استراتژی عملکردی


بررسی نقش میانجی قابلیت‌های پویا و استراتژی رقابتی ترکیبی در رابطه با ساختار و عملکرد سازمانی در شرکتهای تولیدی استان گیلان

2 مدیریت بازرگانی، مدیریت و حسابداری، علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

شرکت‌ها در دنیای پرتلاطم امروز که هر روز شاهد تغییرات سریع چه در سطح فناوری و چه در سطح تغییرات در ذائقه مشتریان مواجه هستند باید توجه خود را همواره به ساختارهایی هماهنگ با استراتژی‌هایی که منجر به کسب مزیت رقابتی می‌شوند معطوف دارند. ساختارهای سازمانی از جمله منابع مهم سازمانی هستند که با تأثیراتی که هم بر قابلیت‌های مهم سازمانی و هم استراتژی‌های منتخب شرکت‌ها می‌گذارند، می‌توانند منجر به موفقیت روز افزون شرکت‌ها در عرصه رقابت شوند. هدف از بررسی این پژوهش برسی تأثیر ویژگی‌های ساختار سازمانی است که می‌توانند بر عملکرد شرکت از طریق استراتژی‌های رقابتی ترکیبی و قابلیت‌های پویای سازمانی اثر بگذارند. بدین منظور برای آزمون فرضیه‌های پژوهش شرکت‌های تولیدی فعال در شهر ک صنعتی رشت (سفید رود) به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامه بین مدیران ارشد 61 شرکت توزیع، جمع‌آوری و تحلیل شده است. مدل پیشنهادی بر مبنای مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با کمک نرم‌افزارSmart-PLS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که ساختار سازمانی بر روی عملکرد به طور مستقیم تأثیر ندارد، اما این تأثیرگذاری از طریق دو متغیر میانجی استراتژی‌های رقابتی ترکیبی و قابلیت‌های پویای سازمانی تأیید شد.

مشاوره مدیریت استراتژیک | آموزش مدیریت استراتژیک – کارت امتیازی متوازن BSC

مدیریت استراتژیک Strategic Management ( مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک ، برنامه‌ریزی استراتژیک ، برنامه بلندمدت استراتژیک )

مدیریت استراتژیک تماما در خصوص تعریف و توصیف استراتژی‌هایی است که مدیران در مسیر دستیابی به عملکرد بهتر و ایجاد مزیت رقابتی برتر به دنبال آن هستند.هنگامی‌که یک ویژگی سازمان به عنوان مزیت رقابتی محسوب می‌شود که سودآوری آن از حد متوسط سودآوری شرکت‌ها در آن صنعت بالاتر باشد.

استراتژی راه رسيدن به اهداف استراتژيک و چشم انداز است.

مشاوره مدیریت استراتژیک آموزش مدیریت استراتژیک

تعریفی دیگر از مدیریت استراتژیک : دسته‌ای از تصمیمات و فعالیت‌هایی که مدیر در راه کسب نتایج از عملکرد سازمانش، اتخاذ می‌نماید.

مدیریت استراتژیک فرایند پیگیری بیانیه ماموریت سازمان بر اساس رابطه بین سازمان و محیط پیرامون آن میباشد.مدیریت باید بر اساس دانش و تحلیل مدیریتی و رقابت سازمانی، تصمیم صحیحی اتخاذ نماید.استراتژی در خصوص تخصیص صحیح مناسب کمیاب به نیازهای بی‌شمار سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمان میباشد.

واژه مدیریت استراتژیک Strategic Management به فعالیت تصمیم سازی استراتژیک در استراتژی عملکردی یک سازمان اشاره دارد. مدیریت استراتژیک مفهومی است که در سازمان پدید می‌آید و در طول زمان متحول می‌گردد. گاها از واژه “تدوین خط‌مشی و استراتژی” و یا ” خط‌مشی کسب و کار” نیز استفاده می‌گردد.

مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک با به‌کارگیری تکنیک‌های ارزیابی نظیر تحلیل سوآت SWOT Analysis (نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت) راهبری می‌گردد. مدیر باید از قوت‌های سازمان بهترین استفاده را برده و نقاط ضعف سازمان خویش را کاهش دهد، باید فرصت‌های موجود در محیط را شناخته و تهدیدها را نادیده نگیرد.

مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک چیزی جز برنامه‌ریزی شرایط قابل پیش‌بینی و احتمالات ضعیف، نیست. برنامه استراتژیک در سازمان‌های کوچک و بزرگی که در یک بازار رقابتی فعالیت می‌نمایند، با تدوین و پیاده‌سازی استراتژی مناسب در جهت حفظ “مزیت رقابتی پایدار” تلاش می‌نماید.

برنامه‌ریزی استراتژیک فرایندی مستمر برای ارزیابی و کنترل تجارت و یا صنعتی است که سازمان در آن حضور دارد.ارزیابی رقبا کنونی و آتی، ارزیابی هدف‌گذاری انجام‌شده و تحلیل استراتژی‌هایی رقابتی، و همچنین بازنگری دوره‌ای استراتژی‌ها در راه کشف انحراف بین برنامه و اجرا و در صورت نیاز ارائه استراتژی جایگزین.

استراتژی، چشم‌اندازی برای کارکنان فراهم می‌سازد، چشم‌اندازی که به درک کارکنان از نقش و جایگاهشان کمک نموده و ارتباط آن نقش را با سایر اعضای سازمان در مسیر پیشبرد برنامه‌های آتی، نشان می‌دهد.

یکی از نقش‌های عمده مدیریت استراتژیک، ایجاد اتحاد و هماهنگی بین عملکردهای گوناگون موجود در سازمانی است.

ویژگی‌های استراتژی :

1- استراتژی بسیار ضروریست، زیرا به ما قدرت پیش‌بینی آینده می‌دهد. بدون آینده‌نگری، شرکت همواره باید آماده روبرو شدن به عدم اطمینان‌های محیطی و رخدادهای غیرمنتظره‌ای باشد که می‌تواند ماهیت سازمان را درهم بشکند.
2- استراتژی به‌جای تمرکز بر فعالیت تکراری بیشتر به برنامه‌ریزی بلندمدت مرتبط با توسعه سازمان تکیه دارد.
3- استراتژی برای اهمیت دادن به رفتار مشتری و رقبا خلق‌شده و با پیش‌بینی رفتار کارکنان؛ نحوه برخورد آنان با مشتریان را پیش‌بینی و هدایت نماید.

استراتژی پلی بین “کجا هستیم” و ” کجا می‌خواهیم باشیم”.

فواید مدیریت استراتژیک :

از مهمترین فواید مدیریت استراتژیک می‌توان به شناسایی، اولویت‌بندی فرصت‌ها اشاره نمود.

رفتن به‌سوی محصولات و خدمات و یا بازارهای جدید، تنها زمانی قابل انجام خواهد بود که پیشتر در سند استراتژی سازماندر خصوص آن برنامه‌ریزی صورت گرفته باشد.

مدیریت استراتژیک باید به سازمان این اختیار و توانایی را بدهد تا فعالیت مدنظر این برنامه موردبررسی هزینه-فایده قرار گیرد تا سودآوری آن برای سازمان مشخص گردد.

فواید مالی مدیریت استراتژیک

باید توجه نمایید که برنامه استراتژیک تنها به جنبه فواید مالی تکیه نمی‌نماید. اما با ارزیابی سوددهی کسب و کار به این نتیجه می‌توان رسید که آیا این کسب و کار به صورت استراتژیک با اهداف و اولویت‌های خویش در هماهنگی کاملبوده یا خیر.
سازمان باید بتواند با یک برنامه مشخص، خود را به‌درستی در مسیر تقاضای بازار و مشتری قرار دهد.
تحقیقی در آمریکا نشان داده که در حدود 100.000 کسب و کار تنها به علت عدم تمرکز استراتژیک و یا نداشتن جهت استراتژیک، ورشکست شده‌اند.
شرکت‌هایی که دارای توانایی عملکردی بالاتری هستند، تمایل بیشتری به اتخاذ تصمیمات ساختار نیافته (تصمیمات غیرتکراری، تصمیمات یک‌باره) دارند ، زیرا که آنان استراتژی کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته و نتایج احتمالی هر عملی را قبلا پیش‌بینی نموده‌اند.
در مقابل شرکت‌هایی که بر اساس یک برنامه‌ریزی استراتژی پرمعنا و دقیق عمل نمی‌نمایند، همیشه در حال آزمون‌وخطا هستند و با مشکلات داخلی و عدم تمرکز مواجه و غالبا شکست می‌خورند.

فواید غیرمالی مدیریت استراتژیک

آگاهی از تهدیدات خارجی، بهبود درک سازمان از نقاط قوت و ضعف رقبا و افزایش بهره‌وری کارکنان ازجمله این فواید محسوب میشود.پ

اگر برنامه استراتژیک رابطه بین عملکرد و پاداش نیروی انسانی را به‌خوبی مشخص نموده باشد، در هنگامی‌که پیشنهاد هرگونه تغییر مطرح می‌گردد، مقاومت‌های نیروی انسانی به حداقل مرسد.

نکته کلیدی مدیریت استراتژیک در توانایی حل مسئله و جلوگیری از بروز مشکلات آتی در سازمان است.

برنامه استراتژیک باید بتواند تغییرات موردنیاز سازمان را به صورتی منطقی توجیه و با نیاز نیروی انسانی به بهترین شکل ممکن، مرتبط سازد.

درنهایت، مدیریت استراتژیک باید بتواند نظم و ترتیب مشخص و مناسبی بین فعالیت‌ها و فرایندهای داخلی و خارجی شرکت فراهم سازد.

سطوح مدیریت استراتژیک

فرایند مدیریت استراتژیک ارائه‌دهنده یک رویکرد منطقی، سیستماتیک و هدفمند در حهت تعیین جهت مسیر آینده سازمان میباشد.

بین فرایندهای مدیریتی حتما باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشد. فرایندهای مدیریتی عبارت‌اند از : تدوین، ارزیابی، پیاده‌سازی و کنترل، و بیان رابطه بین اهداف، استراتژی‌ها و محیط.

مشاوره مدیریت و آموزش مدیریت استراتژیک

فرایندهای برنامه‌ریزی استراتژیک :

– تدوین استراتژی
– پیاده‌سازی استراتژی
– کنترل و ارزیابی

تدوین استراتژی Strategy Formulation :

فرایند تعریف بیانیه ماموریت، اهداف سازمان است. گاه به فرایند تدوین استراتژی، “برنامه‌ریزی استراتژیک” گفته می‌شود.

پیاده‌سازی استراتژی Strategy Implementation :

مرحله عملیاتی و اجرایی مدیریت استراتژیک است. اشاره به تصمیمات مرتبط با پیاده‌سازی استراتژی‌های جدید یا تقویت استراتژی‌های موجود دارد.

فعالیت‌های حوزه پیاده‌سازی استراتژیک در مورد تصمیم سازی برای ایجاد ارتباط و هماهنگی بین استراتژی و ساختار سازمانی، استقرار سیستم مدیریت بودجه و سیستم‌های انگیزشی است.

کنترل و ارزیابی Evaluation & Control :

تمام استراتژی‌ها، مرتبط با اصلاحات آینده‌نگر است ، زیرا عوامل درونی و بیرونی سازمان همواره در حال تغییر هستند.

وظیفه فرایند ارزیابی و کنترل، تعیین میزان شکاف بین برنامه‌ریزی و فعالیت‌های صورت پذیرفته است. پایه و اساس ارزیابی و کنترل استراتژیک عبارت است از

بررسی عوامل درونی و بیرونی بر اساس استراتژی جاری سازمان، ارزیابی عملکرد کارکنان و انجام فعالیت‌های اصلاحی.

ارزیابی عملکرد کارکنان در مدیریت استراتژیک :

بامطالعه و شناخت سازمان از طرق مختلف به دنبال تعریف شاخص‌های کمی و کیفی (معیار) در خصوص نحوه عملکرد تک‌تک افراد سازمان هستیم.

این شاخص‌ها مدیریت عالی سازمان را در ارزیابی و کنترل عملکرد نیروی انسانی یاری می‌رساند.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، مدیریت استراتژیک باید چهارچوب ارتباط بین فرایندها و نظام پاداش کارکنان (حتی تنبیه) را در خود داشته باشد. اگر بخواهیم پاداش کارکنان را با میزان اثرگذاری آنان هماهنگ نماییم باید شاخص‌های مقایسه‌ای کمی و کیفی برای سنجش عملکرد آنان با یکدیگر در اختیار باشد.

– شاخص‌های عملکرد Performance Indicators نظیر KPI,PI,KRI

شاخص کلیدی عملکرد KPI یکی از مهم‌ترین این شاخص‌هاست.

شاخص کلیدی عملکرد یک ارزش قابل‌اندازه‌گیری بوده و نشان می‌دهد که یک شرکت به چه میزان در دستیابی به اهداف تجاری کلیدی خویش، اثربخش عمل می‌نماید.

سازمان‌ها از شاخص‌های کلیدی عملکرد، در سطوح متفاوت در جهت ارزیابی میزان نزدیک شدن به اهداف خویش، بهره می‌گیرند. KPIهای سطح بالا، بر تمام عملکرد سازمان تمرکز دارند، KPIهای سطح پایین، بر دپارتمان‌هایی نظیر فروش، بازاریابی و روابط عمومی متمرکز هستند.

– کارت امتیازی متوازن The balanced scorecard :BSC

یک برنامه‌ریزی استراتژیک و سیستم مدیریتی است که در کسب و کار، صنعت،دولت و حتی سازمان‌های غیرانتفاعی در سراسر جهان با وظیفه هماهنگ نمودن فعالیت‌ها با چشم‌انداز و استراتژی سازمان،بهبود وضعیت ارتباطات درونی و بیرونی سازمان، و کنترل عملکرد سازمان در مسیر تطبیق داشتن با اهداف، بکار گرفته می‌شود.

کارت امتیاز متوازن آمده تا علاوه بر شاخص‌های کمی، شاخص‌های کیفی را موردبررسی قرار داده و بین آن‌ها یک توازن اساسی ایجاد نماید.

کارت امتیاز متوازن قبلا دارای چهار منظر یا چهار وجه بود ولی تیم مشاوران مدیریت ایران دو وجه دیگر را به آن افزود و بر این اساس کتابی را منتشر نمود.

وجه مشتری

وجه مالی

وجه فرایند داخلی

وجه محیط و جامعه (ارتباطات)

وجه یادگیری و رشد

وجه رضایت کارکنان

وجه آخر، مستقیماً در مورد نیروی انسانی به عنوان دارایی اساسی سازمان است.

ما در کتاب “دوازده گام تا تدوین و پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن و تعیین شاخص‌های عملکردی” سعی بر آن داشته‌ایم تا در خصوص پرکاربردترین و مهم‌ترین شاخص‌های یک کسب و کار به تفضیل اطلاعاتی را در اختیار علاقه‌مندان به مبحث شاخص‌های عملکرد و کارت امتیازی متوازن BSC (اولین بار در ایران، کارت امتیاز شش وجه یا شش منظر) قرار داده‌ایم.

تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی توانایی مدیریت

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر توانایی مدیریت می‌پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه-گیری حذف سیستماتیک، 135 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده در دوره‌ی زمانی 9 ساله بین سال‌های 1390 تا 1398 موردبررسی قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مربوط برای اندازه‌گیری متغیرها از سایت کدال و صورت‌های مالی شرکت‌ها جمع‌آوری‌شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار استاتا استفاده‌شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که استراتژی کسب‌وکار بر بازده دارایی‌ها، ارزش شرکت و جریان نقد عملیاتی تأثیر مستقیم دارد و توانایی مدیریت، ارتباط مستقیم استراتژی کسب‌وکار با بازده دارایی‌ها و ارزش شرکت را تشدید می‌کند ولی ارتباط مستقیم بین استراتژی کسب‌وکار و جریان نقد عملیاتی را تعدیل کرده و رابطه بین آن‌ها را معکوس می‌نماید.
اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج پژوهش نشان‌گر این است که انتخاب استراتژِی کسب کار توسط مدیران می‌تواند جهت افزایش عملکرد شرکت‌ها دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد و همچنین می‌توان بیان کرد که توانایی مدیران باید موردتوجه تصمیم گیران کلان شرکت نیز قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Business Strategy on Company Performance with Emphasis on Management Ability

نویسندگان [English]

  • Seyed Hesam Vagfi
  • Zohre Nilofari

Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present study examines the effect of business strategy on company performance with emphasis on management ability. This research is applied in terms of purpose and in terms of methodology of correlation is causal (post-event).
Methodology: The statistical population of the study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange and using the systematic elimination sampling method, 135 companies were selected as a sample of the research in a 9-year period between 1390 and 1398. The method used to collect information is a library and the relevant data for measuring variables were collected from the Codal site and the companies' financial statements and performed in the initial calculations in Excel, then Stata software was استراتژی عملکردی used to test the research hypotheses.
Findings: The results of the study show that business strategy has a direct effect on return on assets, company value and operating cash flow. And management ability has a direct effect on the relationship between business strategy and استراتژی عملکردی استراتژی عملکردی return on assets and company value and has an inverse effect on the relationship between business strategy and operating cash flow.
Originality/Value: The results indicate that the choice of business strategy by managers can increase the performance of companies with information content and it can also be said that the ability of managers should be considered by the company's major decision makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business strategies
  • Firm performance
  • Management ability
مراجع

A'arabi, S., & Abedi, R. (2010). Relationship between business and financial strategies alignment and organizational performance. Industrial management studies, 8(19), 239-277. (In Persian). https://jims.atu.ac.ir/article_4478.html?lang=en

Ahi., F., Toolabi, Z., & Mohammadi, E. (2021). The impact of strategic thinking and strategic planning on company performance with the role of strategic foresight (case study: Kermanshah Gas company). Journal of new research approaches in management and accounting, 5(70), 10-22. (In Persian). http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/907/728

Ali, B. J., & Anwar, G. (2021). Business strategy: the influence of strategic competitiveness on competitive advantage. International Journal of electrical, electronics and computers, 6(2), 1-10. https://ssrn.com/abstract=3835696

Bacidore, J. M., Boquist, J. A., Milbourn, T. T., & Thakor, A. V. (1997). The search for the best financial performance measure. Financial analysts journal, 53(3), 11-20.

Bahrami, Z., & Izadinia, N. (2020). Investigating the effect of profit management and business strategy on bankruptcy risk in companies listed on the Tehran Stock Exchange (Master Thesis, Shahid Ashrafi University of Isfahan). (In Persian).

Baqaei, A., Mousavy, S. M. M., & Vosough, B. (2009). Appropriate financial strategy for managing total risk at financial recession. Strategic management thought, 3(2), 129-148. (In Persian). DOI: 10.30497/smt.2009.133

Barton, S. L., & Gordon, P. J. (1988). Corporate strategy and capital structure. Strategic management journal, 9(6), 623-632.

Bentley-Goode, K. A., Omer, T. C., & Twedt, B. J. (2019). Does business strategy impact a firm’s information environment?. Journal of استراتژی عملکردی accounting, auditing & finance, 34(4), 563-587.

Bertrand, M., & Schoar, A. (2003). Managing with style: the effect of managers on firm policies. The quarterly journal of economics, 118(4), 1169-1208.

Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European journal of operational research, 2(6), 429-444.

Chen, F., Hope, O. K., Li, Q., & Wang, X. (2011). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The accounting review, 86(4), 1255-1288.

Cosenz, F., & Noto, L. (2015). Combining system dynamics modelling and management control systems to support strategic learning processes in SMEs: a dynamic performance management approach. Journal of management control, 26(2), 225-248.

Cravens, K. S., Oliver, E. G., & Stewart, J. S. (2010). Can a positive approach to performance evaluation help accomplish your goals?. Business horizons, 53(3), 269-279.

Demerjian, P., Lev, B., & McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: a new measure and validity tests. Management science, 58(7), 1229-1248.

Demirchi, M., & Gerd, A. (2016). The effect of different business strategies on the capital structure of companies listed on the Tehran Stock Exchange (with emphasis on the type of auditor) (Master Thesis, Payam Noor University of Tehran). (In Persian).

Dian, Y., & Xuanyu, O. (2020). The rise and impact of financial capitalism: a sociological analysis of new forms of capitalism. Social sciences in China, 41(4), 24-43.

Farhi Buzanjani, B. (2005). Introducing the model of development of managerial skills required by managers. Management knowledge, 68, 92-73. (In Persian). https://journals.ut.ac.ir/article_11545.html

Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the royal statistical society: series A (general), 120(3), 253-281.

Ganjoo, M., Khalili Shavereini, S., Alborzi, M., & Zargar, S. (In Press). The relationship between the alignment of marketing and business strategy and the organization’s financial performance. Journal of business administration researches. (In Persian). DOI: 10.29252/bar.2021.13380.3379

Ghadrdan, E., Hoseini Sarcheshmeh, A. (In Press). Investigating the role of the impact of business strategy on the cash policies of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Karafan quarterly scientific journal. (In Persian). DOI: 10.48301/kssa.2021.277657.1436

Hajar, I. (2015). The effect of business strategy on innovation and firm performance in the small industrial sector. The international journal of engineering and science (IJES), 4(2), 1-9. (In Persian). http://theijes.com/papers/v4-i2/A4200109.pdf

Hambrick, D. C. (2003). On the staying power of defenders, analyzers, and prospectors. Academy of management perspectives, 17(4), 115-118.

Hassanzadeh, A., & Moradi, B. (2003). Japan Productivity Center and its role in promoting productivity. Economic news, 99, 25-26. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/806913/

Ittner, C. D., & Larcker, D. F. (1997). Product development cycle time and organizational performance. Journal of marketing research, 34(1), 13-23.

Jermias, J. (2008). The relative influence of competitive intensity and business strategy on the relationship between financial leverage and performance. The British accounting review, 40(1), 71-86.

Josephson, B. W., Johnson, J. L., & Mariadoss, B. J. (2016). Strategic marketing ambidexterity: antecedents and financial consequences. Journal of the academy of marketing science, 44(4), 539-554.

Juliana, C., Gani, L., & Jermias, J. (2021). Performance implications of misalignment among business strategy, leadership style, organizational culture and management accounting systems. International journal of ethics and systems, 37(4), 509-525.

Keyghobadi, A., & Damankeshideh, M. (2020). The impact of business strategy and corporate governance on intellectual capital disclosure in selected companies of Tehran Stock Exchange Using the panel data model. Quarterly journal of financial engineering and securities management, 11(43), 199-219. (In Persian). http://fej.iauctb.ac.ir/article_676330.html?lang=en

Khaleghi, F., & Mohammadpoor Zarandi, M. E. (2019). The investigation of the relationship and presentation of a model for aligning IT investment with business strategy and organizational performance. Scientific journal of information management, 5(2), 136-157. (In Persian). DOI: 10.22034/AIMJ.2020.111035

Lestari, S. D., Leon, F. M., Widyastuti, S., Brabo, N. A., & Putra, A. H. P. K. (2020). Antecedents and consequences of innovation and business strategy on performance and competitive advantage of SMEs. The journal of Asian finance, economics, and business, 7(6), 365-378.

Marfou, M., & Shakeri, R. (2018). Business strategies and corporate financial performance. Empirical research in accounting, 8(3), 157-184. (In Persian). DOI: 10.22051/jera.2017.12670.1507

Mashayekhi, B., & Haji Azimi, F. (2018). Managerial ability and company performance in life cycle stages. Empirical research in accounting, 8(1), 29-54. (In Persian). DOI: 10.22051/jera.2017.10264.1300

Mehregan, M. R. (2013). Advanced operations research. University Book Publishing. (In Persian). https://www.adinehbook.com/gp/product/9646904645

Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D., & Coleman Jr, H. J. (1978). Organizational strategy, structure, and process. Academy of management review, 3(3), 546-562.

Momtazian, A. R., & Kazem Nejad, M. (2016). Managerial abilities and performance measures. Empirical research in accounting, 6(2), 65-88. (In Persian). DOI: 10.22051/jera.2016.2297

Nadkarni, S., & Herrmann, P. O. L. (2010). CEO personality, strategic flexibility, and firm performance: the case of the Indian business process outsourcing industry. Academy of management journal, 53(5), 1050-1073.

Namazi, M., Dehghani Saad, A. A., & Ghoohestani, S. (2017). CEO Narcissism and Business Strategy. Journal of management accounting and auditing knowledge, 6(22), 37-52. (In Persian). https://www.researchgate.net/publication/321371799_CEO_Narcissism_and_Business_Strategy

O’brien, J. P. (2003). The financial leverage implications of pursuing a strategy of innovation. Strategic management journal, 24(5), 415-431.

Obinozie, R. O. (2016). Effects of management control systems and strategy on performance of minority-owned businesses (Doctoral Dissertation, Walden University). Retrieved from https://www.proquest.com/openview/5f347b61bbade5bf0e880848afbf8fee/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750

Rezvani, H. R., & Saham-Khadam, M. (2012). Business strategy correspondence with environmental uncertainty. Journal of business administration researches, 4(7), 88-104. (In Persian). http://bar.yazd.ac.ir/article_174.html?lang=en

Rostami, V., Rezari, L., & Bazarghani, Z. (2021). The effect of product market competition and life cycle stages on corporates' business strategy with emphasis on new companies. IT management studies, 9(36). (In Persian). DOI: 10.22054/ims.2021.49640.1671

Shafieifard, H., & Fattahi, S. (2020). Investigating the impact of business strategies on the capital structure of financially assisted companies listed on the Tehran Stock Exchange (Master Thesis, Dana Institute of Higher Education). (In Persian).

Sirén, C., & Kohtamäki, M. (2016). Stretching strategic استراتژی عملکردی learning to the limit: the interaction between strategic planning and learning. Journal of business research, 69(2), 653-663.

Tanani, M., & Mohebkhah, M. (2014). The relation of business strategy with earnings quality and stock return in firms listed in TSE. Empirical research in accounting, 4(3), 105-127. (In Persian). DOI: 10.22051/jera.2015.1886

Tiger, J. H., Hanley, G. P., & Bruzek, J. (2008). Functional communication training: a review and practical guide. Behavior analysis in practice, 1(1), 16-23.

استراتژی و عملکرد

عمده خدمات این حوزه، در زمینه های تدوین برنامه استراتژیک، استراتژی عملکردی تدوین و اجرای برنامه تحول استراتژیک، طراحی و تدوین مدل های کسب و کار، تدوین طرح کسب و کار، طراحی سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد، تهیه اسناد توسعه، و . ارائه می گردد.
پاره ای از مهمترین سوابق و فعالیت های انجام شده به شرح زیر می باشد:
 ارائه مشاوره تخصصی در موضوع تدوین نقشه راه فناوری شرکت ریسندگی و بافندگی سلک باف
 تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
 طراحی سیستم جاری سازی استراتژی و مدیریت عملکرد در شرکت آبفای شیراز
 تهیه سند برنامه راهبردی 5 ساله پارک علم و فناوری یزد
 آسیب شناسی سیستم های توسعه مدیریت در دستگاه های اجرایی در راستای مدیریت توسعه در استان یزد
 تهیه سند راهبردی توسعه موقوفات استان یزد
 تهیه سند راهبردی توسعه بقاع و اماکن متبرکه استان یزد
 شناسایی گزینه ها و تبیین فرصت های سرمایه گذاری و افزایش درآمد بقاع و اماکن متبرکه استان یزد
 طراحی طرح جامع کسب و کار برج فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد
 طراحی و تدوین سند جامع پژوهش استان یزد
 برنامه ریزی استراتژیک در هلدینگ کارخانجات شهید قندی شامل:
- شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی
- شرکت برق آفتابی هدایت نور
- شرکت ایساتیس ارتباطات قندی
- شرکت شبکه سازان کیهان
 طراحی و تدوین مدل کسب و کار منطقه ویژه علم و فناوری یزد (مصوب در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور به عنوان اولین منطقه ویژه فناوری کشور)
 طراحی و تدوین طرح ایجاد منطقه ویژه فناوری های معدن کاری در شهرستان بافق
 تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش در صنعت لامپ کم مصرف
 تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش در صنعت طلا و جواهر
 تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش در صنعت لامپ LED
 تدوين برنامه چهارساله پژوهشي دانشگاه يزد
 امکانسنجی ایجاد واحدهای صنعتی جدید به منظور ارتقای ارزش افزوده و اقتصادی نمودن عملیات معدنی و استخراجی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
 مطالعات امکان سنجی و ظرفیت سنجی توسعه صنایع نوین استان یزد
 طراحي سيستم ارزيابي عملكرد پژوهشي مراكز وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 طراحي سيستم ارزيابي عملكرد در شركت آب و فاضلاب شهرستان يزد
 طراحي سيستم اطلاعات عملكرد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 طراحي سيستم ارزيابي عملكرد در سازمان اتوبوسراني يزد
 تدوين مباني و ارايه الگوي بررسي عملكرد مراكز فرهنگي
 طراحي سيستم ارزيابي عملكرد اداره كل راه و ترابري استان يزد
 بهبود روشهاي انجام فرآيندهاي مربوط به ارباب رجوع در:
- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد
- سازمان ثبت اسناد و املاك استان يزد
- اداره كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان يزد
 مهندسي مجدد فرآيندهاي امور اداري سازمان بهزيستي استان يزد
 تعيين چگونگي مهندسي مجدد كلان فرآيندهاي مديريت فرهنگي كشور
 بازطراحي معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‎ريزي يزد
 بازطراحي نظام مديريت اسناد اداري در مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
 بازطراحي نظام آموزشي سازمان بهزيستي استان يزد
 بررسي نيازهاي پژوهشي واحدهاي صنعتي استان يزد
 تهيه اظهارنامه ارزيابي عملكرد بر اساس مدل EFQM در:
- شركت آب و فاضلاب روستايي استان يزد (دو دوره)
- شركت آب و فاضلاب استان يزد
- اداره كل راه و ترابري استان يزد
- شركت فاضلاب تهران
 عارضه یابی در واحد صنعتی آرمین ماکارون
 بررسي و اصلاح فرآيندهاي شركت صنايع برق زاوير
 بررسي راهكارهاي اعتمادسازي نسبت به مهر استاندارد
 اجراي پروژه خصوصي‌سازي فر‌آيندهاي مديريت ترويج و امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان يزد
 انتخاب كنتور بهينه جهت انشعابات آب آشاميدني استراتژی عملکردی استان يزد
 مطالعات مقدماتي و ارزيابي وضعيت موجود در سازمان همياري شهرداريهاي استان يزد
 شناخت وضعيت موجود در شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
 طرح تحقيقاتي بررسي عوامل مؤثر بر بهره‌وري موتورهاي الكتريكي و ارائه‌ي مدل انتخاب موتور بهينه
 اجراي پروژه قيمت‌تمام‌شده استراتژی عملکردی فعاليتهاي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد
 تهيه بسته نرم‎افزاري ارزيابي عملكرد واحدهاي پژوهشي
 تهيه بسته نرم‎افزاري مديريت اسناد اداري
 تهيه بسته نرم‌افزاري انتخاب كنتور آب سرد
 تهيه بسته نرم‌افزاري انتخاب موتور الكتريكي بهينه

مدیریت عملکرد به عنوان استراتژی

مدیریت عملکرد، حوزه‌ای از منابع انسانی است که می‌تواند بیشتری سهم را در بهبود عملکرد سازمان داشته باشد؛ بنابراین هدف از استراتژی‌های مدیریت عملکرد افزایش اثربخشی سازمان، افزایش بهره‌وری کارکنان و گروه‌ها و کسب سطح بالاتری از مهارت، شایستگی و افزایش تعهد و انگیزه در کارکنان است.

استراتژی‌های مدیریت عملکرد به مسائلی همچون چگونگی مدیریت عملکرد به مسائلی همچون چگونگی مدیریت سازمان برای رسیدن به اهداف تعیین شده می‌پردازد. مدیریت عملکرد را می توان به عنوان روشی استراتژیک و یکپارچه برای فراهم آوردن موفقیتی پایدار برای سازمان‌ها از راه بهبود عملکرد کارکنان تعریف کرد. مدیریت عملکرد از این جهت استراتژیک است که به مسائل گسترده فراروی سازمان می‌پردازد، اینکه آیا درمحیط خود به گونه‌ای اثربخش فعالیت می‌کند و اینکه جهت کلی حرکت سازمان به سمت دستیابی به اهداف سازمانی است یا خیر؟

مدیریت عملکرد

برای مطالعه بیشتر می‌توانید به مطلب رویکردهای ارزشیابی عملکرد مراجعه نمایید.

بنابراین استراتژی مدیریت عملکرد به دنبال اهداف عمده ای همچون:

1- کمک به نیروی انسانی در جهت بهبود عملکرد

2- توسعه و پرورش کارکنان در جهت مسیر شغلی

3- استفاده از نظرات کارکنان برای بهبود سازمان

4- مشارکت و تشویق کارکنان

5- گردآوری اطلاعات لازم جهت جبران خدمات،

6- کشف نقاط قابل بهبود و برنامه ریزی برای آنها

شرط مهم و اساسی در پیاده سازی استراتژی‌های مدیریت عملکرد برخورداری از حمایت کامل مدیریت ارشد و مشارکت کامل مدیران صف است. نقش کارکنان در فرایند مدیریت عملکرد نیز باید بسیار دقیق و روشن باشد؛ زیرا که باید آنها این فرایند را از خود بدانند و با مشارکت خود زمینه بهبود عملکرد سازمان را فراهم آورند.

توصیه می شود برای مطالعه بیشتر به مطلب مربی گری راهی برای کسب نتایج فوق العاده مراجعه نمایید.

در پایان باید گفت سازمان هایی در بهبود عملکرد خود با توفیق همراه خواهند بود که به هدف بنیادین ایجاد فرهنگی که در آن افراد و گروه ها مسئولیت بهبود مستمر فرایند کسب وکار و مهارت ها و میزان مشارکت خود را به عهده می گیرند توجه نمایند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.