کارکرد بازارهای مالی


ارزیابی كاركرد بازارهای صدر اسلام

بررسی فقهی- اقتصادی کارکرد بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی(صکوک) در نظام مالی اسلام

تأمین منابع مالی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، دغدغه تمامی کشورهای در حال توسعه می باشد. نقش بازارهای مالی به عنوان بسترساز توسعه اقتصادی از طریق تجهیز پس اندازها و تخصیص بهینه سرمایه اثبات شده است. تحریم ربا و خروج ابزارهای مالی ربوی از چرخه معاملات بازارهای مالی اسلامی و عدم امکان تأمین مالی از این طریق، ضرورت تدارک ابزارهای مالی مناسب وکارا جهت سرمایه گذاری و تأمین مالی مبتنی بر شریعت اسلامی را نمایان می سازد. وجود بازار ثانویه فعال برای اوراق بهادار یکی از الزامات توسعه و تعمیق بازارهای مالی است؛ به گونه ای که رونق بازاراولیه تا حدود زیادی به وجود و رونق بازار ثانویه بستگی دارد.

منابع مشابه

بازار اسلامی: مولود نظام اقتصادی صدر اسلام

پیش از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان به دلیل وضعیت و موقعیت خاص مکانی و جغرافیایی، دولت واحد و مقتدری حضور نداشت و تنها شمال و جنوب به واسطه راه ارتباطی دارای رونق تجاری بودند، اما پس از ظهور اسلام و تشکیل دولت اسلامی توسط پیامبر اسلام (ص) قوانین و مقررات ویژه‌ای در همه ابعاد زندگی افراد وضع گردید و نظام اقتصادی صدر اسلام از همان زمان پا به عرصه وجود نهاد. با توجه به آن که این نظام دارای اجزا.

نقش بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی، در گسترش عملیات بازار باز

چکیده در میان ابزارهای سیاست پولی عملیات بازار باز به دلیل انعطاف پذیری بالا، سرعت و کارایی مناسب، اثر بخشی سریع، کنترل کامل بانک مرکزی بر حجم عملیات و نقش برجسته آنها در توسعه‌ی بازارهای مالی و تسهیل مدیریت بدهی بخش عمومی از اهمیت وی‍ژه‌ای برخوردار هستند. بکارگیری این ابزار در سیستم بانک مرکزی ج. ا. ایران پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا از چند جهت با مشکل مواجه است. جهت اول مجاز نب.

بررسی مداخله بشردوستانه در نظام فقهی اسلام

یکی از اهداف اساسی حقوق اسلام و بین‌الملل در تنظیم روابط بین‌المللی تأمین و تضمین رعایت حقوق انسان‌هاست. در حقوق اسلام و بین‌الملل، مداخله در امور داخلی دولت‌ها بر اساس اصل اعتزال منع گردیده است؛ اما با بین‌المللی‌شدن مستمر حیات‌اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین‌المللی، اختیار و آزادی عمل دولت‌ها در جلب و تأمین صرف منافع ملی محدود شده و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت‌ها محول شده است. به .

بررسی اثر نقدشوندگی بازار ثانویه بر قیمت عرضه اولیه بورس اوراق بهادار تهران

باتوجه به روندافزایش فعالیت بازارسرمایه ایران،اهمیت بررسی نحوه قیمت گذاری شرکتها دربدوورودبه بورس اوراق بهادار ازکسی پوشیده نیست.ازطرفی دیگر نقد شوندگی به مثابه شریان حیاتی بازارهای مالی به شمارمی آید،لذا تحقیق حاضر سعی داردبا توجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت دارائیها،توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مبادلات به بررسی تاثیراین شاخص بر قیمت گذاری سهام عرضه اولیه بپردازد.همچنین تاثیر عوامل دیگری را ه.

بررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری داراییهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران

در این مقاله، کارکرد تکنیک قیمتگذاری دارایی سرمایه‌ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر همین اساس و در گام نخست ضرایب بتا ( ) و بتای منفی ( ) تخمین و مورد مقایسه قرار گرفته، تا توان تئوری که عامل ایجاد CAPM و که عامل ایجاد D-CAPM است، مورد آزمون قرار گیرد. سپس دو مدل CAPM و D-CAPM مقایسه و در نهایت سبد حاصل از دو مدل به لحاظ کارایی آزمون گردید. نتایج تحقیق نش.

نقش بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی، در گسترش عملیات بازار باز

چکیده در میان ابزارهای سیاست پولی عملیات بازار باز به دلیل انعطاف پذیری بالا، سرعت و کارایی مناسب، اثر بخشی سریع، کنترل کامل بانک مرکزی بر حجم عملیات و نقش برجسته آنها در توسعه ی بازارهای مالی و تسهیل مدیریت بدهی بخش عمومی از اهمیت وی‍ژه ای برخوردار هستند. بکارگیری این ابزار در سیستم بانک مرکزی ج. ا. ایران پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا از چند جهت با مشکل مواجه است. جهت اول مجاز نبو.

ارزیابی كاركرد بازارهای صدر اسلام

نظر به اینكه در نظریه‌های علمی اقتصادی برای بازارها پیش از چهار ساخت تعریف نشده است، و در جهان خارج بازارها از ساختهای بسیار گوناگون و متنوعی برخوردارند و تعریف و تشخیص آنها با این چهار الگوی ایده‌آل قابل

ارزیابی كاركرد بازارهای صدر اسلام

ارزیابی كاركرد بازارهای صدر اسلام

 ارزیابی كاركرد بازارهای صدر اسلام

نویسنده: دکتر سیدکاظم صدر


نظر به اینكه در نظریه‌های علمی اقتصادی برای بازارها پیش از چهار ساخت تعریف نشده است، و در جهان خارج بازارها از ساختهای بسیار گوناگون و متنوعی برخوردارند و تعریف و تشخیص آنها با این چهار الگوی ایده‌آل قابل تطبیق نیست، اقتصاددانان به جای تعیین ساخت، به بررسی كاركرد آنها، می‌پردازند؛ زیرا هدف الگوهای چهارگانه نیز نشان دادن اموری نظیر تعیین قیمت و كارایی داد و ستد است.

نخستین املاك ارزیابی كاركرد بازار نسبت سهم هر یك از خریداران و فروشندگان از كل كالاهایی است كه مبادله می‌شوند. بدیهی است هر چه این سهم كمتر باشد بازار ساختی نزدیك به رقابت كامل دارد و هرچه بیشتر باشد ساخت بازار به وضعیت انحصار كامل نزدیكتر می‌شود. ناچیز بودن سهم یاد شده سبب می‌شود كه متقاضی یا عرضه كننده نتواند هیچگونه اعمال نفوذی در تعیین قیمت بازار داشته باشد. برعكس، هر چه سهم او بیشتر باشد، این قدرت او افزایش می‌یابد.
در صدر اسلام تعداد شركت كنندگان در بازار بسیار بود و ورود به بازار و خروج از آن برای افراد محدودیتی نداشت. اگر در بازار خاصی سود قابل توجهی به دست می‌آمد، اشخاص دیگر می‌توانستند وارد این بازار شوند و به فعالیت بپردازند. تنها گروهی كه از دیرباز در مكه امتیاز انحصاری داشتند سران قریش بودند كه به بركت اقدامهای حضرت رسول این امتیاز از بین رفت. بنابراین سهم هر یك از خریداران یا فروشندگان در هر بازار نسبت به حجم كالاهای داد و ستد شده ناچیز بود و نقشی در تعیین قیمت بازار نداشت.

یكی از ملاكهای تشخیص كاركرد بازار وفور اطلاعات مربوط به قیمت، نحوه‌ی ساخت و تكنولوژی، منابع تهیه‌ی عوامل تولید و كیفیت حمل و نقل و توزیع كالا می‌باشد. هر چه دستیابی به این اطلاعات آسان‌تر باشد، رقابت در بازار آن كالا بیشتر است کارکرد بازارهای مالی و هرچه این امكان كمتر باشد، ورود به این بازار و رقابت با عرضه كنندگان آن دشوارتر است. آنچه ذخیره‌ی اطلاعاتی مسلمانان را در بازار بالا می‌برد اختیارات ایشان در به هم زدن معاملاتی است كه قبلاً ذكر شد.
از این رو، در بازار مسلمانان كسی درصدد تقلب و تزویر بر‌نمی‌آید، چه زیان این عمل با استناد بر خیار غش به خودش باز می‌گردد. چنانچه كسی كالای معیوبی را به معرض فروش بگذارد ناگزیر است عیب آن را فاش سازد تا مشتری با آگاهی كامل از او خرید كند و حق فسخ نداشته باشد. در نتیجه تا جایی كه به كیفیت و قیمت و كاربرد كالا مربوط می‌شود، دست اندركاران اطلاعات لازم را عرضه می‌كنند؛ آنچه به تكنولوژی مربوط می‌شود ذیلاً توضیح داده خواهد شد.
گاه ممكن است دو شریك در یك فعالیت اطلاعات مساوی نداشته باشند. مثلاً در شركت مزارعه اطلاعاتی كه زارع نسبت به نحوه كشت، زمان آن و فعالیتهای كاشت و داشت و برداشت دارد؛ مالك ندارد. اگر وی دور از مزرعه زندگی كند از نحوه‌ی جلوگیری از خسارت باران یا تاخیر آن با خبر نخواهد بود. به عبارتی، اگر مشاركت مزارعه به ضرر بیانجامد، مالك به راحتی نمی‌تواند تشخیص دهد كه این امر بر اثر عوامل طبیعی یا خارجی بوده یا بر اثر مسامحه‌ی زارع. نامساوی بودن اطلاعات، به خصوص در مشاركتها، موجب سوء ظن طرفین و به هم خوردن مشاركت می‌شود. همین پدیده ممكن است در قراردادهای میان كارگر و كار فرما نیز پیش آید.
در احكام شركت و مقررات داد و ستد ضوابطی در نظر گرفته شده است كه از بروز پدیده‌ی فوق تا حدی می‌كاهد. شركتها به طور كلی قراردادهایی جایزند یعنی طرفین هرگاه مایل باشند. حق دارند آن را به هم زنند. لذا، انجام دادن یا ندادن هر عملی كه موجب سوءظن طرف مقابل شود، موجب استفاده او از حق به هم زدن قرارداد می‌شود كه خود به نفع طرف دیگر نیست. عامل دیگر عدم تسبیب است كه اگر یكی از طرفین كاری انجام دهد یا از خدمتی فروگذاری كند، به نحوی كه این عمل سبب متضرر شدن طرف دیگر شود، طبق اصل عدم تسبیب مسئول شناخته شده و ضامن ضرر وارده می‌باشد. همچنین غصب حقی از حقوق طرف دیگر مستلزم مسئولیت و پرداخت غرامت است.
اما اگر از دیدگاه ارزشی و اخلاقی اسلام، كه همه‌ی مسلمانان از آن برخوردارند و با همان انگیزه‌ها به كسب و كار می‌پردازند؛ بنگریم موضوع كاملاً جلوه‌ای دیگر خواهد داشت. نفس فعالیت و انجام كار اقتصادی، اعم از خدماتی یا تولیدی، ارزشمند است و اگر برای تأمین معاش خانواده یا رفع نیاز جامعه باشد ثواب دارد. خودِ مشاركت و تلاش برای افزایش رفاه جامعه، قطع نظر از سودآور شدن آن، برای هر مسلمانی مطلوبیت دارد. نشانه‌ی این احساس ابراز همكاریهای اجتماعی در صدر اسلام و اعطای انفاق و قرض‌الحسنه و وقف اموال است.
بنابراین، مبانی اخلاقی مسلمانان، همچنان كه ایشان را از ارتكاب تقلب و تزویر باز می‌دارد، از زیان رساندن نامرئی در موارد مشاركت منع می‌كند. در نتیجه قراردادهای مشاركت با وثوق و حسن ظن كامل انعقاد می‌شود. كثرت انعقاد قراردادهای مضاربه، مزارعه و مساقات درصدر اسلام نشانگر همین امر است.

ملاك دیگر تشخیص كاركرد بازار میزان كارایی داد و ستد در آن است. هر چه معاملات به وقت و تلاش كمتری نیاز داشته باشند، میزان كارایی آنها در بازار بیشتر است.
در صدر اسلام عوامل متعددی موجب افزایش كارایی مبادله می‌شد. آزادی ورود و خروج افراد، انتقال كالاها و نهادهای تولید و عدم وجود انحصار یكی از علل افزایش سطح كارایی بود. جلوگیری از احتكار و معاملات كالی به كالی انتقال آزاد كالاها را تسریع می‌كرد. تعلق نگرفتن مالیات به داد و ستد، هزینه انجام آن را بالا نمی‌برد. نهی از تلقی ركبان از وساطت بی مورد و تعدد معامله و گردش پول بدون ایجاد ارزش افزوده جلوگیری می‌كرد. تسعیر سبب تثبیت قیمتها و اعتماد به روند قیمتها و بنابراین انجام داد و ستد می‌شد و تحریم نجش از به هم خوردن معاملات جلوگیری می‌كرد.
شاید یكی از مؤثرترین عوامل بر كارایی مبادله وجود اطلاعات كافی و سهولت دستیابی یه آن در بازار باشد. خیارات، ذخیره‌ی اطلاعاتی بازار را بالا می‌برد و به حسن انجام معاملات كمك می‌كند. عوامل مؤثر دیگر تحریم اتلاف و اسراف است. جلوگیری از ضایع كردن كالاها یا به كارگیری بیش از حد آنها موجب نوسان در عرضه و قیمت آنها می‌شود و مشكل شدن دستیابی به آنها را برای سایر مصرف كنندگان و تولیدكنندگان فراهم می‌آورد. عدم اتلاف و اسراف سبب توزیع بهینه‌ی آنها در اقتصاد می‌شود زیرا اشخاص بی نیاز، به علت حرمت مذكور، آنها را به نیازمندان منتقل می‌كنند. به دلیل وجود اطلاعات در بازار، این انتقال به سرعت و با هزینه ای اندك صورت می‌گیرد.

4- اطمینان و امنیت

یكی از ملاكهای حسن كاركرد بازار احساس اطمینان و امنیت در دادو ستد است. نااطمینانی و ناامنی انگیزه‌ی مبادله را می‌كاهد و روحیه‌ی محافظه كاری و احتیاط را تقویت می‌كند.
مهمترین عاملی كه برای مسلمانان امنیت را به ارمغان آورد حقوق مالكیت و احكام عقود و ایقاعات و تبیین یكایك امتیازات مبادله كنندگان و شركاء بود. لازم بودن عقد بیع یكی از مؤثرترین عوامل برای ایجاد اطمینان از داد و ستد بود. وجود خیارات و نیز ممنوع شدن كم فروشی حسن ظن و اطمینان شركت كنندگان در بازار را نسبت به هم افزایش داد و بالاخره وجود ناظر در بازار ایشان را نسبت به اجرای تعهدات طرفهای قرارداد ملزم ساخت. یكی از اصولی كه در قرآن كریم برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی نازل شد اصل « اوفوابالعهود » است. طبق این دستور الهی همه‌ی مسلمانان ملزم به اجرای تعهدات خود، چه در داد و ستد و چه در موارد دیگر، شدند. قرآن كریم دستور می‌دهد هنگامی كه قرض می‌گیرید یا مدیون می‌شوید قرارداد خود را بنویسید و به شهادت دو تن برسانید (بقره، 282). اجرای این اصل و ضوابط شرعی یاد شده موجب ایجاد جو اطمینان و امنیت در بازارهای صدر اسلام شد.

5- هزینه‌ی عقد قرارداد

بازارهایی كه قراردادها به سهولت و بدون صرف هزینه و وقت به توافق و امضاء می‌رسد دارای كاركردی مطلوب و رقابت در آن بازار به علت سهولت مبادلات زیاد است. یكی از عواملی كه در صدر اسلام هزینه‌ی بستن قراردادها را پایین آورد حذف مالیات داد و ستدها بود. عامل دیگر وجود اطلاعات بود كه خصوصیات و ویژگیهای هر كالا را تبیین و تصمیم‌گیری پیرامون داد و ستد آنها را تسهیل می‌كرد. روشن بودن قوانین و مقررات، وجود جو اطمینان و امنیت نیز از تردید و تعلل اصحاب معامله می‌كاست. در نتیجه، معاملات بدون صرف وقت و تلاش زیاد انجام می‌گرفت و عقد هر قراردادی هزینه‌ی زیادی چه به صورت مالیات و چه به شكل هزینه فرصت در بر نداشت.

6- پیشبرد تكنولوژی

پیشرفت تكنولوژی و استفاده‌ی دست اندركاران از فنون جدید یكی از نشانه‌های حسن كاركرد بازار است، زیرا كارایی داد و ستد را بالا می‌برد.
در مبحث بیت المال نقش دولت در پیشبرد صنایع سنگین و نیمه سنگین تشریح شد. اطلاعات مربوط به این فنون از طریق دولت در اختیار همه‌ی بهره برداران قرار می‌گرفت. صنایع سبك در اختیار بخش خصوصی بود. به علت ماهیت حقوق مالكیت و سیاستهای مالی و پولی و شرایط بازار، به ویژه فقدان انحصار، امكان استفاده از این فنون برای همه‌ی مسلمانان فراهم بود و شرایط آزاد ورود و خروج برای بازار فرصت لازم را جهت استفاده از فنون و اطلاعات فنی به آنان می‌داد. در نتیجه، همراه با رشد تقاضای كل انگیزه‌ی پیشبرد این فنون برای بخش خصوصی تقویت می‌شد.

7- نوآوری و ابداع

علاوه بر پیشبرد فنون، ابتكاراتی كه در بازار برای تقسیم كار، سازماندهی فرآیند تولید، افزایش بازدهی و بهبود كیفیت كالای مورد مبادله صورت می‌گیرد از محاسن آن بازار به شمار می‌رود. نظر به فراهم بودن امكانات و فرصتهای داد وستد و بیشمار بودن تعداد داد و ستدكنندگان، تنها راه پیشرفت و استفاده از فرصتها ابداع و ابتكار در شیوه‌های توزیع كالا بود. وجود این انگیزه در بازار از یك طرف، و تقویت آن توسط دولت، از طریق سیاستهای مالی و پولی تشویقی، از سوی دیگر، زمینه‌ی بروز نوآوری و ابتكارات را در بازارهای صدر اسلام فراهم می‌آورد.
نظارتی كه از جانب دولت بر كیفیت كالاها در بازار می‌شد، نظیر مواقعی كه حضرت علی (علیه السلام) شخصاً به بررسی و تفتیش كالاهای عرضه شده می‌پرداختند، علاوه بر عوامل پیشین، داعیه‌ی دیگری برای بهبود كیفیت كالاها و عرضه‌ی آنها پدید می‌آورد (مرتضی، السوق)

8- بازدهی به مقیاس

یكی از عوامل كه زمینه‌ی انحصار را در بازار پدید می‌آورد بازدهی فزاینده به مقیاس عرضه‌ی كالاست. اگر مقیاس تولید یا توزیع گسترش داده شود، به این معنی كه همه‌ی عواملِ تولیدِ به كار گرفته شده از قبیل زمین، ماشین‌آلات، نیروی كار و غیره به نسبت معینی افزایش یابند، ولی مقدار عرضه‌ی كالا یا خدمات به نسبت بیشتری افزایش یابد، خطر بروز انحصار در بازار آن كالا یا خدمت پیش می‌آید. اگر بنگاهی بتواند پیش دستی كند و زودتر از بقیه‌ی رقیبان مقیاس عمل خود را بالا برد، محصولش به نسبت بیشتری افزایش می‌یابد و در نتیجه هزینه‌ی متوسط تولید او پایین می‌آید و می‌تواند با قیمت ارزانتر كالای خود را عرضه كند و رقیبان را شكست دهد.
این ویژگی، به خصوص در صنایع سنگین و خدمات شهری نظیر آب و برق و تلفن دیده می‌شود. اما در صنایع سبك، فعالیتهای كشاورزی، و آنچه قبلاً كالای خصوصی تعریف شد. دیده نشده است. در صدر اسلام، چنان كه ملاحظه شد، صنایع سنگین توسط دولت و صنایع سبك و كالاهای خصوصی از سوی بازار یا بخش خصوصی توسعه می‌یافت.

منظور از این اصطلاح ظرفیت به كار گرفته نشده است و تفاوت ظرفیت اسمی هر واحد با ظرفیتی است كه عملاً به كار گرفته می‌شود. طبیعی است كه هر چه ظرفیت اضافی بنگاهها كمتر باشد، كاركرد آن صنعت بهتراست. برعكس، هرچه قدرت انحصاری بنگاهها بیشتر باشد، قدرت آنها در پایین نگه داشتن سطح عرضه و بالا بردن قیمت در بازار بیشتر است. مقدار ظرفیت اضافی در این گونه بازارها زیاد است.
نظر به فقدان قدرت انحصار در بازارهای صدر اسلام، آزادی ورود و خروج فروشندگان و خریداران، فقدان بازدهی فزاینده به مقیاس، حرمت اتلاف و اسراف، و نظارت دولت ظرفیت اضافی در بازار وجود نداشت.

یكی از محسنات هر بازار ثبات عرضه‌ی كالا در آن است. كمیابی كالا سبب نگرانی خریداران و كاهش رفاه مصرف كنندگان می‌شود. غالب خدمات بازار رسانی، مانند حمل و نقل و انبارداری، برای ثبات عرضه‌ی كالا صورت می‌گیرد.
عواملی كه پیش از این ذكر شد، كثرتِ كارایی، نوآوری و ابداع فنون تازه، فراهم بودن اطلاعات و امنیت در بازار و فقدان انحصار و احتكار همه بر تداوم و ثبات عرضه‌ی كالا در بازارهای مزبور دلالت دارند.

ویژگیهای ده گانه‌ی بازارهای دوره‌ی اول اسلام همه حكایت از كثرت رقابت در آنها دارند. آزادی در انتخاب شغل یا ترك آن، فراوانی تعداد كسبه و مشتریان در هر بازار، وجود اطلاعات فنی و بازاریابی، بالا بودن سطح كارایی همراه با نبود ظرفیت اضافی و توان اعمال نفوذ بر مقدار یا قیمت كالا، فقدان مالیات بر داد و ستد و نهی از تلقی ركبان و تحریم احتكار، نجش، اتلاف و اسراف، تطفیف، و معاملات حرام، تؤام با نظارت دولت و داد و ستد كالاهای خصوصی نشان دهنده‌ی كثرت رقابت در بازارهای صدر اسلام میان عرضه كنندگان است.

یكی از امتیازات هر بازار زیاد نبودن میزان سود آن بازار در بلندمدت است. برخورداری بنگاهها از سود زیاد، در طی مدت طولانی نشان دهنده‌ی كمی رقابت میان ایشان و عدم امكان ورد سایر عرضه كنندگان به این بازار است. برعكس، شرایط آزاد ورود و فزونی رقابت، دستیابی به سود و زیاد را برای هر فروشنده ناممكن می‌سازد.
از شرح بازارهای صدر اسلام و به ویژه تشریح كثرت رقابت درآنها، كاملاً معلوم می‌شود كه سودبری در بلندمدت بسیار ناچیز بوده است. البته به بركت ابداع یا نوآوری، هر بنگاهی می‌‌توانسته در كوتاه مدت به منافع قابل توجهی دست یابد. امام به علت سهولت دستیابی به اطلاعات و امكان استفاده از آن، سایر عرضه كنندگان نیز به زودی ابتكار مزبور را به كار می‌گرفتند و از مزایای آن سود می‌بردند. این استقبال و به كارگیری یا موجب افزایش مقدار عرضه می‌شد و یا هزینه‌ی آن را پایین می‌آورد. در بلندمدت قیمت كالا كاهش می‌یافت و فرصت سودبری را منقضی می‌ساخت.

13- رضایت مشتریان

حسن كاركرد یك بازار تأمین رضایت مشتریان است. شاید این ویژگی مهمترین خصوصیت هر بازار باشد، زیرا افزایش كارایی و استفاده از فنون و شیوه‌های جدید تأمین تقاضا موجب خرسندی خاطر مشتریان می‌شود. در صورت تحقق این هدف، امكان توسعه‌ی فعالیت و انتفاع برای عرضه كنندگان نیز پدید می‌آید. خصوصیات ذكر شده درباره‌ی بازارهای صدر اسلام چگونگی تأمین رضایت مشتریان را به خوبی نشان می‌دهد. كثرت رقابت، وجود اطلاعات، نظارت دولت، و سایر خصوصیات ارائه شدن نمودار حسن تأمین تقاضا و رفاه مصرف كنندگان است.
منبع مقاله :
صدر، سیدکاظم، (1387)، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم

نقش بازار سرمایه در اقتصاد

یکی از سؤالاتی که اخیراً پس از افزایش ورود سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و نیز نقش‌آفرینی مثبت بازار سرمایه در کمک به تأمین کسری بودجه دولت حتی در میان افراد تحصیل‌کرده مورد بحث و تبادل‌نظر است این است که نقش و کارکرد اصلی بازار سرمایه در اقتصاد چیست. دانستن این نقش، زیربنای پاسخ بسیاری از سؤالات در رابطه با وظایف دولت در قبال بازار سرمایه، نقش ارکان بازار سرمایه و حتی حکم معامله در بازار سرمایه در شرع مقدس اسلام است. ازاین‌رو، در این نوشتار کوتاه به مهم‌ترین نقش‌های بازار سرمایه در اقتصاد پرداخته می‌شود. در ابتدا لازم است بدانیم بازار سرمایه در کجای اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. در یک تعریف سنتی، بازارها را در اقتصاد به دو دسته تقسیم می‌کنند: یکی بازار مالی که در آن ابزارهای مالی معامله می‌شود و دیگری بازارهای غیرمالی که موضوع معامله در آن‌ها کالاها، خدمات و به‌طورکلی ابزارهای غیرمالی است. بازار مالی نیز به دو بخش تقسیم می‌شود: یکی بازار پول که در آن ابزارهای مالی کوتاه‌مدت مورد معامله قرار می‌گیرند و دیگری بازار سرمایه که بازاری برای معاملات ابزارهای مالی بلندمدت است. مهم‌ترین ابزارهای مورد‌معامله در بازار سرمایه، اوراق بدهی، سهام و ابزارهای مشتقه هستند. معاملات این ابزارها نیز به بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود که هر کدام از این بازارها نقش خاص خود را دارند. بازار اولیه به انتشار اولیه ابزار مالی گفته می‌شود که در واقع معامله میان ناشر و سرمایه‌گذار انجام می‌شود. نقش بازار ثانویه نیز فراهم کردن نقدشوندگی برای اوراق و ابزارهای مالی است؛ به این معنی که معامله‌کنندگان در بازار ثانویه کسانی هستند که نیاز به پول نقد دارند و اقدام به عرضه اوراق تحت مالکیت خود می‌کنند و تقاضاکنندگان، سرمایه‌گذارانی هستند که وجه نقد مازاد دارند و قصد دارند آن را سرمایه‌گذاری کنند.
مهم‌ترین نقش بازار سرمایه تأمین مالی است. سازوکار بازار سرمایه باعث انتقال وجوه از آن دسته از عاملان اقتصادی که مازاد پس‌انداز دارند، به واحدهایی که با کمبود منابع یا کسری پس‌انداز مواجه هستند، می‌شود. در واقع بازارهای سرمایه با تجمیع سرمایه‌ها و هدایت آن برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، تأمین منابع مالی برای شرکت‌های کارآفرین را رقم می‌زنند که نتیجه آن رشد فناوری و تجاری شدن ایده‌های نوآورانه و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است. به‌عبارت ‌دیگر، این انتقال وجوه به واحدهای اقتصادی باعث می‌شود بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی بتوانند طرح‌ها و پروژه‌هایی را اجرا کنند که توجیه اقتصادی داشته و منجر به ایجاد امکانات سرمایه‌گذاری مولد شوند و در نتیجه مقدمات رشد اقتصادی را فراهم کنند. در واقع بازار سرمایه نقش تجهیز منابع از پس‌اندازهای کوچک و پراکنده و تخصیص بهینه‌ی سرمایه جهت رشد بنگاه‌های اقتصادی را ایفا می‌کند. عمده‌ی نقش تأمین مالی در بازارهای سرمایه از طریق بازار بدهی انجام می‌شود.

علت این امر آن است که در اکثر کشورها تأمین مالی از طریق اوراق بدهی می‌تواند هزینه کمتری برای بنگاه‌ها داشته باشد که این امر از این حقیقت نشأت می‌گیرد که سود پرداختی برای تأمین مالی صورت‌گرفته از طریق اوراق بدهی، جزء هزینه‌ها به حساب آمده و از رقم درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود و از این لحاظ، بهره پرداختی حقیقی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، وقتی که بنگاه برای اجرای پروژه‌های خود اقدام به تأمین مالی می‌کند، تمایل دارد به‌جای انتشار سهام جدید از اوراق بدهی استفاده کند؛ چراکه سهم دارندگان اوراق بدهی از راه‌اندازی پروژه جدید، یک رقم ثابت و معادل نرخ بهره پرداختی است، اما دارندگان سهام جدید، در تمامی بازدهی پروژه به نسبت سهام تحت مالکیت خود، شریک خواهند شد. ازاین‌رو، مالکان فعلی بنگاه در وهله‌ی اول تمایل خواهند داشت که از طریق اوراق بدهی، تأمین مالی پروژه‌های جدید خود را انجام دهند. به همین دلیل، اگرچه انتشار اولیه سهام و افزایش سرمایه از محل آورده نیز راهی برای تأمین مالی بنگاه‌ها است، اما سهم تأمین مالی از طریق اوراق بدهی، بالاترین سهم در بازارهای سرمایه است.

لازم به ذکر است که نقش اصلی بازار سرمایه در تأمین مالی، در بازار اولیه ایفا می‌شود و بازار ثانویه که در آن اوراقی که از پیش منتشر شده‌اند مورد معامله قرار می‌گیرند، منجر به تأمین مالی نمی‌شود؛ اما باید توجه داشت که عدم وجود بازار ثانویه، سبب حذف نقدشوندگی ابزارهای بازار سرمایه می‌شود و در چنین شرایطی، تأمین مالی از طریق بازار اولیه نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت؛ چراکه سرمایه‌گذار نمی‌تواند در صورت نیاز، اوراق خود را به پول نقد تبدیل کند. ازاین‌رو، معاملات در بازار ثانویه نیز به‌صورت غیرمستقیم به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند. در اینجا، یکی دیگر از نقش‌های بازار سرمایه مشخص می‌شود که همان فراهم کردن نقدشوندگی است. همان‌طور که گفته شد، قدرت نقدشوندگی اوراق بهادار از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق بهادار است. ابزارهای مورد‌معامله در بازار سرمایه از نقدشوندگی بالایی برخوردارند که این موضوع منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌شود. از طرفی، بازار سرمایه از طریق کاهش هزینه‌ی جستجو و هزینه‌ی کسب اطلاعات که هزینه‌های اصلی در معامله تمامی کالاها، خدمات و ابزارهای مالی هستند، هزینه‌های معاملات را به‌طور قابل‌توجه کاهش می‌دهد که این امر نیز در بهبود نقدشوندگی ابزارها تأثیر به‌سزایی دارد.
کارکرد دیگر بازار سرمایه، کمک به فرآیند کشف قیمت است. کشف قیمت فرآیندی است که طی آن، قیمت بازار از طریق تعامل بین خریداران و فروشندگان تعیین می‌شود. فرآیند کشف قیمت در بازارهای مالی زمانی به‌درستی انجام می‌گیرد که شرایط رقابت بر بازار حاکم بوده و اطلاعات به‌موقع، دقیق و شفاف در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. در این شرایط، عرضه و تقاضای وجوه و سرمایه، قیمت را تعیین می‌کند و قیمت تعیین‌شده‌ی بازار بهترین راهنما برای عرضه‌کنندگان وجوه یعنی پس‌اندازکنندگان، سرمایه‌گذاران و تقاضاکنندگان وجوه یا سپرده‌پذیران خواهد بود. بنابراین، اگر بازار سرمایه، بازاری کارا باشد و خریدوفروش دارایی‌های مالی از طریق سرمایه‌گذاران با توجه به تجزیه‌و‌تحلیل‌های لازم انجام شود، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌های موجود در بازار به قیمت‌های واقعی (ارزش ذاتی) بسیار نزدیک باشد که نشان‌دهنده‌ی کشف قیمت کارا در بازار سرمایه است.
نکته مهم دیگر اینکه، شرکت‌ها برای پذیرش در بورس باید الزامات متعددی را رعایت کنند که از آن جمله می‌توان به انتشار دقیق صورت‌های مالی در زمان‌بندی‌های از پیش تعیین‌شده اشاره کرد. این الزامات منجر به ارتقای سطح حاکمیت شرکتی خواهد شد که بهبود ساختار شرکت‌ها و بهره‌وری آن‌ها را به‌دنبال داشته و در نهایت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌شود. علاوه بر این، بازارهای سرمایه نقش نظارتی قوی و مهمی برای شرکت‌های بزرگ دارند. این بازارها با عمومی کردن اطلاعات، تشویق شرکت‌های موفق و تنبیه شرکت‌های زیان‌ده، این نقش نظارتی را ایفا می‌کنند؛ لذا از بسیاری از سیستم‌های نظارت بوروکراتیک، مؤثرتر عمل می‌کنند. همچنین، ازآنجاکه تقارن نداشتن اطلاعات باعث می‌شود مؤسسات وام‌دهنده اطلاعات کافی از کیفیت شرکت وام‌گیرنده نداشته باشند، این نقش بازارهای سرمایه تأثیر مهمی در کاهش شکست‌های بازار در بخش وام و اعتبارات خواهد داشت.
تحلیل اطلاعات و افزایش شفافیت اطلاعات، دیگر کارکرد بازار سرمایه است که تأثیر به‌سزایی در افزایش کارایی دارد. بیشتر اطلاعات موجود در بازارهای سرمایه از طریق قیمت‌های منتشرشده منعکس می‌شوند. حتی افرادی که فرآیند پرهزینه‌ی ارزیابی بنگاه‌ها و مدیران و شرایط بازار سهام را طی نکرده‌اند، می‌توانند قیمت‌های سهام را که منعکس‌کننده‌ی اطلاعاتی است که دیگران به‌دست آورده‌اند، مشاهده کنند. انتشار و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با کمک بازارهای سرمایه باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به‌منظور به‌دست آوردن اطلاعات، هزینه‌هایی را پرداخت کنند. اقتصادی شدن کسب اطلاعات درباره‌ی فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز به تخصیص بهتر منابع منجر می‌شود.
همچنین بازار سرمایه، امکان تسطیح بین‌دوره‌ای مصرف خانوارها و مخارج بنگاه‌ها را فراهم می‌کند و خانوارها و بنگاه‌ها را قادر می‌سازد که ریسک را به اشتراک بگذارند. بازارهای سرمایه امکان ایجاد سبدهای سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند تا امکان تنوع در سرمایه‌گذاری داشته باشند. ایجاد تنوع در سبدهای سرمایه‌گذاری منجر به کاهش ریسک می‌شود، چراکه سرمایه‌گذاری در یک سبد از دارایی‌ها باعث می‌شود تا زیان در بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها از طریق کسب سود ناشی از بقیه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها جبران شود. نوع دیگری از مدیریت ریسک که ابزارهای آن در بازار سرمایه فراهم است، پوشش ریسک از طریق سرمایه‌گذاری در ابزارهای مشتقه است. در واقع ابزارهای مشتقه یکی از نیازهای اساسی سرمایه‌گذاران و مدیران پرتفوی در بازار سرمایه است که به‌وسیله‌ی آن‌ها می‌توانند ریسک پرتفوی خود را نسبت به نوسانات قیمت، پوشش دهند.

در میان ابزارهای مشتقه، ابزارهای مشتقه مبتنی بر شاخص نوعی از این ابزارها هستند که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند خود را نسبت به ریسک سیستماتیک پوشش دهند. این کارکرد به‌طور خاص برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در یک کشور با نوسانات زیاد، لازم و ضروری است. این ابزارها کارکردهای دیگری نیز دارند که از آن جمله می‌توان به فراهم کردن امکان آربیتراژ اشاره کرد که نتیجه‌ی آن حذف سریع فرصت‌های آربیتراژی و بهبود در کشف قیمت است. همچنین ابزارهای مشتقه از ویژگی‌های منحصربه‌فرد دیگری مثل فراهم کردن امکان کسب سود از بازار نزولی، ویژگی اهرمی، کارمزدهای معاملاتی پایین و معافیت مالیاتی نیز برخوردارند.

بازار بورس چیست؟ + عملکرد های بازار سهام (بخش دوم)

ما در این مقاله سعی بر این داشتیم تا برای سهولت در اطلاع از (چیستی و چرایی بیمه بیکاری) برای افراد داخل یا خارج از ایران، پرسش و پاسخ هایی که از مجموعه مالی و مالیاتی متین شده است را برایتان دسته بندی و یکجا در اختیار شما مطالعه کننده گرامی قرار بدهیم.

بخش دوم

بازار بورس چیست؟ + عملکرد های بازار سهام (بخش دوم)

حباب بازار بورس

امنیت و اعتبار معاملات: در حالی که شرکت کنندگان بیشتری برای کارایی و کارآمد یک بازار مهم هستند، همان بازار باید اطمینان حاصل کند که تمام شرکت کنندگان تأیید شده و با قوانین و مقررات لازم مطابقت دارند، و هیچ جایی برای پیش فرض توسط هیچ یک از طرفین باقی نمی ماند. علاوه بر این، باید اطمینان حاصل کند که تمام نهادهای وابسته که در بازار فعالیت می کنند نیز باید از قوانین پیروی کنند و در چارچوب قانونی ارائه شده توسط تنظیم کننده کار کنند.

از همه انواع واجد شرایط شرکت کنندگان پشتیبانی کنید: یک بازار توسط شرکت کنندگان مختلف ایجاد می شود که شامل سازندگان بازار، سرمایه گذاران، معامله گران، دلالان و محافظین است. همه این شرکت کنندگان با نقش و کارایی متفاوت در بازار سهام فعالیت می کنند.

به عنوان مثال: یک سرمایه گذار ممکن است سهام را خریداری کند و آنها را برای سالهای طولانی نگه دارد، در حالی که یک معامله گر ممکن است ظرف چند ثانیه موقعیتی را وارد و خارج کند. یک سازنده بازار نقدینگی لازم را در بازار فراهم می کند، در حالی که ممکن است یک محافظ برای کاهش ریسک موجود در سرمایه گذاری ها دوست داشته باشد با مشتقات معامله کند.

بورس سهام باید اطمینان حاصل کند که همه این شرکت کنندگان قادر به انجام یکپارچه نقش های مورد نظر خود هستند تا اطمینان حاصل شود که بازار به طور موثر به کار خود ادامه می دهد.

حمایت از سرمایه گذاران: در کنار سرمایه گذاران ثروتمند و نهادی، تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران کوچک نیز توسط sto خدمت می کنند.

برای مقدار کمی سرمایه گذاری خود این سرمایه گذاران ممکن است دانش مالی محدودی داشته باشند و ممکن است از مشکلات سرمایه گذاری در سهام و سایر ابزارهای ذکر شده کاملاً آگاه نباشند. بورس سهام باید اقدامات لازم را انجام دهد تا از اینگونه سرمایه گذاران محافظت لازم را برای محافظت از آنها در برابر ضررهای مالی و اطمینان از اعتماد مشتری انجام دهد.

به عنوان مثال: یک بورس اوراق بهادار سهام می تواند سهام را در بخشهای مختلف بسته به مشخصات ریسک آنها طبقه بندی کند و اجازه تجارت یا عدم تجارت محدود توسط سرمایه گذاران عادی در سهام پر خطر را بدهد. صرافی کارکرد بازارهای مالی ها معمولاً محدودیت هایی را برای جلوگیری از ورود افراد با درآمد و دانش محدود به شرط بندی های خطرناک مشتقات ایجاد می کنند.

مقررات متوازن: شرکت های ذکر شده تا حد زیادی تنظیم می شوند و معاملات آنها توسط تنظیم کنندگان بازار کنترل می شود، مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده علاوه بر این، صرافی ها نیز برخی موارد را الزامی می کنند – مانند کارکرد بازارهای مالی ثبت به موقع گزارش های مالی سه ماهه و گزارش فوری هر تحولات مربوطه – برای اطمینان از آگاهی همه فعالان بازار از اتفاقات شرکت ها عدم رعایت مقررات می تواند منجر به توقف معاملات توسط بورس ها و سایر اقدامات انضباطی شود.

تنظیم بازار سهام

یک تنظیم کننده مالی محلی یا یک مقام یا نهاد پولی صالح وظیفه تنظیم بازار سهام یک کشور را بر عهده دارد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نهادی نظارتی است که مسئول نظارت بر بازارهای سهام ایالات متحده است. SEC یک آژانس فدرال است که مستقل از دولت و فشار سیاسی کار می کند. ماموریت SEC عنوان شده است:برای محافظت از سرمایه گذاران، حفظ بازارهای عادلانه، منظم و کارآمد و تسهیل تشکیل سرمایه

شرکت کنندگان در بورس سهام

در کنار سرمایه گذاران بلند مدت و معامله گران کوتاه مدت، کارکرد بازارهای مالی انواع مختلفی از بازیکنان در ارتباط با بازار سهام وجود دارد. هر یک از آنها نقش منحصر به فردی دارند، اما بسیاری از نقش ها به هم پیوند خورده اند و برای عملکرد موثر بازار به یکدیگر بستگی دارند.

کارگزاران سهام، همچنین به عنوان نمایندگان ثبت شده در ایالات متحده شناخته می شوند، افراد حرفه ای دارای مجوز هستند که از طرف سرمایه گذاران اوراق بهادار را خریداری و می فروشند. کارگزاران با خرید و فروش سهام از طرف سرمایه گذاران به عنوان واسطه بین بورس و سرمایه گذاران عمل می کنند. برای دسترسی به بازارها به یک حساب کارگزار خرده فروشی نیاز است.

مدیران نمونه کارها متخصصانی هستند که اوراق بهادار یا مجموعه اوراق بهادار را برای مشتریان سرمایه گذاری می کنند. این مدیران از تحلیلگران توصیه هایی می گیرند و تصمیمات خرید یا فروش برای نمونه کارها را می گیرند. شرکت های صندوق سرمایه گذاری مشترک، صندوق های تامینی و برنامه های بازنشستگی از مدیران پرتفوی برای تصمیم گیری و تعیین استراتژی های سرمایه گذاری برای پولی که در اختیار دارند استفاده می کنند.

بانکداران: سرمایه گذاری نمایندگی شرکتهایی با ظرفیتهای مختلف هستند، مانند شرکتهای خصوصی که می خواهند از طریق IPO به بورس اوراق بهادار بروند یا شرکتهایی که درگیر ادغام معوقات هستند. آنها با رعایت الزامات نظارتی بازار سهام از روند لیست پذیری مراقبت می کنند.

متولیان ارائه خدمات خزانه داری و انبار: موسسه ای هستند که اوراق بهادار مشتری را برای نگهداری نگهداری می کنند تا خطر سرقت یا از دست دادن آنها را به حداقل برسانند، همچنین برای انتقال سهام به حساب های مربوط به طرف های معامله بر اساس معاملات، با بورس همگام هستند.

بازار سهام

بازار ساز: بازارساز یک دلال است که با ارسال قیمت پیشنهادی و درخواست سهام همراه با نگهداری موجودی سهام، تجارت سهام را تسهیل می کند. او نقدینگی کافی را برای یک سهم (مجموعه) (خاص) در بازار تضمین می کند و از اختلاف بین پیشنهاد و قیمت پیشنهادی که نقل می کند سود می برد.

چگونه بورس سهام درآمد کسب می کند

بورس های سهام به عنوان موسسات انتفاعی فعالیت می کنند و هزینه خدمات آنها را پرداخت می کنند. منبع اصلی درآمد این بورس ها درآمد حاصل از کارمزد معاملات است که برای هر معامله انجام شده در سیستم عامل آن اخذ می شود. علاوه بر این، صرافی ها از هزینه لیست دریافت شده از شرکت ها در طی فرآیند IPO و سایر پیشنهادات بعدی، درآمد کسب می کنند.

این مبادله همچنین از فروش داده های بازار تولید شده در سیستم عامل خود – مانند داده های زمان واقعی، داده های تاریخی، داده های خلاصه و داده های مرجع – که برای تحقیقات سهام و سایر کاربردها حیاتی است، درآمد کسب می کند.

بسیاری از صرافی ها نیز محصولات فن آوری مانند پایانه تجاری و اتصال شبکه اختصاصی به صرافی را با پرداخت هزینه مناسب به طرف های علاقه مند می فروشند.

صرافی ممکن است خدمات ممتازی مانند تجارت با فرکانس بالا را به مشتریان بزرگتر مانند صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های مدیریت دارایی (AMC) ارائه دهد و بر این اساس درآمد کسب کند. مقررات مربوط به هزینه تنظیم مقررات و هزینه ثبت نام برای پروفایل های مختلف فعالان بازار، مانند سازنده بازار و کارگزار، که منابع درآمد دیگر بورس اوراق بهادار را تشکیل می دهند، در نظر گرفته شده است.

این صرافی همچنین با مجوز دادن به شاخص های آنها و (روش آنها) که معمولاً به عنوان معیاری برای راه اندازی محصولات مختلف مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک مورد استفاده قرار می گیرد، سود کسب می کند.

بسیاری از مبادلات همچنین دوره ها و گواهینامه هایی را درباره موضوعات مختلف مالی به شرکت کنندگان صنعت ارائه می دهند و از این قبیل اشتراک ها درآمد کسب می کنند.

رقابت برای بازارهای سهام

در حالی که بورس های سهام، فردی برای به دست آوردن حداکثر حجم معاملات در برابر یکدیگر رقابت می کنند، از دو جبهه با تهدید روبرو هستند.

استخرهای تاریک: استخرهای تاریک که مبادلات خصوصی یا مجالسی برای تجارت اوراق بهادار هستند و در گروه های خصوصی فعالیت می کنند، بازارهای سهام عمومی را با چالش مواجه می کنند. گرچه اعتبار قانونی آنها تابع مقررات محلی است، اما با صرفه جویی در هزینه های معاملات شرکت کنندگان، محبوبیت بیشتری پیدا می کنند.

مشارکت های Blockchain: در میان افزایش محبوبیت بلاکچین ها، بسیاری از مبادلات رمزنگاری ظهور کرده اند. این صرافی ها محلی برای تجارت ارزهای رمزپایه و مشتقات مرتبط با آن کلاس دارایی هستند. گرچه محبوبیت آنها محدود است، اما با اتوماسیون بخش عمده ای از کارهای انجام شده توسط فعالان مختلف بورس و ارائه خدمات کم و صفر، تهدیدی برای مدل سنتی بورس محسوب می شوند.

اهمیت بازار سهام

بازار سهام یکی از مهمترین مولفه های اقتصاد بازار آزاد است و این امکان را به شرکت ها می دهد تا با ارائه سهام و اوراق قرضه شرکتی پول جمع کنند. این اجازه را می دهد تا سرمایه گذاران عادی در دستاوردهای مالی شرکت ها شرکت کنند، از طریق سود سرمایه سود کسب کنند و از طریق سود سهام درآمد کسب کنند، هرچند ضرر نیز ممکن است باشد.

در حالی که سرمایه گذاران نهادی و مدیران حرفه ای پول از برخی امتیازات بخاطر جیب عمیق، دانش بهتر و توانایی های بیشتری برای ریسک پذیری برخوردار هستند، بازار سهام تلاش می کند تا زمینه بازی برابر را برای افراد عادی فراهم کند.

بورس اوراق بهادار به عنوان بستری کار می کند که از طریق آن پس انداز و سرمایه گذاری افراد به پیشنهادهای سرمایه گذاری مولد منتقل می شود. در بلند مدت، به تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی کشور کمک می کند.

روشهای کلیدی

بازار بورس چیست؟ + عملکرد های بازار سهام (بخش دوم)

بازارهای سهام از اجزای اساسی اقتصاد بازار آزاد هستند زیرا امکان دسترسی دموکراتیک به تجارت و مبادله سرمایه را برای انواع سرمایه گذاران فراهم می کنند. آنها چندین عملکرد در بازارها انجام می دهند، از جمله کشف قیمت کارآمد و معاملات کارآمد. در ایالات متحده، بورس سهام توسط SEC و نهادهای نظارتی محلی تنظیم می شود.

نمونه هایی از بازارهای سهام

اولین بازار سهام در بورس اوراق بهادار لندن بود. این کار در یک قهوه خانه که در آن معامله گران برای تبادل سهام با یکدیگر ملاقات می کردند، در سال 1773 آغاز شد. اولین بورس اوراق بهادار در ایالات متحده آمریکا در سال 1790 در فیلادلفیا آغاز به کار کرد.، آغاز فعالیت وال استریت نیویورک در سال 1792. این توافق نامه توسط 24 تاجر امضا شد و اولین سازمان آمریکایی در نوع خود بود که به تجارت اوراق بهادار می پرداخت. معامله گران در سال 1817 نام سرمایه گذاری خود را به عنوان بورس نیویورک تغییر دادند.

بیشتر بخوانید:

اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.

معرفی و دانلود PDF کتاب بیت کوین و بازارهای مالی آینده

عکس جلد کتاب بیت کوین و بازارهای مالی آینده

برای دانلود قانونی کتاب بیت کوین و بازارهای مالی آینده و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب بیت کوین و بازارهای مالی آینده و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب بیت کوین و بازارهای مالی آینده

درباره ارزهای دیجیتال چه می‌دانید؟ محمدنوید مددی در کتاب بیت کوین و بازارهای مالی آینده، شما را با چگونگی پیدایش بیت کوین، کارکرد و اجزای آن و همچنین نکاتی که باید زمان ورود به دنیای تجارت الکترونیک رعایت کنید آشنا می‌کند؛ اثری مفید که باورهای شما در زمینه بیت کوین را دگرگون می‌کند.

درباره کتاب بیت کوین و بازارهای مالی آینده:

درباره بیت کوین چه می‌دانید؟ این ارز دیجیتال از اولین روز معرفی به جهان، دنیای تجارت اینترنتی را دگرگون کرده و تنها چند سال بعد از راه‌اندازی آن، شاهد علاقه شدید افراد به فعالیت در حوزه بیت کوین هستیم. اما با وجود فراگیری این تجارت، هنوز هم افرادی که از واقعیت بیت کوین باخبر و به اصول معامله آن مسلط‌اند در اقلیت قرار دارند. بیت کوین واقعا چییست؟ چگونه کار می‌کند؟ از کجا آمده است؟ چگونه می‌توانید آن را خریداری کنید؟ کتاب بیت کوین و بازارهای مالی آینده (Bitcoin and the Future Financial Market)، شرحی مختصر و ساده از این ارز دیجیتال است که اطلاعاتی مقدماتی اما کلیدی را به شما آموزش می‌دهد.

در ابتدای کتاب، دستورالعمل‌هایی ساده که به راحتی برای تمام افراد قابل اجراست ارائه می‌شود و با نحوه خرید و فروش بیت کوین آشنا می‌شوید. محمدنوید مددی در قسمت بعدی، کارکرد داخلی بیت کوین را توضیح می‌دهد تا به درکی درست از قطعات مختلف و نحوه عملکرد آن‌ها برسید. در نهایت نیز روش به دست آوردن بیت کوین از طریق ماینینگ بررسی می‌شود و بعد از مطالعه آن، می‌توانید شایعات و واقعیات این پدیده را از هم تمایز دهید.

لازم به ذکر است که مطالب کتاب بیت کوین و بازارهای مالی آینده تمام نکات ریز و درشت مربوط به این بازار را را در برمی‌گیرد که کلیدی‌ترین آن‌ها، دسترسی به یک مرورگر به روز وب و اتصالی امن و پایدار به اینترنت است. بسیاری از خدمات بیت کوین که در کتاب به آن‌ها اشاره می‌شود مبتنی بر شبکه بوده و تنها با تجهیزات مدرن مثل تلفن‌های هوشمند IOS یا اندروید کار می‌کنند.

کتاب بیت کوین و بازارهای مالی آینده مناسب چه کسانی است؟

اگر به دنبال منبعی معتبر برای آشنایی با بیت کوین هستید مطالعه این اثر را کارکرد بازارهای مالی به شما پیشنهاد می‌کنیم.

در بخشی از کتاب بیت کوین و بازارهای مالی آینده می‌خوانیم:

امروزه فناوری اینترنت ما را مستقیماً به یکدیگر متصل کرده و طیف گسترده‌ای از قابلیت‌ها را به وجود آورده است. با انحلال مرزهای سیاسی و فیزیکی، که پیش از این وجود داشته، برای اولین‌بار در تاریخ این فرصت برای انسان‌ها به وجود آمده است که همه به اطلاعاتی یکسان دسترسی پیدا کنند.

ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین با طراحی شبکه‌ای قدرتمند روی اینترنت، از سیستم P2P یا همتابه‌همتا جهت تبادل نقدینگی مجازی استفاده کرده است. این پول بر مبنای طرحی غیرمتمرکز طراحی شده و بر مبنای رمزنگاری قدرتمند "256 SHA " محافظت می‌شود. این نوع جدید پول دیگر فیزیکی نیست و در برابر فساد و دستکاری کاملا مقاوم است

هیچ گروه خاصی قادر به کنترل و تسلط بر بیت کوین نیست. هیچ فرد خاص، دولت خاص یا حتی بانک یا شرکتی نمی‌تواند بیت کوین را به سلطه خود درآورد، چون شبکه در P2P همه کامپیوترها به تغییرات حساس است و اگر یک تغییر در شبکه با بقیه داده‌ها مطابق نباشد شبکه آن را حذف و اعلام می‌کند و اینگونه کنترل در شبکه از طریق پروتکلی یکسان انجام می‌شود. سیاست پولی بیت کوین به واسطه همین شبکه باز کامپیوترها تعریف شده است که می‌توان آن را بلاکچین نامید.

تمام شبکه و کامپیوترها از تنظیم خودکار برخوردارند، از این‌رو ما در بیت کوین شاهد ظهور مرحله جدیدی از پول هستیم. این پول P2P، پول رمزنگاری شده یا صرفاً ارز رمزنگاری شده نامیده می‌شود. قرار است ما به بررسی جهان بیت کوین با خرید یک مقدار کم بپردازیم. اما قبل از آن نیاز است تعریف کامل‌تری از تکنولوژی مورد استفاده در شبکه بلاکچین بیاوریم.

فهرست مطالب کتاب

فصل صفر: اصول و مقدمات
فصل اول: سلامی به دنیای جدید، بیت کوین، راه اندازی کیف پول
فصل دوم: دنیای پر زرق و برق بیت کوین خرید و فروش بیت کوین
فصل سوم: دژی برای محافظت از اموالتان راه‌های حفاظت از بیت کوین
فصل چهارم: کشف دنیای جدید درک بلاکچین
فصل پنجم: اولین قدم حرفه‌ای شدن در بیت کوین نصب یک گره بیت کوین
فصل ششم: راز زندگی ابدی بیت کوین درک فرایند استخراج (ماینینگ)
منابعاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.