شمعدانی نمودار


اندام‌های رویشی (ریشه، ساقه و برگ) در نهان دانگان متنوع‌اند. موارد زیر را در هر شکل، مشخص کنید.
الف) برگ، ساقه و ریشه
ب) مواد مغذی در هرگیاه در چه اندامی ذخیره شده است؟

جواب فعالیت های درس ۱۲ علوم نهم (فصل دنیای گیاهان) - هوم درس

جواب فعالیت های درس ۱۲ علوم نهم (فصل دنیای گیاهان)

جواب فعالیت های درس ۱۲ علوم نهم (فصل دنیای گیاهان)

گام به گام فصل دوازدهم علوم شمعدانی نمودار شمعدانی نمودار نهم

جواب فعالیت های درس ۱۲ علوم نهم (فصل دنیای گیاهان)

فصل 12 :: دنیای گیاهان

جواب فعالیت صفحه 132 علوم نهم

مشاهده‌ای برای نشان دادن حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید.
جواب: در یک لیوان مقداری جوهر ریخته حل می‌ کنیم، سپس ساقه کرفس را گرفته به صورت مورب برش می‌دهیم و در آب حاوی جوهر قرار می­‌دهیم پس از این دم‌ برگ را جدا کرده و حرکت آب حاوی جوهر را در آونده ای ساقه می بینیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 133 علوم نهم

آزمایش کنید صفحه 133 علوم نهم


جواب: بله، لوله­‌های آوند­های چوبی به صورت لوله‌های آبی رنگ در بافت کمتر آب رنگ دیده می­‌شوند.

جواب درس دوازدهم علوم نهم

جواب فعالیت صفحه 134 علوم نهم

کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب، صورتی رنگ می‌شود. برای نشان دادن این واقعیت که «بخار آب از روزنه‌های برگ خارج می‌شود و در بعضی برگ ‌ها تعداد روزنه ‌ها در دو طرف برگ، یکسان نیست» آزمایشی طراحی کنید.
جواب: بر روی یک برگ گیاه شمعدانی کاغذ آغشته به کبالت کلرید قرار می‌ دهیم و در زیر برگ دیگری از همان گیاه شمعدانی کاغذ آغشته به کبالت ­کلرید قرار می ­‌دهیم پس از مدتی هر دو کاغذ را مشاهده می­‌کنیم. نقاط صورتی رنگ محل روزنه ‌ها و خروج بخار آب است که البته تعداد آنها در زیر برگ بیشتر می‌­ باشد.

جواب فعالیت صفحه 136 علوم نهم

دریک فعالیت گروهی، گزارشی درباره موارد زیر تهیه کنید و به صورت تصویری در کلاس ارائه دهید.
الف) مقایسه مخروط نر و ماده در گیاه کاج
جواب: مخروط ماده قهوه ای و پولک های درست و محل تشکیل تخمک و داته است. اما مخلوط نر زرد و فقط محل تشکیل گرده است.

ب) مقایسه کاج و سرو
جواب: شاخه ها کاج کم تراکم و برگ ها سوزنی ولی شاخه های سرو پر تراکم و قابل آرایش و برگ ها فلسی شکل است.

جواب خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم

جدول زیر بعضی تفاوت‌ های دو گروه گیاهان نهان دانه (تک لپه ‌ای ‌ها و دولپه ‌ای‌ ها) را نشان می‌دهد. در جای خالی واژه مناسب قرار دهید.

خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم

برای بزرگ کردن جدول بالا روی آن کلیک کنید

جواب خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم

اندام‌های رویشی (ریشه، ساقه و برگ) در نهان دانگان متنوع‌اند. موارد زیر را در هر شکل، مشخص کنید.
الف) برگ، ساقه و ریشه
ب) مواد مغذی در هرگیاه در چه اندامی ذخیره شده است؟

جواب آزمایش کنید صفحه 138 علوم نهم

مشاهده سلول‌های خزه
وسایل و مواد لازم: تیغه، تیغک، میکروسکوپ نوری، آب، بخش‌های برگی شکل و ساقه مانند خزه.
برای مشاهده میکروسکوپیِ بخش‌های برگی شکل و ساقه مانند خزه، نمونه میکروسکوپی تهیه کنید. آیا بخش‌های برگی شکل و ساقه مانند، یاخته‌های متفاوتی دارند؟
جواب: خیر، سلول مشابه هم دارند.
آیا آوند در آنها می‌بینید؟
جواب: خیر، آوند ندارند و آب مواد معدنی محلول، سلول به سلول بالا می­‌روند.

جواب فکر کنید صفحه 139 علوم نهم

ارتفاع خزه‌ ها از چند سانتی ‌متر بیشتر نمی‌شود. به نظر شما چرا اندازه خزه‌ها کوچک است و در جاهایی رشد می‌کنند که رطوبت کافی وجود دارد؟
جواب: چون آوند ندارند که آب را به قسمت های بالایی گیاه برساند بنابراین در نقاط مرطوب رشد می کنند تا از طریق انتشار شمعدانی نمودار آب و املاح را جذب کنند. و چون وجود آوند به استحکام ساقه کمک می کند و نبودن آوند در خزه باعث شده که نتوانند ارتفاع زیادی داشته باشند

جواب فعالیت صفحه 139 علوم نهم

خزه، سرخس، سرو، ذرت و نخود را بر اساس صفتهای زیر و با استفاده از کلید دوراهی گروهبندی کنید. داشتن: دانه، گل، آوند، دانه تکلپهای، دانه دولپه ای این گروه بندی را به چند شکل میتوانید انجام دهید؟

فعالیت صفحه 139 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه 140 علوم نهم

نمودار زیر اثر کربن دی ‌اکسید را بر میزان فتوسنتز در بسیاری از گیاهان نشان می‌دهد. این نمودار را تفسیر کنید.
جواب: این نمودار نشان می ­‌دهد که افزایش کربن دی‌اکسید تا حد معینی فتوسنتز گیاهان را افزایش می­‌دهد و با افزایش بیشتر کربن دی‌اکسید دیگر فتوسنتز افزایش نیافته و ثابت می­‌ماند. این مورد نشان می‌دهد که توان طبیعت برای کنترل میزان گاز کربن دی‌اکسید محدود است.

جواب فعالیت های علوم پنجم درس یازدهم - هوم درس

جواب فعالیت های علوم پنجم درس یازدهم

آب چه اثری بر رشد گیاه دارد؟
وسایل و مواد لازم: 5 گلدان پلاستیکی کوچک ـ آب معمولی ـ نمک ـ آب مقطر ـ چند دانه عدس ـ دستکش پلاستیکی ـ خاک باغچه
روش اجرا:
* پنج گلدان پلاستیکی کوچک و هم اندازه تهیه کنید.
* در همه گلدان‌ها به مقدار مساوی خاک باغچه بریزید.
* درون هر گلدان، پنج دانه عدس سالم، درشت و هم اندازه را با فاصله و در عمق یکسان (تقریباً یک سانتی‌متر) درون خاک قرار دهید و روی آنها را با خاک بپوشانید.
* گلدان‌ها را پشت پنجره بگذارید و به آنها هر روز مقدار یکسانی آب بدهید.
* پس از آنکه گیاهان سر از خاک درآوردند، فعّالیت را در دوبخش زیر انجام دهید.
قسمت اول:
1- دو تا از گلدان‌ها را انتخاب کنید و شماره‌گذاری کنید. (1= با آبیاری و 2= بدون آبیاری)
٢- به گلدان اوّل هر سه روز یک بار نصف لیوان آب بدهید ولی به گلدان دوم آب ندهید.
٣- این کار را 10 تا 13 روز ادامه دهید.
4- مشاهده‌ های خود را در جدولی مانند جدول زیر یادداشت کنید.

برگ‌ها کاملا پژمرده شده‌اند

برگ‌ها کمی زرد شده‌اند وساقه خک شده است.

برگ‌ها کاملا زرد شده‌اند و ساقه افتاده است.

برگ‌ها و ساقه خشک شده‌اند.

گیاه کاملا خشک شده است.

5- برای مقایسه رشد گیاه عدس در سه گلدان، نتایج به دست آمده در جدول را به صورت نمودار ستونی رسم کنید.
* رشد عدس در کدام گلدان:
بیشتر از بقیه است؟
جواب: در گلدانی شمعدانی نمودار که با آب معمولی آبیاری شده است.
کمتر از بقیه است؟
جواب: در گلدانی که با آب شور آبیاری شده است.

قسمت دوم:

1- سه گلدان باقی‌مانده را شماره گذاری کنید. به یکی نصف لیوان آب شمعدانی نمودار مقطّر، به گلدان دوم نصف لیوان آب معمولی و به گلدان سوم نصف لیوان آب شور بدهید.
2- آب دادن به این گلدان‌ها را 10 تا 13 روز به همان ترتیب بالا با آب مقطّر، آب معمولی و آب شور ادامه دهید.
3- طول ساقه‌ های هر گلدان را اندازه بگیرید. میانگین آنها را حساب کنید.
4- نتایج را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

4- نتایج را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

جمع آوری اطلاعات صفحه 94 علوم پنجم

در یک فعّالیت گروهی، درباره اینکه چه گیاهانی میتوانند در آب شور یا نسبتاً شور رشد کنند، اطّلاعات جمع آوری کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.
جواب: بیش‌تر گیاهان برای رشد خود به آب شیرین نیاز دارند. اما بعضی از گیاهان با آب شور رشد می‌کنند. این نوع گیاهان بیش‌تر در خاک شور یا آب دریا پرورش می‌یابند. گیاهانی مثل حرا، اسفناج باغی، سالیکوریا و…

کاوشگری صفحه 94 علوم پنجم*

خاک چه اثری بر رشد گیاه دارد؟
وسایل و مواد لازم: 3 گلدان پلاستیکی کوچک ـ آب ـ دستکش پلاستیکی ـ چند دانه عدس ـ رس ـ ماسه ـ خاک باغچه
روش اجرا:
1- سه گلدان پلاستیکی هم اندازه را بردارید و شماره گذاری کنید.
2- در گلدان اوّل مقداری خاک رس بریزید. در گلدان دوم به اندازه گلدان اوّل ماسه بریزید. در گلدان سوم به مقدار مساوی با دو گلدان دیگر، خاک باغچه بریزید.
3- در هر گلدان، پنج دانه عدس سالم، درشت و هم اندازه را با فاصله و عمق مساوی (تقریباً به عمق یک سانتی‌متر) در داخل خاک قرار دهید. گلدان‌ها را پشت پنجره بگذارید.
4- به گلدان‌ها به مقدار مساوی آب بدهید.
5- چند روز از گلدان‌ها مراقبت کنید.
6- طول ساقه گیاهان هر گلدان را اندازه بگیرید.
7- میانگین طول ساقه‌ها را حساب کنید و در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

میانگین طول ساقه‌ها


8- با استفاده از عدد های جدول، در روز دهم نموداری رسم کنید.*

گلدان اول:بین عدد ۴ و ۶
گلدان دوم:بین عدد ۶ و ۸
گلدان سوم:عدد ۱۰
جواب صفحه ی ۹۶ علوم

* نتیجه گیری خود را از این فعّالیت در یک یا دو جمله بنویسید.
جواب: گیاهان برای رشد خود به خاک مناسب نیاز دارند. خاکی که مواد معدنی کافی داشته باشد و همچنین توانایی کافی برای جذب و نگه داری آب و رطوبت داشته باشد. خاک باغچه که مخلوطی از ماسه، رس و مقداری کود است نه ماندد خاک رس آب را زیاد در خود نگه می ‌دارد و نه مانند ماسه آب را به سرعت از خود عبور می‌دهد. بنابراین خاک باغچه برای رشد گیاه مناسب است.
* از این کاوشگری، گزارشی تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید.

فکر کنید صفحه 96 علوم پنجم

فکر کنید صفحه 96 علوم پنجم

جواب: خاکی که دانه‌ های ریز داشته باشد مناسب و بتواند رطوبت بیش‌تری را در خود نگه دارند و از هدر رفتن آب جلوگیری کند. بنابراین خاکی که مقدار رس آن بیش‌تر است مناسب می‌باشد؛ زیرا رس دانه‌ های ریزی دارند و آب بیش‌تری را در خود نگه می‌دارد.

فعالیت صفحه 97 علوم پنجم

هوا چه اثری بر رشد گیاه دارد؟
مواد و وسایل لازم: دو گلدان عدس ـ دو ظرف پلاستیکی شفاف و دردار
1- دو گلدان کوچک که در هر کدام یک گیاه عدس رشد کرده باشد، تهیه کنید. (میتوانید از گلدان‌ هایی که در فعّالیت‌ های قبلی در آنها عدس کاشته‌اید استفاده کنید یا چند روز قبل در دو گلدان دانه عدس بکارید.)
2- گلدان‌ها را در دو ظرف پلاستیکی شفّاف و دردار قرار دهید امّا فقط درِ یکی از ظرف ‌ها را ببندید.
3- مشاهده‌ های خود را به مدّت چند روز یادداشت کنید.
جواب: گلدان در ظرف در باز بهتر رشد می‌کند گیاهی که در ظرف در بسته قرار دارد، بعد از چند روز پژمرده و خشک می‌شود.
* از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می ‌گیرید؟
جواب: نتیجه می ‌گیریم که گیاهان برای رشد کردن به هوا نیاز دارند.

کاوش گری صفحه 97 علوم پنجم

نور چه اثری بر رشد گیاهان دارد؟
اگر به گیاه نور نتابد، برگ‌ های آن زرد می‌شوند و پس از مدّتی از بین می ‌روند. برای اینکه بررسی کنید نور چه تأثیری بر رشد گیاه دارد، آزمایشی را طرّاحی و اجرا کنید.

جواب: یک گیاه مانند شمعدانی را که در شرایط مناسبی است و رشد طبیعی دارد را انتخاب می کنیم. یکی از برگ ‌ های این گیاه را با یک تکه فویل به صورت کامل می‌پوشانیم، به طوری که نوری به آن نرسد. پس از چند روز مشاهده می‌کنیم که برگ زرد شده و درحال از بین رفتن است.

فکر کنید صفحه 98 علوم پنجم

در هر یک از جا های زیر برای کاشتن یک گیاه و رشد مناسب آن چه راه‌ حل ‌ هایی پیشنهاد می‌کنید؟
* جایی که خاک آن رُسِ زیادی دارد.
جواب: این خاک آب زیادی را در خود نگه می دارد. بنابراین گیاهانی در این خاک بهتر رشد می‌کنند که نیاز به آب بیشتری دارند. با کاهش تعداد دفعات آبیاری به این زمین، میتوان میزان رطوبت خاک را تنظیم کرد. با زیر و رو کردن خاک و در معرض هوا قرار گرفتن لایه‌ های زیرین خاک، همچنین با افزودن مقداری ماسه به این خاک میتوان آن را به خاک مناسبی تبدیل کرد و نیز میتوان مقداری از رطوبت آن را کم کرد.
* جایی که خاک آن نسبتاً شور است.
جواب: در این نوع خاک‌ها باید گیاهان مقاوم کاشته شوند. همچنین میتوان با استفاده از مواد شیمیایی اصلاح کنند تا جدی از میزان شوری آن کم کرد.
* جایی که بارندگی کم است.
جواب: کاشت گیاهانی که نیاز به آب کم‌تری دارند، بهتر است زیرا در این خاک بهتر رشد می‌کنند. البته میتوان با استفاده از آبیاری قطره‌ای در این زمین‌ها کمبود آب باران را جبران نمود. همچنین میتوان با افزودن خاک رس به خاک این زمین‌ها، توانایی خاک برای نگه داشتن رطوبت را بیش‌تر کرد.

جواب فعالیت های درس ۱۲ علوم نهم (فصل دنیای گیاهان) - هوم درس

جواب فعالیت های درس ۱۲ علوم نهم (فصل دنیای گیاهان)

جواب فعالیت های درس ۱۲ علوم نهم (فصل دنیای گیاهان)

گام به گام فصل دوازدهم علوم نهم

جواب فعالیت های درس ۱۲ علوم نهم (فصل دنیای گیاهان)

فصل 12 :: دنیای گیاهان

جواب فعالیت صفحه 132 علوم نهم

مشاهده‌ای برای نشان دادن حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید.
جواب: در یک لیوان مقداری جوهر ریخته حل می‌ کنیم، سپس ساقه کرفس را گرفته به صورت مورب برش می‌دهیم و در آب حاوی جوهر قرار می­‌دهیم پس از این دم‌ برگ را جدا کرده و حرکت آب حاوی جوهر را در آونده ای ساقه می بینیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 133 علوم نهم

آزمایش کنید صفحه 133 علوم نهم


جواب: بله، لوله­‌های آوند­های چوبی به صورت لوله‌های آبی رنگ در بافت کمتر آب رنگ دیده می­‌شوند.

جواب درس دوازدهم علوم نهم

جواب فعالیت صفحه 134 علوم نهم

کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب، صورتی رنگ می‌شود. برای نشان دادن این واقعیت که «بخار آب از روزنه‌های برگ خارج می‌شود و در بعضی برگ ‌ها تعداد روزنه ‌ها در دو طرف برگ، یکسان نیست» آزمایشی طراحی کنید.
جواب: بر روی یک برگ گیاه شمعدانی کاغذ آغشته به کبالت کلرید قرار می‌ دهیم و در زیر برگ دیگری از همان گیاه شمعدانی کاغذ آغشته به کبالت ­کلرید قرار می ­‌دهیم پس از مدتی هر دو کاغذ را مشاهده می­‌کنیم. نقاط صورتی رنگ محل روزنه ‌ها و خروج بخار آب است که البته تعداد آنها در زیر برگ بیشتر می‌­ باشد.

جواب فعالیت صفحه 136 علوم نهم

دریک فعالیت گروهی، گزارشی درباره موارد زیر تهیه کنید و به صورت تصویری در کلاس ارائه دهید.
الف) مقایسه مخروط نر و ماده در گیاه کاج
جواب: مخروط ماده قهوه ای و پولک های درست و محل تشکیل تخمک و داته است. اما مخلوط نر زرد و فقط محل تشکیل گرده است.

ب) مقایسه کاج و سرو
جواب: شاخه ها کاج کم تراکم و برگ ها سوزنی ولی شاخه های سرو پر تراکم و قابل آرایش و برگ ها فلسی شکل است.

جواب خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم

جدول زیر بعضی تفاوت‌ های دو گروه گیاهان نهان دانه (تک لپه ‌ای ‌ها و دولپه ‌ای‌ ها) را نشان می‌دهد. در جای خالی واژه مناسب قرار دهید.

خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم

برای بزرگ کردن جدول بالا روی آن کلیک کنید

جواب خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 137 علوم نهم

اندام‌های رویشی (ریشه، ساقه و برگ) در نهان دانگان متنوع‌اند. موارد زیر را در هر شکل، مشخص کنید.
الف) برگ، ساقه و ریشه
ب) مواد مغذی در هرگیاه در چه اندامی ذخیره شده است؟

جواب آزمایش کنید صفحه 138 علوم نهم

مشاهده سلول‌های خزه
وسایل و مواد لازم: تیغه، تیغک، میکروسکوپ نوری، آب، بخش‌های برگی شکل و ساقه مانند خزه.
برای مشاهده میکروسکوپیِ بخش‌های برگی شکل و ساقه مانند خزه، نمونه میکروسکوپی تهیه کنید. آیا بخش‌های برگی شکل و ساقه مانند، یاخته‌های متفاوتی دارند؟
جواب: خیر، سلول مشابه هم دارند.
آیا آوند در آنها می‌بینید؟
جواب: خیر، آوند ندارند و آب مواد معدنی محلول، سلول به سلول بالا می­‌روند.

جواب فکر کنید صفحه 139 علوم نهم

ارتفاع خزه‌ ها از چند سانتی ‌متر بیشتر نمی‌شود. به نظر شما چرا اندازه خزه‌ها کوچک است و در جاهایی رشد می‌کنند که رطوبت کافی وجود دارد؟
جواب: چون آوند ندارند که آب را به قسمت های بالایی گیاه برساند بنابراین در نقاط مرطوب رشد می کنند تا از طریق انتشار آب و املاح را جذب کنند. و چون وجود آوند به استحکام ساقه کمک می کند و نبودن آوند در خزه باعث شده که نتوانند ارتفاع زیادی داشته باشند

جواب فعالیت صفحه 139 علوم نهم

خزه، سرخس، سرو، ذرت و نخود را بر اساس صفتهای زیر و با استفاده از کلید دوراهی گروهبندی کنید. داشتن: دانه، گل، آوند، دانه تکلپهای، دانه دولپه ای این گروه بندی را به چند شکل میتوانید انجام دهید؟

فعالیت صفحه 139 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه 140 علوم نهم

نمودار زیر اثر کربن دی ‌اکسید را بر میزان فتوسنتز در بسیاری از گیاهان نشان می‌دهد. این نمودار را تفسیر کنید.
جواب: این نمودار نشان می ­‌دهد که افزایش کربن دی‌اکسید تا حد معینی فتوسنتز گیاهان را افزایش می­‌دهد و با افزایش بیشتر کربن دی‌اکسید دیگر فتوسنتز افزایش نیافته و ثابت می­‌ماند. این مورد نشان می‌دهد که توان طبیعت برای کنترل میزان گاز کربن دی‌اکسید محدود است.

گل شمعدانی

گل شمعدانی

گل شمعدانی (Pelargonium Flower) متعلق به خانواده ی Geraniaceae است. البته گفتنی است که حدودا دویست نوع از این گل را در مناطق مختلف وجوn دارد. اصولا این گل را در تعداد گلبرگ ها با گونه های دیگر اشتباه می گیرند که این گل حدودا پنج گلبرگ دارد. این نوع گل زیبا یک گل بومی در مناطق شمال آفریقای جنوبی و یا در موزامبیک است و جزء گل های گرمسیر بوده و از این رو همیشه سبز است. بعضی از انواع آن در استرالیا و آمریکا نیز یافت می شود. همچنین دسته ای از آن ها به مناطق مدیترانه ای راه باز کرده اند. گل های شمعدانی جزء گل های تابستانی و بهاره هستند اما بعضی مواقع نیز ممکن است در فصل زمستان نیز گل دهند.

مورد استفاده ی این گل ها برای آویزها ، تزیین تختخواب ها و نمایشگاه ها بسیار مناسب است و در واقع این نوع از گل ها دسته گل تزیینی می باشد. این گل ها از نظر جنس و خصوصیت گیاهی می تواند گیاه مناسبی برای کاشت در باغ و باغچه ها و منزل باشند. بعضی از انواع آن ها دارای بوی معطری می باشند اما همه ی آن ها معطر نیستند و صرفا برای زیبایی و رنگ آمیزی مورد استفاده قرار می گیرند. این گل ها برای رنگبندی و این که بسیار انبوه و پر پشت رشد می کنند بسیار مورد توجه هستند زیرا در رشد کامل خود بسیار جلوه می کنند. البته پرورش گل شمعدانی را در یکی دیگر از مقالات ما می توانید آموزش ببینید

تاریخچه

نام این گل از یک نوع گیاه شبیه به میخ که در زمان قدیم در یونان رشد می کرده است گرفته شده و در گذشته این گل در کشور های گرمسیر می رویید.

گل های شمعدانی یک بوته بلند و راست قامتی دارند که به یک بوته به یک بوته ی چند شاخه دیگر وصل است. برگ های این گل مخملی و بسیار نرم و لطیف هستند که همین جنس آن ها را محبوب تر می کند. گلبرگ های آن ها بیشتر از پنج تا نمی رسد و گلبرگ ها بیشتر به شکل بشقاب ، ستاره ،پروانه هستند. برش های متعددی بر روی گلبرگ ها می باشد که همین باعث به وجود آمدن کرک های ریز بر روی گلبرگ ها و مخملی بودن این گل شده است. این نوع گل ها رنگ بندی های متفاوت دارند و اکثرا دو رنگ هستند که یکی از دلایل دیگر محبوبیت آن ها رنگ آمیزی آن ها می باشد. رنگ های صورتی آن بیشتر در مناطق وحشی روییده می شوند. همچنین از دسته گل های کوچک قابل کاشت در گلدان است که با رعایت عوامل محیطی و تغذیه آن می توانیم خانه یمان را با این گل تزیینی زیبا و رنگارنگ رنگ و بو دهیم. این نوع گل ها در دسته گل های بی خار قرار دارند و ساقه هایی همراه با کرک های کم پشتی دارند.

ابعاد

گل های شمعدانی در زمان رشد و نمو کامل خود به قدی از نیم تا یک متر می رسد و کمتر بیش از این قد می کشد. این گل ها نیز بیش از 0.3 الی 1.3 متر عریض نمی شوند. گلبرگ های کوچکی دارند که اندازه هر گلبرگ آن بین یک الی سه سانتی متر است که بر روی ساقه های یک سانتی متری استوار هستند. از آنجایی که این گل ها از دسته گل های کوچک تلقی می شوند می توان آن ها در گلدان کاشت و رشد و نموی خوب آن ها را ملاحظه کرد.

انواع

گل شمعدانی هلندی : این گل ها به رنگ قرمز و اصولا تگ رنگ هستند و تعداد گلبرگ های گل ها بین پنج الی شش گلبرگ است. این گلبرگ ها نیز در هم پیچیده و ظاهری زیبا را پدید می آورند.در کشورمان بیشتر از این نوع موجود است.

گل شمعدانی هلندی انواع گل

گل شمعدانی عطری : همانطور که از نام این گل مشخص است بوی بسیار عالی و دلربا دارد و بیشتر برای بو، این گل مورد استقبال است.

گل شمعدانی عطری انواع گل

گل شمعدانی اژدر : این گل دارای گلبرگ های چین دار و در هم پیچیده است که مخملی است و دررنگ بندی صورتی ، سفید و قرمز و یا ترکیبی از این رنگ ها هستند.

گل شمعدانی اژدر انواع گل

مانند تمام گیاهان دیگر می توان عصاره ی آن را گرفت و از خواص درمانی آن بهره برد. برای درمان گلو درد ، اضطراب و افسردگی می توان بهره برد و اثر مثبتی بر قاعدگی و یائسگی خانم ها دارد. همچنین بوی آن برای رفع خستگی و کسالت مفید واقع می شود. از طرفی افرادی که پوست حساسی دارند که حشرات گزنده آن ها را تهدید می کنند می توانند با استفاده موضعی از این روغن آزار این حشرات و خارش ناشی از نیش ان ها را نسبت به خود کم کنند.

گل شمعدانی نماد چیست؟

این گل گرمسیر است و از مناطق گرم نمود پیدا کرده است. همچنین رنگ آمیزی آن می تواند نشان دهنده ی این باشد که گرمای عشق باید در هر لحظه زندگی را پر کند و عشق لازمه ی زندگی است.

NZD USD نمودار | قیمت ارز دلار آمریکا در مقابل دلار نیوزیلند

Fed meeting is going to take place today - 27.7.2022

هشدار خطر: سرمایه شما در خطر است. از لحاظ آماری، تنها 11 تا 25 درصد معامله گران هنگام تجارت فارکس و CFD سود می برند. 75-89 درصد باقی مانده از مشتریان سرمایه گذاری خود را از دست می دهند. در مرکزی سرمایه‌گذاری کنید که تمایل به افشای چنین خطراتی دارد.

© 2022. TopBrokers.com — همه کارگزاران فارکس در یک مکان.
کپی کردن مواد تنها با حضور یک لینک فعال به یک صفحه منبع مجاز است

تمام اطلاعات ارائه شده در وب سایت TopBrokers.com، از جمله نمودارها، نقل قولها و تجزیه و تحلیل مالی، اطلاعاتی است و دستورالعمل مستقیم برای سرمایه گذاری ندارد. TopBrokers.com هیچ گونه مسئولیتی در قبال از دست رفتن یا آسیب رساندن به عنوان نتیجه اطمینان به اطلاعات در این سایت نمی پذیرد. جفت ارز فارکس، اوراق بهادار و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و با خطر زیادی برای از دست دادن پول می باشند. شما باید به دقت بررسی کنید که آیا شما متوجه شده اید که چگونه این ابزارها کار می کنند و آیا می توانید هزینه های خود را از دست بدهید. TopBrokers.com می خواهد به شما یادآوری کند که اطلاعات موجود در این وب سایت لزوما در زمان واقعی و دقیق نیست.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.