروشیمی، میتوان بنزین مورد نیاز کشور را وارد نمود و در ازای آن محصولات پتروشیمی را صادر کرد.

*احداث پتروپالایشگاه‌ها یکی از مهمترین راهکارهای رونق اقتصادی است

در بررسی سناریوی سوم باید توجه شود که صادرات نفت خام حاشیه امنیت پایینی به دلیل نوسانات قیمت نفت دارد. اما در صورتی که همین نفت خام به محصولات پالایشی و در ادامه به محصولات پتروشیمی تبدیل گردند، حاشیه سود و امنیت بالایی برای صادرات محصولات نفتی و پتروشیمیایی حاصل خواهد گردید. زیرا این محصولات با تأخیر زمانی نسبت به نفت خام دچار نوسان قیمت میشوند. لذا یکی از مهمترین راهکارها برای تثبیت نسبی اقتصاد کشور و جلوگیری از تأثیرپذیری شدید اقتصاد از نوسانات قیمت نفت و همچنین دستیابی به حاشیه سود بسیار بالاتر و رونق اقتصادی باید در کنار حفظ بازار فروش نفت خام در جهان، تمهیدات لازم در جهت احداث واحدهای پتروپالایشی در کشور اندیشیده شده و به صورت جدی به مرحله اجرا در بیاید. در این صورت علاوه بر کاهش خام‌فروشی، شاهد رونق اقتصادی نیز در کشور خواهیم بود. ازاین‌رو حاشیه سود و انواع آن انتظار میرود دولت و مجلس با ایجاد سازوکارهایی مطمئن جهت سرمایه‌گذاری در پتروپالایشگاه‌ها، بخش خصوصی را جهت ورود به این عرصه ترغیب کنند.

*دننیا به سمت توسعه پتروپالایشگاه ها حرکت کرده است

در بخش «نتیجه گیری» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «توسعه صنعت پالایش امروزه در دنیا با تغییر نگرش همراه است و علاوه بر تولید سوخت، پالایشگاهها را مبتنی بر تولید محصولات پتروشیمی نیز احداث می‌کنند. نمونه‌هایی از این رویکرد در کشورهای مختلف مانند ژاپن، روسیه، عربستان، مالزی و. قابل بررسی هستند. روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز دنیاست، اما صنعت پتروشیمی خود را با رویکرد یکپارچه و مبتنی‌ بر خوراک‌های مایع و گازی توسعه داده است. حتی کشورهایی که تولیدکننده نفت نیز نیستند، این مسئله را در پیش گرفتند.

در ایران بحث پتروپالایشگاهها در زمینه برنامه‌ریزی و توجیه‌پذیری دچار مشکلات فراوان است. متأسفانه نظام برنامه‌ریزی و توسعه صنعت پالایش از صنعت پتروشیمی در کشورمان جدا بوده و همین موضوع نیز مسائلی را برای هر دو صنعت ایجاد کرده است. هنوز در داخل کشور نگاه به صنعت پالایش بر تولید سوخت استوار است، نبود یک نظام واحد سبب شده است که صنعت پالایش در ایران غیراقتصادی تصور شود. در حالی که با اتصال صنعت پالایش و پتروشیمی و تولید فراورده‌های ویژه، صنعت پتروپالایش از اقتصاد مطلوب‌تر و جذاب‌تری برخوردار خواهد شد. رویکرد تلفیقی در مالکیت و مدیریت صنعت پالایش و پتروشیمی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در واقع مبتنی بر منطق اقتصادی، بنگاههای پالایشی سعی در یکپارچه شدن با مجتمع‌های پتروشیمی را داشته باشند تا بتوانند محصولات میانی کم‌ارزش خود مانند نفتا را به محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل کنند. این در حالی است که در ایران بارها مسئولان اعلام کرده‌اند که توسعه صنعت پتروشیمی کشور گازمحور خواهد بود. هر چند احداث پتروشیمی بر مبنای خوراک گاز در مقطع کنونی مصداق اقتصاد مقاومتی بوده و شدت جریان خام‌فروشی را کاهش خواهد داد، اما به نظر میرسد سیاستها باید به گونه‌ای تغییر یابد که هر دو خوراک گاز و مایع تحویل پتروشیمی‌ها گردد و زمینه احداث پتروپالایشگاه‌ها نیز مهیاتر شود. ایران نفتای با کیفیت و رقابتی جهت مصرف در صنعت پتروشیمی را داراست و می‌توان به کمک فرایندهای کراکر با بخار و آروماتیک‌سازی، اقدام به توسعه سیستم‌های پتروشیمی بر پایه نفتا نمود.

*ساخت مجتمع‌های پتروشیمی در مجاورت واحدهای پالایشگاهی در جهان مرسوم نیست

دیدگاه دیگر آن است که این تمایل وجود داشته باشد که در مجتمع‌های پالایشگاهی، واحدهای جدید پتروشیمی ایجاد گردد و با این کار زنجیره تولیدات تا حدی تکمیل شود، اما در شرایط موجود، ساخت و راه‌اندازی مجتمع‌های پتروشیمی با هزینه مجدد تهیه لیسانس همراه بوده که این موضوع ضریب سودآوری را کاهش داده در نهایت، ساخت واحدهای پتروشیمی در پالایشگاههای قدیمی به لحاظ اقتصادی مقرون به‌صرفه نباشد. سابقه ساخت مجتمع‌های پتروشیمی در مجاورت واحدهای پالایشگاهی در ایران وجود دارد، اما این امر یک رویکرد بسیار ساده است که امروزه در جهان به دلایل اقتصادی، مرسوم نیست. هر چند به دلیل در اختیار قرار دادن خوراک گاز ارزان توسط دولت، اقتصاد مجتمع‌های خوراک مایع جهت تولید آروماتیکها و تولید الفین‌های سنگین ضعیفتر است، اما توسعه یکپارچه زنجیره ارزش نیازمند تولید متوازن محصولات پایه پتروشیمی است که این امر زمانی محقق خواهد شد که خوراک ترکیبی در اختیار پتروشیمی‌ها قرار گیرد».

*7 راهکار مرکز پژوهش‌ها برای توسعه پتروپالایشگاه ها در کشور

راه‌حلهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها عبارتست از: «1- به‌منظور افزایش سودآوری، بالا بردن بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، پیشنهاد می‌شود طرح ساخت پتروپالایشگاه‌ها و یکپارچه شدن مالکیت در اولویت قرار گیرد.

2- یکپارچه بودن نظام سیاستگذاری و تنظیم‌گری دو صنعت پالایش و پتروشیمی از مهمترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

*ضرورت تجدید ساختار نظام سهامداری مجتمع‌های پتروشیمی و پالایش فعال در کشور

3- در خصوص مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشی موجود، سهامداری مشترک بین مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت کشور میتواند مفید واقع شود. با توجه به اینکه بخشی از سهام صنعت پالایش متعلق به سهام عدالت است، تجدید ساختار نظام سهامداری مجتمع‌های پتروشیمی و پالایش فعال در کشور میتواند راهگشا باشد.

4- دولت و مجلس باید با تنظیم قیمت خوراک گاز و مایع و همچنین ترکیب خوراکی که در اختیار پتروشیمی‌ها قرار میگیرد، جذابیت لازم جهت سرمایه‌گذاری در بخش پتروپالایشگاه را بیش از پیش ایجاد کنند. وزارت نفت نیز در تخصیص خوراک به صنعت پتروشیمی از ارائه خوراک‌های خالص خودداری کند.

5- با راهاندازی طرح فراگیر پالایشی سیراف و پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مقادیر زیادی نفتا تولید خواهد شد که میتواند به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. ازاینرو پیشنهاد میشود برنامه‌ریزی‌ها برای احداث صنایع پتروشیمی در پایین‌دست این طرح توسط بخش خصوصی یا دولتی با هدف تولید محصول نهایی که به دست مصرفکننده برسد، در دستور کار قرار گیرد.

6- به منظور ایجاد بستر اولیه برای رصد عملکرد حاشیه سود و انواع آن صنعت پتروشیمی کشور برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تقویت نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در زمینه ایجاد پتروپالایشگاه‌ها میتواند کمک خوبی در ایجاد و تقویت زیرساختهای نهادی لازم باشد.

*طرح های جدید به شکل پتروپالایشگاه تعریف شود

7- به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی نفت و درآمدزایی بیشتر برای کشور و توسعه پایدار پیشنهاد می‌شود طرح‌های جدید به شکل پتروپالایشگاه تعریف گردند. لذا در برنامه‌ریزی‌های دستگاه‌های حاکمیتی باید تسهیلات و مشوق‌های لازم جهت مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی لحاظ گردد.

رانت، حاشیه سود پتروشیمی را به ۴۰ درصد رساند

اطلاعات آماری نشان می‌دهد سود‌های عجیب شرکت‌های پتروشیمی که بیش از ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود تحت‌تأثیر رانت دولتی شکل گرفته است.

در اين حاشيه سود عجيب و غريب نبايد نقش 44ميليون تن محصول پتروشيمي را كه خارج از بورس و بدون حاشیه سود و انواع آن نظارت كافي عرضه مي‌شود، ناديده گرفت. طبق ماده 18قانون توسعه ابزارها مصوب سال 88مجلس، آن دسته از محصولات پتروشيمي كه خارج از بورس عرضه مي‌شوند بايد در شمول قيمت‌گذاري دولتي قرار بگيرند اما ظاهرا بخش بزرگي از اين بازار از نظارت و كنترل دولت و نهادهاي عمومي خارج است.

آمارهاي رسمي بازارسرمايه نشان مي‌دهد حاشيه سود بسياري از صنايع در ايران كمتر از 5درصد حاشیه سود و انواع آن است اما در اين ميان حاشيه سود صنعت پتروشيمي از 35درصد فراتر رفته است، در اين ميان برخي از واحد‌هاي توليد‌كننده پتروشيمي حتي حاشيه سودي بالاتر از 70درصد دارند.

اطلاعات آماري نشان مي‌دهد سالانه به‌طور ميانگين 46.4ميليون تن محصول پتروشيمي در ايران توليد مي‌شود كه از اين مقدار 14ميليون تن در داخل فروخته و 18.8ميليون تن هم به بازار‌هاي جهاني صادر مي‌شود. درعين حال از اين مقدار 14ميليون تن از محصولات توليد شده صرف توليد محصولات ديگر در داخل ايران مي‌شود. اين محصولات در واقع خوراك واحد‌هاي ديگر پتروشيمي را تشكيل مي‌دهند.

از مجموع 46.4ميليون تن محصولي كه سالانه توليد مي‌شود جمعا 2.5ميليون تن از طريق بورس‌كالا به بازارهاي جهاني صادر مي‌شود. مطابق قانون توسعه ابزار‌هاي نوين مالي مصوب سال 1388مجلس هر كالايي كه در بورس‌كالا عرضه شود از شمول قيمت‌گذاري خارج مي‌شود. اين به‌معناي اين است كه كالاهايي خارج از بورس بايد در شمول قيمت‌گذاري دولتي قرار گيرند، به‌ويژه كالاهايي نظير پتروشيمي كه در حوزه نرخ خوراك از كمك‌هاي دولتي هم برخوردار مي‌شوند.

به اين ترتيب ازمجموع 46.5ميليون تن محصول پتروشيمي كه سالانه در ايران توليد مي‌شود مطابق قانون بايد 44ميليون تن آن‌كه خارج از بورس‌كالا عرضه مي‌شود مشمول قيمت‌گذاري دولتي شود.

  • چند تن پتروشيمي بايد قيمت‌گذاري شود؟

با احتساب مقدار عرضه محصولات پتروشيمي در بورس‌كالا كه جمعا 6درصد از كل پتروشيمي توليدي ايران را شامل مي‌شود، سالانه نزديك به 44ميليون تن از محصولات پتروشيمي به خارج از بورس يا به بازار‌هاي جهاني مي‌رود و با ارز 4هزار توماني فروخته مي‌شود يا اينكه اين محصولات در بازار‌هاي داخلي با قيمت بالاتري نسبت به بازار‌هاي خارجي به صنايع پايين دستي فروخته مي‌شود.

با درنظر گرفتن اين دو موضوع مطابق قانون توسعه ابزار‌هاي نوين مالي كه در سال 1388در مجلس تصويب شد اكنون بايد محصولات پتروشيمي به غيراز فرمولي كه 10ساله براي خوراك آنها تعيين شده محصولاتشان را به صنايع پايين دستي با قيمت مصوب واگذار كنند درحالي‌كه اين بند از قانون بنابه دلايل نامعلومي ناديده گرفته شده است.

صنايع پايين دستي معترضند كه اولا محصولات پتروشيمي در داخل به نحو مناسبي به دستشان نمي‌رسد و دوم اينكه قيمت فروش محصولات پتروشيمي به‌دليل دامپينگي كه بين فروشندگان ايراني در خارج وجود دارد بسيار گران‌تر از بازار‌هاي صادراتي و جهاني است.

به اين ترتيب با درنظر گرفتن قانون و با توجه به اعطاي كمك‌هاي دولتي به پتروشيمي در مجموع براساس قانون 44ميليون تن محصول پتروشيمي كه خارج از بورس‌كالا عرضه مي‌شوند بايد مطابق قانون ابزار‌هاي نوين مالي به‌صورت دولتي قيمت‌گذاري شوند اما نه فقط اين قانون رعايت نمي‌شود بلكه اخيرا محمد رضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت هم با ارسال نامه‌اي به برخي از مراجع خواستار توقف روند عرضه پتروشيمي در بورس‌كالا شده است.

  • چرا دولت بايد پتروشيمي را قيمت‌گذاري كند؟

به جرأت مي‌توان گفت كه هيچ صنعتي مانند پتروشيمي تا اين حد مورد لطف و مهرباني دولت قرار نگرفته است اما با وجود اين صداي اعتراض سهامداران بزرگ پتروشيمي هميشه بلند است و خواستار دريافت خوراك ارزان‌تر از دولت هستند. اطلاعات آماري نشان مي‌دهد مجموع فروش شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات پتروشيمي در سال 1394برابر با 27هزارو 700ميليارد تومان معادل (8ميليارد دلار) بوده است كه از اين مقدار 7هزارو 500ميليارد تومان به‌صورت خالص در حساب‌هاي اين شركت‌ها در قالب سود خالص سپرده شده است.

اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه اتفاقا آن دسته از شركت‌هاي پتروشيمي كه محصولاتشان را با خوراك گازي توليد مي‌كنند از حاشيه سود بالاتري نسبت به شركت‌هايي كه با خوراك مايع توليد مي‌كنند، برخوردارند.همچنين حاشيه سود شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات اوره و آمونياك بيشتر از توليدكننده‌هاي ديگر پتروشيمي است. متوسط حاشيه سود 14شركت پتروشيمي در سال 1394به‌طور ميانگين 20درصد بوده و متوسط بازده دارايي‌ها و حقوق صاحبان سهام اين شركت‌ها به‌ترتيب 17.5و 23.7درصد است.

در حوزه شركت‌هاي پتروشيمي كه مصرف‌كننده خوراك گاز متان هستند، شركت پتروشيمي پرديس با 58درصد حاشيه سود ناخالص و 54درصد حاشيه سود خالص بالاترين حاشيه سود را در ميان همه شركت‌ها دارد. پايين‌ترين نسبت حاشيه سود ناخالص هم از آن پتروشيمي فن آوران با 35درصد است.2شركت پتروشيمي خارك و مارون هم كه به‌ترتيب از خوراك گاز ترش و گاز غني استفاده مي‌كنند از حاشيه سود خالص 41.5درصد و 52.6درصدي مواجه‌اند.

  • حاشيه سود پتروشيمي‌ها از نظر توليد چقدر است؟

اگر شركت‌هاي پتروشيمي را از زاويه محصولي كه توليد مي‌كنند هم بررسي كنيم متوجه مي‌شويم كه ميانگين حاشيه سود آنها رقمي بيش از 40درصد است.اگر شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات پتروشيمي را به 3دسته توليد كننده‌هاي اوره و آمونياك، متانول و گروه محصولات الفين تقسيم بندي كنيم متوجه مي‌شويم كه عملكرد 3شركت پتروشيمي كرمانشاه، پرديس و خراسان كه اوره و آمونياك توليد مي‌كنند نزديك به هم بوده و حاشيه سود اين شركت‌ها بين 45تا 55درصد است اما شركت پتروشيمي شيراز به‌دليل هزينه‌هاي مالي بالايي كه اين شركت دارد نتوانسته همراستا با رقبايش پيش برود.

در گروه توليدكننده‌هاي متانول، پتروشيمي خارك با حاشيه سود خالص 42درصد بالاترين عملكرد را دارد و پتروشيمي زاگرس هم با 14.7درصد پايين‌ترين حاشيه سود را دارد. در گروه محصولات الفيني هم پتروشيمي مارون با حاشيه سود 53درصدي بالاترين سود را دارد و پتروشيمي برزومه كه توليد‌كننده محصولات آروماتيك است با 8.2درصد پايين‌ترين حاشيه سود را دارد.به‌طور كل در محصولات الفيني محصولات آروماتيكي پايين‌ترين حاشيه سود و محصولاتي كه با خوراك گاز غني توليد مي‌شوند بيشترين حاشيه سود را دارند.

جزئیات خبر

افت حاشیه سود، تمام دغدغه

نگرانی در مورد بودجه ۱۴۰۱ فعالان بازار سرمایه و بالاخص سهامداران صنعت پتروشیمی را تحت تاثیر قرار داده است!

مصطفی محبی مجد کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: پتروشیمی‌های فعال در کشور به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ پتروشیمی‌هایی که خوراک گازی مصرف می‌کنند و پتروشیمی‌هایی که خوراک آن‌ها مایع است و از جمله پتروشیمی‌هایی که خوراک مایع مصرف می‌کنند می‌توان به پتروشیمی شازند اراک اشاره کرد که نفت و خوراک نفت مصرف می‌کند و انواع گرید‌های پلی اتیلن را تولید می‌کند.

وی ادامه داد: شرکت پتروشیمی امیرکبیر نیز از جمله پتروشیمی‌هایی بوده که ترکیبی از مایع و گاز مصرف می‌کند و شرکت‌های که مصرف خوراک گازی دارند نیز شرکت‌هایی هستند که عموماً گاز اتان را از پتروشیمی ماهشهر یا پارس جنوبی دریافت کرده و آن را به انواع مختلفی از محصولات از جمله آمونیاک تبدیل می‌کند.

محبی مجد افزود: آمونیاک نیز به اوره تبدیل شده و در نهایت می‌تواند به کریستال ملامین تبدیل گردد. گروه دوم پتروشیمی‌هایی که خوراک گازی دارند متانولی‌ها هستند. پتروشیمی‌های زاگرس فناوران و خارک از جمله متانولی‌ها هستند. البته پتروشیمی شیراز نیز اگرچه جزو گروه اوره ساز‌ها محسوب می‌شود، اما مقدار اندکی متانول تولید می‌کند.

این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: دسته سوم نیز آروماتیک هستند از جمله پتروشیمی اصفهان که فرایند مولکولی دارند و انواع فرایند‌های زایلن و پارازایلن و. تولید می‌کنند. شرکت‌های جم و جم‌پیلن، الفین ساز هستند و پتروشیمی غدیر و آبادان هم PVC تولید می‌کنند.

وی افزود: به خاطر داشته باشید که سال گذشته نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۳ سنت به ۱۵ سنت رسید و این شرکت‌ها در سال ۹۹ بابت بهای تمام شده هر متر مکعب گاز ۶ الی ۹ سنت پرداخت می‌کردند و برای مثال صورت‌های مالی شرکت پتروشیمی پردیس نشان می‌دهد این شرکت در سه ماهه اول ۱۴۰۰ بابت هر متر مکعب گاز حدود ۲۳۰۰ تومان پرداخت کرده است.

محبی مجد با اشاره به اینکه این شرکت سالانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کند، افزود: طبق آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ صحبت آن است نرخ خوراک گازی این شرکت قرار است به حدود ۳۵ سنت یعنی ۶۴۷ هزار تومان برسد و این عدد تاثیر به اهمیتی بر کاهش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی دارند برای مثال شرکت پتروشیمی پردیس با اوره ۴۴۵ دلاری در آذر ماه امسال گاز ۳۲ سنتی مصرف کرده است و حاشیه سود این شرکت در همین مدت به شدت کاهش پیدا کرده یا شرکت پتروشیمی زاگرس که جزو تولیدکنندگان متانول محسوب شود و سایر متانولی ها، به شدت تحت تاثیر افزایش نرخ خوراک گازی حاشیه سود و انواع آن قرار گرفتند و اگر قرار باشد نرخ گاز همینطور بالا باشد، احتمالا بعضی از شرکت‌های پتروشیمی زیان‌ده خواهند شد.

این فعال بازارسرمایه تصریح کرد: حالا در چنین شرایطی خبر رسیده که مصوبات مالیاتی کمیسیون تلفیق مالیات بر محصولات برخی پتروشیمی و پالایشی از جمله اوره متانول و برخی از الفین ها، مشمول مالیات صادرات قرار می‌گیرند! اگر قرار باشد با افزایش نرخ خوراک گازی حاشیه سود و انواع آن حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی به شدت افت کند و از آن طرف هم ۲۵ درصد سود صادرات به عنوان مالیات پرداخت گردد، عملاً پتروشیمی‌ها از تولید و عملیات خود سودی نخواهند کرد و سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی هیچ جذابیتی نخواهد داشت.

وی گفت: در کنار این شرایط منفی این را هم در نظر داشته باشیم که نرخ فروش صادراتی پتروشیمی‌ها نسبت به قیمت‌های حاشیه سود و انواع آن جهانی خیلی پایین‌تر است!

محبی مجد مجلس ضمن تاکید بر تبعات سخت گیری زیاد و مانع تراشی بر سر سودآوری صنعت پتروشیمی برای کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه اظهار کرد: اگرچه شرکت‌های پتروشیمی اوره ساز در سالیان گذشته خوراک ارزان قیمت دریافت کرده‌اند، اما در مقابل محصول خود را هم ارزان‌تر از قیمت واقعی به فروش رسانده اند.

وی با اشاره به اینکه برخی پترویی‌ها فقط داخلی فروشی دارند، اذعان کرد: پتروشیمی‌های شیراز، کرمانشاه و خراسان، بخش عمده محصول خود را در بازار داخل به فروش رسانده و خریدار این محصول جهاد کشاورزی است که اوره یارانه‌ای به کشاورزان می‌دهد.

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: یعنی اینطور نبوده که به این شرکت‌ها رانت داده باشیم؛ چراکه در ازای تخصیص خوراک ارزان قیمت به این شرکتها، محصول آن‌ها را هم با قیمت ارزان خریداری کرده‌ایم! به سبب تحریم‌ها و . محصول صادراتی این شرکت‌ها نیز با قیمتی ارزان‌تر از قیمت بازار‌های جهانی صادر شده است.

این فعال بورس خاطرنشان کرد: با افزایش نرخ خوراک گازی و وضع مالیات بر صادرات محصولات پتروشیمی، حاشیه سود این شرکت‌ها کاهش خواهد یافت و در بلندمدت باعث عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی خواهد شد. این وضعیت در بلند مدت موجب مستهلک شدن پتروشیمی‌های فعلی شده و همانطور که صنعت نیروگاهی ما به سبب عدم جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه، امروز چالش ساز شده؛ ممکن است پتروشیمی‌ها هم دچار مشکلاتی شوند و چند سال دیگر مجبور به صادرات خوراک خام و واردات محصولات پتروشیمی شویم!

محبی مجد گفت: امیدوارم سیاستگذاران ما در زمان برنامه ریزی برای تعیین نرخ خوراک و مالیات و. در مورد صنعت پتروشیمی یا هر صنعت دیگری، این موارد را هم در نظر داشته باشند تا در سالیان آینده، تبعات سیاست‌گذاری‌های نادرست امروز را متحمل نشویم.

افزایش ۲۳ درصدی حاشیه سود خالص «زدشت»

افزایش ۲۳ درصدی حاشیه سود خالص «زدشت»

حاشیه سود خالص شرکت از سال ۹۵ تا ۹۸ در حال نوسان در یک بازه ی مشخص است. این نسبت در سال ۹۸ نسبت به سال قبل خود افزایش داشته و مقدار این افزایش برابر با ۲۳ درصد است.

معرفی شرکت:
شرکت مجتمع کشت و صنعت خرم دره در محدوده ای به وسعت ۱.۱۲۳ هکتار دارای سه واحد عملیاتی در شهرستان خرم دره، ابهر و طارم استان زنجان واقع می باشد. دفتر مرکزی شرکت در شهرستان خرم دره واقع شده است. اشتغال زایی مستقیم این شرکت ۲۷۰ نفر می باشد و بزرگترین تولید کننده شیر خام و انواع محصولات کشاورزی و باغی در غرب کشور است.

فعالیت اصلی شرکت پرورش گاو شیری می باشد که در سال ۱۳۵۴ با ورود ۴۰۰ راس تلیسه هلشتاین از آمریکا شروع شده است. تعداد کل دام این واحد بیش از ۷۵۰۰ راس و تعداد گاو شیرده بیش از ۳۳۰۰ راس می باشد و روزانه بالغ بر ۱۳۶ تن شیر خام صنعتی تولید می کند. تولیدات سالیانه واحد گاوداری که وارد بازار فروش کشور می شوند عبارتنداز: ۳۹۳۸۱ تن شیرخام، ۱۴۵۴ راس گوساله نر پرواری، ۵۲۴ راس تلیسه داشتی و ۹۱۲ تن گوشت.
مساحت کل باغات شرکت ۲۹۳ هکتار می باشد که ۱۵۱ هکتار آن در حال حاضر مثمر و مابقی باغات جوان و غیر مثمر می باشد. محصولات اصلی باغی شرکت عبارتنداز: گلابی، زیتون، هلو، شلیل، گردو، آلو و سیب. تولید سالیانه محصولات باغی شرکت در حال حاضر۴۰۰۰ تن می باشد که با ثمردهی کل باغات شرکت در سالهای آینده به ۷۰۰۰ تن خواهد رسید.
سالیانه۶۱۸ هکتار از اراضی شرکت تحت کشت محصولات زراعی قرار می گیرد. گندم، جو، کلزا، یونجه و ذرت علوفه ای محصولات زراعی اصلی شرکت می باشند. کلیه اراضی شرکت تحت پوشش مستقیم آبیاری مدرن می باشد که سبب بهبود راندمان استفاده از آب می شوند. تولید سالیانه واحد زراعت شرکت ۱۵۰۰۰ تن انواع محصولات زراعی است.


جدول زیر ذره بین :
- نسبت P/E شرکت درمقایسه با P/E صنعت بیشتر می باشد و تقریبا دوبرابر مقدار صنعت می باشد و این نشان میدهد که در مقایسه با همگروهی های خود از ریسک بیشتری برخوردار است.

- سود خالص شرکت از سال ۹۵ تا ۹۸ در حال صعود با شیب تند می باشد. در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد ۷۴ درصدی داشته است. با توجه به رشد سود خالص می توان عملکرد شرکت را خوب ارزیابی کرد.
- شرکت هر ساله درصد بالایی از سود خالص شرکت را بین سهامداران تقسیم می کند که نشان از عملکرد خوب آن می باشد. میزان سود تقسیمی شرکت در سال ۹۹ برابر با ۶۶ درصد می باشد.
- بازدهی یک ماهه شرکت به دلیل افت اخیر بازار منفی می باشد. بازدهی سه ماهه آن نیز از این موضوع متاثر است. بازدهی سالانه شرکت با توجه به عملکرد شرکت خوب می باشد و در سطح همگروهی های خود است.
- سود هر سهم در سال ۹۹ مبلغ ۵۲۲ ریال برآورد می شود.
- با توجه به میزان EPS برآوردی برای سال ۹۹ می توان مقدار P/E شرکت را نیز بدست آورد که برابر است با ۹۳.۳


تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی شرکت در حال صعود از سال ۹۶ تا ۹۸ می باشد. در سال ۹۸ حاشیه سود عملیاتی نسبت به سال ۹۷ تغییر چندانی نداشته است. حاشیه سود عملیاتی شرکت در سال ۹۸ بیشتر از میانگین ۴ سال اخیر می باشد.

حاشیه سود خالص
حاشیه سود خالص شرکت از سال ۹۵ تا ۹۸ در حال نوسان در یک بازه ی مشخص است. این نسبت در سال ۹۸ نسبت به سال قبل خود افزایش داشته است و مقدار این افزایش برابر با ۲۳ درصد حاشیه سود و انواع آن می باشد. میزان حاشیه سود خالص شرکت در سال ۹۸ بیشتر از میانگین ۴ سال اخیر است. و رقم این نسبت نشان می دهد که شرکت سود خوبی کسب میکند.

جمع بدهی ها به دارایی ها
نسبت بدهی ها به دارایی ها از سال ۹۵ تا ۹۷ در حال کاهش با شیب تند بوده است ولی در سال ۹۸ افزایش داشته است. میزان این رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با ۵ درصد می باشد. با توجه به رشد سود شرکت و بهبود وضعیت از میزان بدهی های خود کم کرده است.

سود انباشته به دارایی ها
سود انباشته به دارایی ها از سال ۹۵ به بعد در حال افزایش است که با توجه به عملکرد خوب شرکت این انتظار می رود. میزان رشد این نسبت در مقایسه با سال قبل ۴۰ درصد می باشد.

تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ برابر ۳۹.۸۰% می باشد در حالی که در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۷ برابر ۲۵.۱۱% می باشد. این نسبت در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است علت این رشد افزایش حاشیه سود خالص و گردش دارایی و نرخ اهرم مالی می باشد. ROE شرکت از صنعت کمتر است که نشان می دهد بازدهی شرکت نسبت به میانگین همگروهی های خود کمتر است.
میزان رشد حاشیه سود خالص نسبت به سال ۹۷ برابر با ۲۳ درصد می باشد.در سال های قبل میزان حاشیه سود خالص کم بوده است ولی در سال ۹۸ رشد داشته است که تاثیر مثبت بر روی بازده حقوق صاحبان سهام گذاشته است.
گردش دارایی های شرکت رشد ۲۶ درصدی داشته است که تاثیر مثبت بر روی بازده حقوق صاحبان سهام گذاشته است.
نرخ اهرم مالی از تقسیم دارایی بر حقوق صاحبان سهام بدست می آید که رشد دارایی ها بیشتر از حقوق صاحبان است و باعث رشد بازده حقوق صاحبان سهام شده است.

اطلاعات مالی بر اساس صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

سرمایه: ۶۹۰,۰۰۰ میلیون‌ ریال

تعداد برگه سهم: ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

ترکیب سهامداران:
بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی ۳۹.۰۵درصد
شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس-س.خ- ۳۸.۳۸درصد


طرح های توسعه:
- احداث گاوداری جدید به ظرفیت ۶۰۰۰ راسی در استان زنجان
- تولید محصولات ژنتیکی (اسپرم و رویان منجمد) با ورود به صنایع بالادستی گاوداری
- تغییر تدریجی فرآیند تولید محصولات باغی به سوی تولید خشکبار
- پر کردن شکاف تکنولوژی در واحد گاوداری: ساخت سالن مراقبت های ویژه
احداث شیردوشی مدرن
پروژه احداث باغ گردو ۹۵ هکتاری مدرن

تعداد کارکنان:
تعداد پرسنل تولیدی: ۲۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی: ۲۰

ترکیب درآمدی شرکت:
درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ مبلغ ۱,۴۹۴,۶۹۰
میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ ۱,۱۶۰,۰۰۸ میلیون ریال می باشد.
بخش اعظم درآمدهای شرکت از طریق فعالیت های عملیاتی می باشد.

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با سال گذشته :
افزایش ۴۱ درصد درآمدهای عملیاتی
افزایش ۴۱ درصد سود عملیاتی
افزایش ۷۴ درصد سود خالص
افزایش ۲۳ درصد دارایی‌ها
افزایش ۷۳درصد سود انباشته
افزایش ۱۹درصد حقوق مالکانه
افزایش حاشیه سود خالص از ۲۰.۸۵درصد به ۲۵.۷۲درصد
افزایش بازده دارایی از ۱۵.۰۴درصد به ۲۳.۳۱درصد
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۲۵.۱۱درصد به ۳۹.۸۰درصد

نکته با اهمیت: در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.